Aktualności-Edukacja

MÓJ DOM JEST CZYSTY - zapraszamy do udzialu w konkursie

Autor: aw
04-08-2016, 16:09

O co gram?

Przede wszystkim biorąc udział w konkursie “Mój dom jest czysty” już jesteś wygrany, prezentując nam rozwiązania zmierzające do ograniczenia zużycia energii i emisji szkodliwych związków do atmosfery i zwiększając świadomość swoją, swoich bliskich oraz otoczenia.
Swoim działaniem zmierzasz w kierunku energooszczędności i zastosowaniu technologii proekologicznych.
To dobry początek! Ale gramy o coś więcej. Spośród nadesłanych prac wybierzemy 3 zwycięzców, którzy otrzymają usługę audytu w zgłoszonym w pracy konkursowej budynku. Audyt zostanie przeprowadzony pod kątem energooszczędności, kalkulacji kosztów zastosowania rozwiązań obniżających poziom wytwarzania niskiej emisji oraz bezpiecznych dla środowiska zastosowań odnawialnych źródeł energii.
Ponadto wyróżnimy 6 prac, które nagrodzimy miernikami jakości powietrza.

Co muszę przesłać?

Poza pracą konkursową należy przesłać formularz zgłoszeniowy.
Jeśli Twoja praca dotyczy domu jednorodzinnego, wypełnij ten dokument:
Zgłoszenie dla domu jednorodzinnego
Jeśli Twoja praca dotyczy budynku spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej wypełnij ten dokument:
Zgłoszenie dla spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej

Pracę konkursową wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać w formie elektronicznej na adres info@ograniczemisje.pl z dopiskiem „Konkurs” lub listownie na nasz adres: OTS Wolna Przedsiębiorczość, ul. Stalowa 2, 58-100 Świdnica.

Wszystkie zasady konkursu określa Regulamin.

.