Aktualności-Edukacja

Liga Polnej Bioróżnorodności

16-08-2016, 09:59

"Liga Polnej Bioróżnorodności" to program aktywnej edukacji ekologicznej, oparty na budowie trwałych inicjatyw lokalnych na obszarach rolniczych. Skierowany jest do mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu województw zachodniopomorskiego i lubuskiego. Bezpośrednimi odbiorcami kampanii są rodziny rolnicze, sołectwa, uczniowie szkół rolniczych i innych, przedstawiciele samorządów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, stowarzyszenia i koła gospodyń wiejskich.

W ramach projektu opracowano wydawnictwa:

  •     Poradnik I „Zakładanie remiz oraz zadrzewień i zakrzewień śródpolnych"
  •     Poradnik II „Ochrona, znaczenie i pielęgnacja naturalnych użytków przyrodniczych w krajobrazie rolniczym”
  •     Poradnik III „Jak chronić owady zapylające?”
  •     Pakiet 4 tablic edukacyjnych: „Owady zapylające”, „Charakterystyczna flora ekosystemów rolniczych”, „Charakterystyczna fauna ekosystemów rolniczych”, „Ptaki polskich pól”
  •     Przewodnik terenowy do rozpoznawania charakterystycznych gatunków fauny i flory, występujących na obszarach rolniczych „Znam i chronię – przyroda pól i łąk”

Publikacje zostaną rozesłane do 177 gmin wiejskich i wiejsko-miejskich z terenu objętego projektem. Wydawnictwa w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej projektu. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.

Projekt „Liga Polnej Bioróżnorodności” realizowany jest przez Ligę Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedsięwzięcie objęte jest patronatem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

.