Odpady pod kontrolą

Film powstał dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach projektu edukacyjnego, realizowanego przez Związek Miast i Gmin Morskich pod hasłem "Odpady pod kontrolą!".

Celem projektu jest wymiana doświadczeń samorządów i przedsiębiorstw prowadzących gospodarkę odpadową oraz uświadomienie społeczeństwu, w ramach edukacji ekologicznej, jakie korzyści wynikają z poprawnego zagospodarowania odpadów, które produkuje każdy z nas.

Prowadzone działania mają na celu przekonanie społeczeństwa do odpowiedzialnego obchodzenia się z odpadami już na etapie wrzucenia ich do pojemnika na śmieci. Projekt ma też pokazać i nauczyć jak poszczególne etapy zagospodarowania odpadów wpływają na środowisko oraz zdrowie.

Przypominamy: zgodnie z ustawą o odpadach i kodeksem wykroczeń – zakazane jest spalanie śmieci odpadów w piecach i kotłowniach domowych, jak również na wolnym powietrzu! 

Warto wiedzieć, że Europie spalarnie - a właściwie ZAKŁADY TERMICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW - pracują już od ponad stu lat, a ich liczba przekracza 400 instalacji. Przyjmuje się, że spalanie pozwala na ograniczenie ilości składowanych odpadów do około 30% ich pierwotnej masy i około 10% pierwotnej objętości. A to nie koniec korzyści z funkcjonowania spalarni - zapraszamy na film!

.