W koopie siła!

Spółdzielczość dla klimatu. Co może dziś znaczyć „współdziałanie” w dziedzinie produkcji i dystrybucji żywności? Zrównoważone rolnictwo jest najlepszą odpowiedzią na wyzwania klimatyczne w kontekście produkcji żywności i ochrony zasobów naturalnych.

W koopie siła!

.