Portale/Wortale internetowe

Projekt: "Jaskinie Polski" realizowany w ramach umowy "Opracowanie nowych dokumentacji jaskiń Polski wraz z wprowadzeniem ich do podsystemu GBDG JASKINIE oraz aktualizacja informacji o jaskiniach znajdujących się już w tym podsystemie, a także modernizacja aplikacji internetowej Jaskinie Polski"
Beneficjent: Państwowy Instytut Geologiczny. Państwowy Instytut Badawczy
http://jaskinie.pgi.gov.pl

Projekt: "Świat i ja - aktywizacja ekologiczna dzieci i ich rodzin"
Beneficjent: Stowarzyszenie Nowa Idea
http://swiatija.pl

Projekt: Ogólnopolski program edukacyjny pt. „Klimat dla dzieci” w zakresie zrównoważonego rozwoju, skierowany do szkół podstawowych
Beneficjent: Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
http://www.klimatdladzieci.pl

Projekt: Życie na Ziemi a zmiany klimatu
Beneficjent: Uniwersytet Warszawski
http://www.zycieaklimat.edu.pl/

Projekt: Prowadzenie portalu edukacji ekologicznej www.zielonalekcja.pl
Beneficjent: Abrys Spółka z o.o.
http://www.zielonalekcja.pl/

Projekt: Edukacja z polotem. Multimedialny serwis www.ptaki.info
Beneficjent: Fundacja Ekorozwoju
http://www.ptaki.info/

Projekt: Seminaria internetowe (webinary) w serwisie internetowym www.eko.net.pl
Beneficjent: Eko-Net.pl Pochyluk Robert
http://eko-net.pl/

Projekt: PEMP - portal efektywności energetycznej w napędach elektrycznych
Beneficjent: Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystywania Energii
http://www.portal.pemp.pl/

Projekt: Euro - Topten Plus rozszerzenie i wzmocnienie europejskiej inicjatywy promowania
najbardziej efektywnych urządzeń
Beneficjent: Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii
http://www.topten.info.pl/

Projekt: Stworzenie wortalu opakowań i odpadów opakowaniowych dla przedsiębiorców
realizujących obowiązki odzysku i recyklingu
Beneficjent: Polska Koalicja Przemysłowa na Rzecz Opakowań Przyjaznych Środowisku
"Eko-Pak"
http://www.eko-pak.com.pl/

 

.