Najczęściej zadawane pytania dla wersji programu do 14.05.2020

 • Osoby wspólnie zamieszkujące i utrzymujące się z wnioskodawcą.

 • Sposób obliczenia dochodu przedstawiony jest w instrukcji pt. „Jak policzyć dochód we wniosku w Programie Czyste powietrze”, która jest dostępna na PORTALU BENEFICJENTA w zakładce WYMAGANA DOKUMENTACJA. Dostępne są również narzędzia do wyliczania dochodu, które pomagają obliczyć dochód.

 • Nie. Świadczenie to nie powinno być ujmowane przy wyliczaniu dochodu dla uzyskania dofinansowania.

 • Poziom dotacji uzależniony jest od dochodów wnioskodawcy i członków gospodarstwa domowego. Wartość dotacji wyliczy wniosek po jego kompletnym wypełnieniu. Wnioskodawca przed złożeniem wniosku pozna potencjalną wartość dotacji.

 • Poziom dotacji obliczany jest maksymalnie od kwoty 53 tys. Dlatego jeżeli kwota 53 tys. kosztów kwalifikowanych zostanie przekroczona poziom dotacji zostanie obliczony od kwoty 53 tys. a nie od kwoty wszystkich kosztów kwalifikowanych.

  Przykład:

  Wykonujemy termomodernizację, której koszty kwalifikowane będą wynosiły 60 000 zł. Przy dotacji na poziomie do 50% - pamiętając, że maksymalna kwota, od której wyliczana jest dotacja to 53 000 zł, montaż finansowy będzie wyglądał tak:

  Koszt całkowity: 60000 zł

  Koszt kwalifikowany: 60000 zł

  Podstawa do wyliczenia poziomu dotacji: 53 000 zł

  Dotacja: 26500zł (50%*53000zł !!!)

  Możliwa do zaciągnięcia pożyczka w ramach programu: 33500 zł (60000 zł - 26500 zł)

  Środki własne: 0 zł

  Czyli wyliczając rzeczywistą wartość dotacji będzie ona wynosiła 44,17 %

 • Wnioskodawca powinien przedłożyć dokument właściwy dla danego kraju (odpowiednik polskiego PIT) poświadczający roczny dochód. Dokument należy przetłumaczyć przez tłumacza przysięgłego.

 • Nie ma możliwości dofinansowania źródła ciepła służącego wyłącznie na cele ciepłej wody.

.