Formularz zgłoszeniowy na szkolenie dla beneficjentów I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020, 27-28.06.2018 r.

Zapraszamy do wypełnienia Formularza zgłoszeniowego na 2-dniowe szkolenie dla beneficjentów I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020,

które odbędzie się w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, sala 102

w dniach 27 i 28 czerwca 2018 roku w godz. 10.00 - 15.00 i 9.00 - 15.30

Termin zgłoszeń upływa 21 czerwca (czwartek) o godz. 15.00

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuję, iż:

1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02 – 673 Warszawa (dalej NFOŚiGW);

2)    inspektorem ochrony danych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest Pan Robert Andrzejczuk inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl;

3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia ankiety lub zgłoszenia udziału w szkoleniu, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

4)    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu przesłania przez Panią/Pana rezygnacji;

5)    posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

6)    ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

7)    podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

Podmiot/Instytucja: *
Nazwisko: *
Imię: *
Adres e-mail: *
Nr telefonu: *
Województwo: *
Miejscowość: *
powrót
do góry