Formularz zgłoszeniowy na szkolenie w ramach programu Sokół-6.03.2018

Prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na szkolenie dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów)

Programu priorytetowego „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce.

- Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”

Termin: 6 marca 2018 r., godz. 9:00:00-13.15; rejestracja od godz.08:30

Miejsce: NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3A, Warszawa sala 102

Zakres szkolenia: zapoznanie potencjalnych Wnioskodawców z Programem priorytetowym oraz wymaganiami NFOŚiGW odnośnie przedkładanych wniosków.

Terminy zgłoszeń do dnia 1 marca do godz. 10.00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Szkolenie jest bezpłatne, przewidywana przerwa kawowa dla uczestników.

Program szkolenia

UWAGA:

  • brak możliwości udziału w szkoleniu konsultantów (pracowników, ekspertów i in.);
  • w przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż liczba wolnych miejsc, NFOŚiGW zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zgłoszonych osób lub zmiany terminu szkolenia.
Nazwa Podmiotu: *
Branża: *
Czy są Państwo z sektora MŚP? Prosimy zaznaczyć:
Nazwisko: *
Imię: *
Miasto: *
Numer telefonu: *
Adres e-mail: *
Na jaką fazę zamierzają Państwo aplikować, proszę zaznaczyć:
Proszę podać przewidywaną wartość projektu: *
powrót
do góry