Szkoła z klimatem - Formularz konkursowy

Zapraszamy do udziału w konkursie! Na zgłoszenia on-line czekamy do 30 kwietnia 2021 r.

Poniżej znajduje się formularz konkursowy on-line, jego wypełnienie i przesłanie jest potwierdzeniem zgłoszenia szkoły do konkursu „Szkoła z klimatem” i zaakceptowania postanowień Regulaminu Konkursu. Formularz można wyplenić tylko raz i nie ma możliwości jego powtórnego otwarcia. Przed rozpoczęciem uzupełniania formularza prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i wersją PDF formularza, którą można pobrać poniżej i przed rozpoczęciem wypełniania on-line z jej pomocą przygotować odpowiedzi. Formularz zgłoszeniowy można przesłać do dnia 30 kwietnia 2021 r., do godz. 23.59. Zapraszamy do udziału w konkursie!

W pkt. VI  Plan adaptacji do zmian klimatu naszej szkoły (mini plan), w ppkt. I. Wstępny kosztorys projektu i czas wykonania (wg. podanej tabeli) poniższego formularza należy przygotować w odrębnym pliku Word, pobierając i wypełniając poniżej załączoną tabelę (plik Word), kosztorys projektu

* W punktach oznaczonych jedną gwiazdką należy wypełnić wszystkie pola

** W punktach oznaczonych dwoma gwiazdkami należy wypełnić co najmniej jeden z podpunktów B lub C

I. Nazwa i dane szkoły ponadpodstawowej oraz zgłaszającego opiekuna zespoły (nauczyciela)*

Nazwa szkoły
Adres szkoły – ulica i numer, kod pocztowy, miejscowość
Imię i nazwisko opiekuna zespołu i jakiego przedmiotu uczy (nauczyciela)
Adres e-mail do kontaktu z ww. opiekunem zespołu
Numer telefonu do kontaktu z ww. opiekunem zespołu

II. Zespół projektowy*

Liczba uczniów w zespole
Imię i nazwisko, klasa / wiek uczniów
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

III. Charakterystyka miejsca*

Opis terenu szkoły i najbliższego otoczenia (3000 znaków) – 20 pkt.

IV. Analiza sytuacji wyjściowej*

Opis (3000 znaków) – 20 pkt.

V. Zdjęcie miejsca planowanej realizacji projektu*

VI. Plan adaptacji do zmian klimatu naszej szkoły (mini plan)* – 70 pkt.

A. Środowisko przyrodnicze (trawniki, skwery, zieleńce, ogrody, parki, zielone dachy, zielone ściany itp.) – obszar obowiązkowy* (1500 znaków) – 20 pkt.
B. Środowisko wodne (oczka wodne, stawy, strumyki, rzeki, rowy, jeziora itd.) – obszar priorytetowy** (1500 znaków) – 15 pkt.
C. Zagospodarowanie wód opadowych (powierzchnie przepuszczalne, zbiorniki retencyjne do gromadzenia nadmiaru wody) – obszar priorytetowy** (1500 znaków) – 15 pkt.
D. Zagospodarowanie odpadów (segregacja odpadów, sposób gromadzenia, itd.) – obszar dodatkowy (1000 znaków) – 10 pkt.
E. Powietrze (zanieczyszczenie powietrza, smog, emisja zanieczyszczeń w okresie grzewczym, odnawialne źródła energii itd.) – obszar dodatkowy (1000 znaków) – 10 pkt.
F. Otoczenie akustyczne (transport publiczny, usługi, przemysł itd.) – obszar dodatkowy (1000 znaków) – 10 pkt.
G. Przestrzeń publiczna (sport, rekreacja, miejsca spotkań i organizacji imprez itd.) – obszar dodatkowy (1000 znaków) – 10 pkt.
H. Inne (inicjatywy na rzecz adaptacji do zmian klimatu) – obszar dodatkowy (1000 znaków) – 10 pkt.

VII. Rysunek / wizualizacja planowanej realizacji projektu – 10 pkt.

VIII. Oświadczenie

Adres e-mail *

.