O akcji

Dlaczego warto być w obiegu

Tam gdzie są ludzie, są i odpady. W miastach szczególnie odczuwamy ich nagromadzenie. Dlatego każdy mieszkaniec miasta powinien mieć tego świadomość i… wiedzieć co zrobić z odpadem. A przede wszystkim mieć szansę oddać jak najwięcej odpadów do powtórnego obiegu surowców.

Większość odpadów bowiem może stać się cennym surowcem, np. plastik. Plastik jest także jednym
z najbardziej powszechnych i problematycznych odpadów.

Jak Twoje miasto może zmniejszyć liczbę odpadów? Bądź w obiegu!

NFOŚiGW w swojej pilotażowej Akcji Moje miasto bez odpadów. Jestem w obiegu! chce umożliwić swoim pracownikom i okolicznym mieszkańcom oddawanie plastikowych odpadów do powtórnego obiegu.

W ten sposób m.in. realizuje się idea gospodarka o obiegu zamkniętym (ang. circular economy), na którą składa się wiele elementów, zarówno powtórne użycie surowców, jak zmniejszenie zużycia wody i jej wtórny obieg, zmniejszenie zużycia energii, przy przejściu na energię ze źródeł odnawialnych, niemarnowanie żywności i jej racjonalna produkcja. Działania każdego z nas mają ogromny wpływ na powodzenie wdrożenia zasad gospodarki o obiegu zamkniętym i bardziej zrównoważone, przyjazne środowisku życie.

NFOŚiGW propaguje ideę gospodarki o obiegu zamkniętym i edukuje jak prawidłowo postępować z plastikowymi odpadami,  nadającymi się do recyklingu, poprzez udział w Akcji Moje miasto bez odpadów. Jestem w obiegu!

 

 

•    Statystycznie każdy z nas rocznie „produkuje” ponad 300 kg odpadów*.
•    Ponad 200 kg z nich może zostać odzyskane i powtórnie użyte.
•    NIESTETY tylko 27% odpadów trafia z powrotem do obiegu surowcowego.
•    12,5 mln ton/rok plastikowych odpadów trafia do oceanów**.
•    Podstawowy problem to zbyt mały udział odpadów selektywnie zebranych u źródła, a powoduje zbyt mały postęp poddawania odpadów recyklingowi.
•    Mniej niż połowa z plastikowych butelek wyrzucanych każdego dnia w Europie trafia do recyklingu**.
•    Plastik znajduje się prawdopodobnie w wnętrznościach ponad 90% ptaków morskich.
•    330 mln ton plastiku jest produkowanych rocznie na świecie – a jest to bardzo lekki materiał.
•    Szacuje się, że w oceanach zalega 150 mln ton plastiku.
•    Co 1 minutę do oceanów trafia zawartość 1 śmieciarki pełnej plastiku.
•    Szacuje się, że plastikowa butelka rozkłada się w morzu 450 lat.
•    Trzeba zużyć aż 7l wody, aby wyprodukować 1l wody butelkowanej.
•    Nawet 600 g emisji CO₂ podczas produkcji jednej plastikowej butelki.
•    50% użytego na świecie plastiku to plastik użyty tylko 1 raz.
•    Aby wyprodukować jedną bluzę polarową potrzeba 35 butelek PET.
•    Plastikowe butelki poddane recyklingowi wykorzystuje się m.in. do produkcji pasów bezpieczeństwa i poduszek powietrznych w niektórych samochodach.
•    Ilość plastiku wyrzucana rocznie przez ludzi wystarczyłaby na opasanie ziemi aż 4 razy.

 

 

.