Kontakty

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa,

Mapa dojazdu

Formularz kontaktowy

NIP: 522-00-18-559
REGON: 142 137 128

Godziny urzędowania NFOŚiGW: 7:30 – 15:30
 

Telefony:

Centrala:
22 45 90 000, 22 45 90 001

Informacje ogólne
(Departament Promocji i Komunikacji Społecznej):
22 45 90 100

fax: 22 45 90 101

e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAPinformacje szczegółowe >>

Prezes Zarządu - Kazimierz Kujda
tel. 22 45 90 105,  22 45 90 226
fax: 22 45 90 505

Z-ca Prezesa Zarządu - Anna Ewa Król
tel. 22 45 90 121

Z-ca Prezesa Zarządu - Artur Szymon Michalski
tel. 22 45 90 140

Zastępca Prezesa Zarządu - Dominik Bąk
tel. 22 45 90 909

Zastępca Prezesa Zarządu - Piotr Woźny
tel. 22 45 90 225

Dyrektor Biura - Krzysztof Kapera
tel. 22 45 90 118
fax: 22 45 90 585

Z-ca Dyrektora Biura - Anna Baszyńska-Mateńko
tel. 22 45 90 118
fax: 22 45 90 585

Rzecznik Prasowy - Sławomir Kmiecik
tel. 22 45 90 578
tel. kom. 724 700 828
Dla mediów


Rachunki bankowe:
opłata recyklingowa: 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014
opłaty z Prawa geologicznego i górniczego: 92 1130 1062 0000 0109 9520 0013

Sprawdź wszystkie rachunki bankowe NFOŚiGW »
 


  

Numery telefonów do poszczególnych departamentów i wydziałów:

Departament Promocji i Komunikacji Społecznej - 22 45 90 100

Departament Organizacyjny - 22 45 90 118

Departament Ochrony Wód - 22 45 90 548

 • I Wydział Wdrażania Projektów
 • II Wydział Wdrażania Projektów
 • Zespół Wsparcia

Departament Adaptacji do Zmian Klimatu i Zagrożeń Środowiska - 22 45 90 131

 • I Wydział Wdrażania Projektów
 • II Wydział Wdrażania Projektów

Departament Innowacji i Ekspertyz - 22 45 90 452

Departament Energii - 22 45 90 452

Departament Efektywności Energetycznej - 22 45 90 288 

Departament Ekomobilności - (22)  45 95 868

 • Wydział GIS
 • Wydział Współfinansowania

Departament Ochrony Ziemi - 22 45 90 427

 • Wydział Finansowania Krajowego
 • Wydział Geologii i Górnictwa
 • Wydział Finansowania UE

Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej - 22 45 90 750

 • Wydział Ochrony Przyrody - 22 45 90 127
 • Wydział Edukacji Ekologicznej - 22 45 90 657, 22 45 90 750
 • Wydział LIFE - 22 45 90 167

Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości - 22 45 90 385

 • Wydział Kontroli Zamówień Publicznych
 • Zespół Nieprawidłowości - 22 45 90 391

Departament Czystego Powietrza i Nowych Projektów (DQ) 22 45-90-443

 • Wydział Czystego Powietrza (DQP)
 • Wydział Azotanów (DQA)

Departament Księgowości i Rozliczeń:

 • Wydział Rozliczeń Krajowych - 22 45 90 948
 • Wydział Rozliczeń Zagranicznych - 22 45 90 448
 • Wydział Kosztów Biura - 22 45 90 860
 • Wydział Opłat i Pozostałych Przychodów - 22 45 90 216
 • Opłata Recyklingowa - 22 45 90 300, 22 45 90 591

Departament Analiz Finansowych - 22 45 90 441

Departament Planowania i Sprawozdawczości - 22 45 90 353

Departament Informatyki - 22 45 90 348

 • Wydział Infrastruktury i Wsparcia
 • Wydział Utrzymania i Rozwoju
 • Zespół Projektów

Departament Kontroli Rozliczeń - 22 45 90 668

Departament Współpracy Regionalnej

 • Wydział Projektu Doradztwa Energetycznego
 • Wydział Budownictwa  - 22 45 95 871
 • Wydział Współpracy Regionalnej i Nadzoru Kapitałowego
  • Zespół Współpracy Regionalnej
  • Zespół Nadzoru Kapitałowego

Departament Administracyjny 22 45 90 609

 • Wydział Archiwizacyjny
 • Wydział Administracyjny
  • Zespół Ochrony
  • Zespół Logistyki
  • Zespół Wsparcia
  • Zespół Kancelaryjny

Departament Audytu i Kontroli Wewnętrznej 22 45 90 986

 • Wydział Audytu Wewnętrznego
 • Wydzia Kontroli Wewnętrzne

Wydział Domów Drewnianych - 22 45 95 867

Wydział Prawny - 22 45 90 462, fax 22 45 90 575

Zespół Pomocy Publicznej - 22 45 95 896, 22 45 95 916, 22 45 95 908

Zespół Zarządzania Personelem - 22 45 90 492

Zespół Zamówień Publicznych - 22 45 90 636

Zespół ds. Współpracy Regionalnej - 22 45 90 104, 22 45 90 158

Zespół ds. Legislacji - 22 45 90 181

Kancelaria - 22 45 90 115, 22 45 90 114, 22 45 90 116

Zobacz także: Schemat organizacyjny

Mapa dojazdu


Pokaż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na większej mapie

Formularz kontaktowy

.

powrót
do góry