Pytania i odpowiedzi

1. Po co wprowadzono wymóg punktowy, co to oznacza dla Wnioskodawcy ? Czy uzyskanie mniejszej liczby punktów będzie skutkowało pomniejszeniem dotacji ?

2. Czy w przypadku posiadania dwóch domów, mogę dostać dofinansowanie dla dwóch instalacji ?

3. Czy dotacja w pp Mój Prąd jest opodatkowana ?

4. W którym miejscu jest zapis, że środki będą opodatkowane (PIT11)

5. Czy instalacja fotowoltaiczna może być wykonana siłami własnymi, pod warunkiem posiadania przez jej właściciela odpowiednich kwalifikacji? Kosztami kwalifikowanymi byłyby w takim przypadku zakup, odbiór i uruchomienie instalacji.

6. Czy w przypadku zawarcia aneksu do umowy kompleksowej w polu 31 formularza wniosku należy wpisać datę zawarcia umowy pierwotnej, zawarcia aneksu czy też obie daty?

7. Czy w sytuacji gdy, przed dniem 23 lipca 2019 r. została wpłacona zaliczka (np. w wysokości 10% inwestycji) na wykonanie instalacji fotowoltaicznej a inwestycja nie została zakończona przed dniem ogłoszenia naboru, będzie istniała możliwość ubiegania się o dotację w ramach przedmiotowego Programu przedstawiając we wniosku tylko koszty poniesione po dniu 23 lipca 2019 r?

1  2  3  4  5    

.

powrót
do góry