Nabór wniosków

Informacja o naborach wniosków w roku 2017

20-02-2017, 06:46
Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy informację o naborach wniosków w ramach: - Programów priorytetowych NFOŚiGW; - PO IiŚ 2014 – 2020; - Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Nabór wniosków 2017 - Program REGION

23-01-2017, 11:14
Termin składania wniosków: 01.02.2017 r. – 29.09.2017 r. lub do wyczerpania alokacji środków

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Geologia i górnictwo. Część 2)

13-01-2017, 14:05
abór wniosków w ramach programu priorytetowego „Geologia i górnictwo. Część 2) Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin”

Wydłużenie naboru wniosków w ramach PP 4.1 Część 2) Współfinansowanie projektów POIiŚ

27-12-2016, 09:42
NFOŚiGW informuje, że do dnia 30.06.2017 r. został wydłużony nabór wniosków w ramach pp „Ochrona przyrody i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 2) Współfinansowanie...

Wydłużenie naboru wniosków w ramach PP Poprawa jakości powietrza. Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych

20-12-2016, 10:34
Wydłużenie naboru wniosków w ramach PP Poprawa jakości powietrza. Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych

Wydłużenie naboru wniosków w ramach PP Poprawa jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie

20-12-2016, 09:40
Wydłużenie naboru wniosków w ramach programu priorytetowego Poprawa jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

Wydłużenie naboru wniosków w ramach PP Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 3

20-12-2016, 09:23
Wydłużenie naboru wniosków w ramach programu priorytetowego Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze
1  2  3  4  5    11

Na skróty

Środki
krajowe
 

Dowiedz się więcej

Środki
unijne

Dowiedz się więcej

Środki
norweskie
i EOG

Dowiedz się więcej

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Dowiedz się więcej

Pomoc
publiczna

Dowiedz się więcej
powrót
do góry