Nabór wniosków

Nabór dla działania 2.4 PO IiŚ 2014-2020 (3b - Plany ochrony obszarów Natura 2000 i parków narodowych)

30-09-2016, 12:06

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza  konkurs projektów w ramach Działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna typ projektu 2.4.3: Opracowanie instrumentów planistycznych dla obszarów Natura 2000 i parków narodowych podtyp projektu 2.4.3b: Plany ochrony obszarów Natura 2000 i parków narodowych

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie dotyczącej POIiŚ 2014-2020.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Dowiedz się więcej

Środki
unijne

Dowiedz się więcej

Środki
norweskie
i EOG

Dowiedz się więcej

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Dowiedz się więcej

Pomoc
publiczna

Dowiedz się więcej
powrót
do góry