Nabór wniosków

Informacja o naborach wniosków w roku 2017

21-08-2017, 09:46

Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiamy informację o naborach wniosków w ramach:
-  Programów priorytetowych NFOŚiGW;
-  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  2014 – 2020;
-  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego/Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Sposób składania i rozpatrywania wniosków określany jest odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane są na stronie internetowej NFOŚiGW.

Wszelkie zmiany terminów aktualizowane są na bieżąco.

Stan na dzień  21.08.2017 r.

 

Nr PP Nazwa programu / priorytetu  Osoba koordynująca nabór
Tryb naboru:
ciągły
pjb
konkurs
Planowana data rozpoczęcia naboru wniosków Planowana data zakończenia  naboru wniosków Oznaczenie naboru Stan naboru Uwagi
Programy priorytetowe NFOŚiGW 
1.1
część 1

Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi.
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Część 1)  Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków  Komunalnych

Agata Ziembicka
agata.ziembicka@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-542

Beata Koszewska
beata.koszewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-179

Dominik Szymański
dominik.szymanski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-222

ciągły 2017-03-01

2018-12-20
lub do wyczerpania alokacji środków

27/NC/OW/1.1/2017/cz.1-KPOŚK trwa nabór wniosków

- pożyczka

UWAGA!  Zmiana terminu zakończenia naboru z 30-06-2017 na 20-12-2018

1.1
część 2

Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi.
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Agata Ziembicka
agata.ziembicka@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-542

Beata Koszewska
beata.koszewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-179

Dominik Szymański
dominik.szymanski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-222

ciągły 2017-03-01

2018-12-20
lub do wyczerpania alokacji środków

28/NC/OW/1.1/2017/cz.2-POIiŚ trwa nabór wniosków

- pożyczka inwestycyjna,
- pożyczka na zachowanie płynności finansowej.

UWAGA!  Zmiana terminu zakończenia naboru z 30-06.2017 na 20-12-2018

1.2 Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi.
Budowa przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych

Andrzej Sidorski
andrzej.sidorski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-759

Agnieszka Wiechucka
agnieszka.wiechucka@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-546

pjb 2017-01-02 2017-02-10 5/PJB/GW/1.2/2017/wnioski na 2018 nabór zakończony

UWAGA!  Zmiana terminu zakończenia naboru z 31-01.2017 na 10-02-2017

Nabór dotyczy tylko wniosków uproszczonych.

1.3 Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi.
Inwestycje w gospodarce ściekowej poza granicami kraju, w zlewni rzeki Bug

Renata Szczerek
renata.szczerek@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-756


Jacek Koć
jacek.koc@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-328

ciągły III kwartał 2017 2017-09-29 /NC/OW/1.3/2017/BUG

nabór planowany

 
2.1
część 1
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami

Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadówi 

Joanna Kozłowska-Mikołajczyk
joanna.kozlowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-530

Anna Nowak
anna.nowak@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-428

ciągły 2017-05-02

2017-12-15
lub do wyczerpania alokacji środków

47/NC/OZ/2.1/2017/cz.1-pożyczka trwa nabór wniosków

W 2017 roku nie jest planowany nabór na rozwój infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych przynajmnie do momentu podsumowania naboru  z 2016 roku.

2.1
część 2
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
Cześć 2) Instalacje gospodarowania odpadami

Teresa Lusio
teresa.lusio@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-405

Anna Nowak
anna.nowak@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-428

ciągły 2017-05-02

2017-12-15
lub do wyczerpania alokacji środków

43/NC/OZ/2.1/2017/cz.2-instalacje

trwa nabór wniosków

 
2.1
część 3
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
Cześć 3) Modernizacja stacji demontażu pojazdów

Artur Banasiak
artur.banasiak@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-396

Katarzyna Maryniak
katarzyna.maryniak@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-634

ciągły 2017-05-02

2017-12-15
lub do wyczerpania alokacji środków

44/NC/OZ/2.1/2015/cz.3-stacje

trwa nabór wniosków  
2.1
część 4
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
Część 4) Dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (gminy)

Katarzyna Maryniak
katarzyna.maryniak@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-634

Andrzej Walicki
andrzej.walicki@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-465

ciągły 2017-01-02 2017-07-31   nabór zakończony  
2.1
część 5

Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
część 5) Międzynarodowe przemieszczanie odpadów

Agnieszka Lasota
agnieszka.lasota@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-320

Artur Banasiak
artur.banasiak@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-396

pjb 2017-01-02 2017-02-10 3/PJB/OZ/2.1/2017/cz.5-wnioski na 2018 nabór zakończony

UWAGA!  Zmiana terminu zakończenia naboru z 31-01.2017 na 10-02-2017

Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym.

2.1
część 6
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
część 6) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Konrad Miłoszewski
konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-587

Bogdan Płaneta
bogdan.planeta@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-478

ciągły 2017-05-02

2017-12-15
lub do wyczerpania alokacji środków

45/NC/OZ/2.1/2017/cz.6-POIiŚ

trwa nabór wniosków

2.1
część 7
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
część 7) Przygotowanie projektów

Konrad Miłoszewski
konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-587

Joanna Kozłowska-Mikołajczyk
joanna.kozlowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-587

ciągły 2017-05-02

2017-12-15
lub do wyczerpania alokacji środków

46/NC/OZ/2.1/2017/cz.7-przygotowanie

trwa nabór wniosków

 
2.2
część 1
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Ochrona powierzchni ziemi
Część 1) Rekultywacja terenów zdegradowanych

Katarzyna Maryniak
katarzyna.maryniak@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-634

Katarzyna Marzantowicz
katarzyna.marzantowicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-879

ciągły 2017-03-01

2017-12-15
lub do wyczerpania alokacji środków

19/NC/OZ/2.2/2017/cz.1-dotacja
20/NC/OZ/2.2/2017/cz.1-pożyczka
trwa nabór wniosków  
2.2
część 2
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Ochrona powierzchni ziemi
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Konrad Miłoszewski
konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-587

ciągły 2017-03-01

2017-12-15
lub do wyczerpania alokacji środków

21/NC/OZ/2.2/2017/cz.2-POIiŚ trwa nabór wniosków  
2.3
część 1

Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Geologia i górnictwo
Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych

 

Anna Mikołajewska
anna.mikolajewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-482
pjb 2017-01-09 2017-02-10 6/PJB/FG/2.3/2017/cz.1-wnioski na 2018 nabór zakńczony

UWAGA!  Zmiana terminu zakończenia naboru z 31-01.2017 na 10-02-2017

Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym.

2.3
część 1
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Geologia i górnictwo
Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych

Anna Mikołajewska
anna.mikolajewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-482

Beata Traczyk
beata.traczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-856

ciągły 2017-04-12 2017-11-30
lub do wyczerpania alokacji środków
41/NC/FG/2.3/2017/cz.1-geologia trwa nabór wniosków

Planowane jest przeprowadzanie kolejnych  naborów wniosków o dofinansowanie od 02 stycznia każdego roku aż do roku 2020.

2.3
część 2
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Geologia i górnictwo
Część 2) Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin 

Anna Wściseł
anna.wscisel@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-445

pjb 2017-01-02 2017-02-10 1/PJB/KO/2.3/2017/wnioski na 2018 nabór zakończony

UWAGA!  Zmiana terminu zakończenia naboru z 31-01.2017 na 10-02-2017

Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym.

2.3
część 2
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Geologia i górnictwo
Część 2) Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin 

Anna Wściseł
anna.wscisel@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-445

Małgorzata Podymniak
malgorzata.podymniak@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-952

ciągły 2017-01-23 2017-11-30
lub do wyczerpania alokacji środków
2/NC/KO/2.3/2017/cz.2-górnictwo trwa nabór wniosków

Planowane jest przeprowadzanie kolejnych  naborów wniosków o dofinansowanie od 02 stycznia każdego roku aż do roku 2020.

2.4 Gospodarka o obiegu zamkniętym w gminie – program pilotażowy

Katarzyna Maryniak
katarzyna.maryniak@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-634

ciągły 2017-08-07 2017-12-15

56/NC/OZ/2.4/2017/D
57/NC/OZ/2.4/2017/P

trwa nabór wniosków  
3.1
 część 1

Ochrona atmosfery
Poprawa jakości powietrza
Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych
Typy projektów:
1) budowa nowej, rozbudowa lub modernizacja istniejącej ciepłowni/elektrociepłowni geotermalnej;
2) modernizacja lub rozbudowa istniejących źródeł wytwarzania energii o ciepłownię/elektrociepłownię geotermalną;
3) wykonanie lub rekonstrukcja otworu, z zastrzeżeniem, że nie kwalifikuje się wykonania otworu badawczego

Monika Żółkowska
monika.zolkowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-430
ciągły 2016-08-08 2017-06-30 41/NC/OA/3.1/2016/cz.1-geotermia nabór zakończony

Nabór ogłoszony w 2016 r.

3.1
 część 2

Ochrona atmosfery
Poprawa jakości powietrza
Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie
Typy projektów:
Termomodernizacja następujących budynków:
• muzeów,
• szpitali, zakładów opiekuńczo - leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów,
• obiektów zabytkowych,
• obiektów sakralnych wraz z obiektami towarzyszącymi,
• domów studenckich 
• innych przeznaczonych na potrzeby kultury, kultu religijnego, oświaty, opieki, wychowania, nauki.

Edward Kolbusz
edward.kolbusz@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-365
ciągły 2016-08-01 2017-03-31

43/NC/OA/3.1/2016/cz.2-budownictwo

nabór zakończony

Nabór ogłoszony w 2016 r.

Uwaga: zmiana terminu zakończenia naboru z 30.06.2017 na 31.03.2017

3.1
 część 2
Ochrona atmosfery
Poprawa jakości powietrza
Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie

Edward Kolbusz
edward.kolbusz@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-365

ciągły 2017-07-20 2017-12-22 58/NC/OA/3.1/2017/cz.2-budownictwo

nabór ogłoszony

 
3.1
część 3

Ochrona atmosfery
Poprawa jakości powietrza
Część 3) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii

Sylwia Tkaczyk
sylwia.tkaczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-360
ciągły IV kwartał 2017 I kwartał 2018 /NC/OA/3.1/2017/cz.3-BOCIAN nabór planowany

Ogłoszenie nowego naboru pod warunkiem aktualizacji programu i dostosowania do nowelizacji ustawy o OZE

3.1
część 4

Ochrona atmosfery
Poprawa jakości powietrza
Część 4) LEMUR Enerooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Edward Kolbusz
edward.kolbusz@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-365
ciągły III kwartał 2017 IV kwartał 2017 /NC/OA/3.1/2017/cz.4-LEMUR

nabór planowany

 
3.1
część 5
Ochrona atmosfery
Poprawa jakości powietrza
Część 5) Samowystarczalność energetyczna

Magdalena Misiurek
magdalena.misiurekt@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-576

Marcin Jamiołkowski
marcin.jamiolkowski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-387

Katarzyna Jastrzemska
katarzyna.jastrzemska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-408

ciągły IV kwartał 2017 I kwartał 2018 /NC/OA/3.1/2017/cz.5

nabór planowany

 
3.2
część 2

Ochrona atmosfery
System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme)
Część 2) GEPARD - Bezemisyjny transport publiczny

Aleksandra Kopcińska
aleksandra.kopcinska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-95-804
konkurs 2017-09-04 2017-09-22

59/I/OA/3.2/2017/cz.2-GIS-GEPARD-D
60/I/OA/3.2/2017/cz.2-GIS-GEPARD-P

nabór ogłoszony  
4.1
część 1
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo

Stanisław Bochniarz
stanislaw.bochniarz@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-589

Barbara Maksimowska
barbara.maksimowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-521

pjb 2017-01-02 2017-02-10 4/PJB/OP/4.1/2017/wnioski na 2018 nabór zakończony

UWAGA!  Zmiana terminu zakończenia naboru z 31-01.2017 na 10-02-2017

Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym.

4.1
część 1

Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo

Wojciech Cieślowski
wojciech.cieślowski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-558

Anna Jarosz
anna.jarosz@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-474

ciągły 2016-03-10

2017-03-31
lub do wyczerpania alokacji środków

18/NC/OP/4.1/2016/parki narodowe nabór zakończony

Nabór ogłoszony w 2016 r.
Nabór tematyczny:
wykonanie pierwokupu nieruchomości - parki narodowe.

4.1
część 1

Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo

Wojciech Cieślowski
wojciech.cieślowski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-558

Anna Jarosz
anna.jarosz@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-474

ciągły 2017-04-03

2018-03-30
lub do wyczerpania alokacji środków

30/NC/OP/4.1/2017/parki narodowe trwa nabór wniosków Nabór tematyczny:
wykonanie pierwokupu nieruchomości - parki narodowe. 
4.1
część 1

Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo

Barbara Maksimowska
barbara.maksimowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-521

Stanisław Bochniarz
stanislaw.bochniarz@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-589

ciągły 2016-12-12 2017-12-15
lub do wyczerpania alokacji środków
69/NC/OP/4.1/2016/pożyczka UE trwa nabór wniosków

Nabór ogłoszony w 2016 r.
Pożyczka na:
- Zachowanie płynności finansowej projektów przyrodniczych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi innych niż POIiŚ i LIFE,
- Uzupełnienie wkładu własnego do 100 % kosztów kwalifikowanych projektów przyrodniczych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi innych niż POIiŚ i LIFE lub pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej.

4.1
część 1

Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo

Stanisław Bochniarz
stanislaw.bochniarz@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-589

Barbara Maksimowska
barbara.maksimowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-521

ciągły 2017-04-20

2017-12-15
lub do wyczerpania alokacji środków

40/NC/OP/4.1/2017/cz.1

trwa nabór wniosków  
4.1
część 1

Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo

Stanisław Bochniarz
stanislaw.bochniarz@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-589

Barbara Maksimowska
barbara.maksimowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-521

ciągły IV kwartał 2017  

/NC/OP/4.1/2017/audyty

nabór planowany Audyty krajobrazowe.
4.1
część 2

Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Barbara Maksimowska
barbara.maksimowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-521

Andrzej Pelc
andrzej.pelc@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-978

ciągły 2016-07-15 2017-06-30 30/NC/OP/4.1/2016/cz.2-POIiŚ nabór zakończony

Nabór ogłoszony w 2016 r.
Współfinansowanie projektów POIiŚ 2014-2020.

4.1
część 2

Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Barbara Maksimowska
barbara.maksimowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-521

Andrzej Pelc
andrzej.pelc@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-978

ciągły 2017-06-19

2018-11-30
lub do wyczerpania alokacji środków

53/NC/OP/4.1/2017/cz.2-POIiŚ trwa nabór wniosków

Współfinansowanie projektów POIiŚ 2014-2020.

5.1
część 1
Międzydziedzinowe
Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska
Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych

Artur Pietrewicz
artur.pietrewicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-422

Maria Anna Sawicka
maria.sawicka@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-375

Dorota Zdanowska
dorota.zdanowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-369

Grzegorz Wojewódzki
grzegorz.wojewódzki@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-422

pjb 2017-01-02 2016-02-10 7/PJB/NE/5.1/2017/wnioski na 2018 nabór zakończony

UWAGA!  Zmiana terminu zakończenia naboru z 31-01.2017 na 10-02-2017

Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym.

5.2

Międzydziedzinowe
Zadania wskazane przez ustawodawcę
Budowa bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce  odpadami

Agnieszka Lasota
agnieszka.lasota@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-320
pjb 2017-01-02 2017-02-10 8/PJB/OZ/5.2/2017/BDO na 2018 nabór zakończony

UWAGA!  Zmiana terminu zakończenia naboru z 31-01.2017 na 10-02-2017

Nabór dotyczy tylko wniosków uproszczonych składanych do umów zawartych do końca roku 2014.

5.3
część 1
Międzydziedzinowe
Wspieranie działalnosci monitoringu środowiska
Część 1) Monitoring środowiska

Piotr Kowalski
piotr.kowalski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-351

Renata Szczerek
renata.szczerek@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-756

pjb 2017-01-02 2017-02-10 9/PJB/MN/5.3/2017/cz.1-wnioski na 2018 nabór zakończony

UWAGA!  Zmiana terminu zakończenia naboru z 31-01.2017 na 10-02-2017

Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym.

5.3
część 1
Międzydziedzinowe
Wspieranie działalnosci monitoringu środowiska
Część 1) Monitoring środowiska

Piotr Kowalski
piotr.kowalski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-351

Renata Szczerek
renata.szczerek@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-756

ciągły 2017-01-02

2017-11-30
lub do wyczerpania alokacji środków

15/NC/MN/5.3/2017/cz.1-monitoring nabór zakończony

Dotacje i pożyczki

UWAGA: Nabór zakończony z powodu wyczerpania alokacji środków. Kolejny nabór jest w przygotowaniu

5.3
część 1

Międzydziedzinowe
Wspieranie działalnosci monitoringu środowiska
Część 1) Monitoring środowiska

Piotr Kowalski
piotr.kowalski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-351

Renata Szczerek
renata.szczerek@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-756

ciągły 2017-04-03

2017-11-30
lub do wyczerpania alokacji środków

38/NC/MN/5.3/2017/cz.1-dotacja
39/NC/MN/5.3/2017/cz.1-pożyczka

trwa nabór wniosków Dotacje i pożyczki
5.3
część 2
Międzydziedzinowe
Wspieranie działalnosci monitoringu środowiska
Część 2) Służba hydrologiczno-meteorologiczna

Renata Szczerek
renata.szczerek@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-756

Andrzej Rzeszotarski
endrzej.rzeszotarski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-436

ciągły 2017-03-27

2017-11-30
lub do wyczerpania alokacji środków

32/NC/MN/5.3/2017/cz.2-PSHM

trwa nabór wniosków

 
5.4
część 1
Międzydziedzinowe
Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków
Część 1) Dostosowanie do zmian klimatu

Tomasz Surowiecki
tomasz.surowiecki@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-508

Jacek Koć
jacek.koc@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-328

ciągły 2017-04-03 2017-10-31

34/NC/NZ/5.4/2017/cz.1-dotacja
35/NC/NZ/5.4/2017/cz.1-pożyczka

trwa nabór wniosków Dotacje i pożyczki.
5.4
część 2
Międzydziedzinowe
Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków
Część 2) Zapobieganie i likwidacja skutków nadzwyczajnych zagrożeń

Tomasz Surowiecki
tomasz.surowiecki@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-508

Jacek Koć
jacek.koc@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-328

pjb 2017-01-02 2017-02-10 12/PJB/NZ/5.4/2017/cz.2-wnioski na 2018 nabór zakończony

UWAGA!  Zmiana terminu zakończenia naboru z 31-01.2017 na 10-02-2017

Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym.

5.4
część 2
Międzydziedzinowe
Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków
Część 2) Zapobieganie i likwidacja skutków nadzwyczajnych zagrożeń

Tomasz Surowiecki
tomasz.surowiecki@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-508

Jacek Koć
jacek.koc@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-328

ciągły 2017-04-03 2017-10-31

36/NC/NZ/5.4/2017/cz.2-dotacja
37/NC/NZ/5.4/2017/cz.2-pożyczka

trwa nabór wniosków Dotacje i pożyczki.
5.5 Międzydziedzinowe
Edukacja ekologiczna

Anna Majewska
anna.majewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-354

Małgorzata Sikora
malgorzata.sikora@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-152

pjb 2017-01-02 2017-02-10 11/PJB/EE/5.5/2017/wnioski na 2018 nabór zakończony

UWAGA!  Zmiana terminu zakończenia naboru z 31-01.2017 na 10-02-2017

Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym.

5.5 Międzydziedzinowe
Edukacja ekologiczna

Anna Majewska
anna.majewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-354

Małgorzata Sikora
malgorzata.sikora@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-152

ciągły 2017-08-21 2017-12-27
lub do wyczerpania alokacji środków
62/NC/EE/5.5/2017/PRASA-DOTACJA
63/NC/EE/5.5/2017/PRASA-POŻYCZKA
trwa nabór wniosków

Nabór tematyczny:
Dofinansowanie wydawnictw prasowych.

5.5 Międzydziedzinowe
Edukacja ekologiczna

Anna Majewska
anna.majewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-354

Małgorzata Sikora
malgorzata.sikora@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-152

ciągły 2017-08-22 2017-12-27
lub do wyczerpania alokacji środków
70/NC/EE/5.5/2017/realizacja_polityki_MS-dotacja
71/NC/EE/5.5/2017/realizacja_polityki_MS-pozyczka
nabór planowany Nabór tematyczny:
Przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki Ministra właściwego ds. środowiska
5.5 Międzydziedzinowe
Edukacja ekologiczna

Anna Majewska
anna.majewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-354

Małgorzata Sikora
malgorzata.sikora@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-152

ciągły III kwartał 2017 III kwartał 2017 /NC/EE/5.5/2017/KONFERENCJE-DOTACJA
/NC/EE/5.5/2017/KONFERENCJE-POŻYCZKA
nabór planowany Nabór tematyczny:
Dofinansowanie konferencji.
5.5 Międzydziedzinowe
Edukacja ekologiczna

Anna Majewska
anna.majewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-354

Małgorzata Sikora
malgorzata.sikora@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-152

konkurs 2017-09-01 2017-09-22 64/III/EE/5.5/2017/BAZA EDUKACYJNA-DOTACJA
65/III/EE/5.5/2017/BAZA EDUKACYJNA-POŻYCZKA
nabór ogłoszony  
5.5 Międzydziedzinowe
Edukacja ekologiczna
Anna Majewska
anna.majewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-354

Małgorzata Sikora
malgorzata.sikora@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-152
konkurs 2017-09-01 2017-09-15 66/IV/EE/5.5/2017/RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA-DOTACJA
67/IV/EE/5.5/2017/RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA-POŻYCZKA
nabór ogłoszony  
5.5 Międzydziedzinowe
Edukacja ekologiczna

Anna Majewska
anna.majewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-354

Małgorzata Sikora
malgorzata.sikora@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-152

konkurs III kwartał 2017 III kwartał 2017 /I/EE/5.5/2017/DOTACJA studia
/I/EE/5.5/2017/POŻYCZKA studia
nabór planowany Nabór tematyczny:
Organizacja studiów podyplomowych.
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE

Marta Wojtaniec
marta.wojtaniec@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-257

pjb 2017-01-02 2017-02-10 13/PJB/UR/5.6/2017/LIFE na 2018 nabór zakończony

UWAGA!  Zmiana terminu zakończenia naboru z 31-01.2017 na 10-02-2017

Nabór dotyczy tylko wniosków uproszczonych. 

5.6

Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE

Radosław Domagała
radoslaw.domagala@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-435

Marta Wronka
marta.wronka@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-444

pjb 2017-01-02 2017-02-10 14/PJB/UR/5.6/2017/LIFE-zintegrowane nabór zakończony

UWAGA!  Zmiana terminu zakończenia naboru z 31-01.2017 na 10-02-2017

Nabór dotyczy tylko wnioskodawców, którzy zostali zaproszeni przez KE do składania wniosków na Projekty Zintegrowane LIFE.

5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE

Marta Wojtaniec
marta.wojtaniec@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-257

ciągły 2017-03-01 2017-12-29 29/NC/UR/5.6/2017/LIFE-skrócony-KE2016 trwa nabór wniosków Nabór ogłoszony w 2016 r.
Nabór wniosków "tradycyjny skrócony" (nabór KE 2016 r.). 
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE

Marta Wronka
marta.wronka@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-444

ciągły 2017-03-29 2017-12-28 33/NC/UR/5.6/2017/LIFE-pożyczki trwa nabór wniosków Nabór dotyczy pożyczek zarówno dla przedsięwzięć realizowanych w ramach LIFE+ i LIFE.
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE

Radosław Domagała
radoslaw.domagala@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-435

ciągły 2017-05-08 2017-07-14

48/NC/UR/5.6/2017/LIFE-wnioski krajowe

50/NC/UR/5.6/2017/LIFE-projekty zagraniczne

nabór zakończony nabór wniosków "tradycyjny" (nabór KE 2017 r.) 
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE

Marta Wojtaniec
marta.wojtaniec@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-257

ciągły 2018-03-01 2018-12-28 49/NC/UR/5.6/2017/LIFE-skrócony-KE2017 nabór ogłoszony Nabór wniosków "tradycyjny skrócony" (nabór KE 2017 r.). 
5.7
część 2
Międzydziedzinowe
SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych
Część 2) REGION

Grzegorz Witkowski
grzegorz.witkowski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-158

Leszek Tokarczyk
leszek.tokarczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-104

ciągły 2017-02-01 2017-09-29
lub do wyczerpania alokacji środków
16/NC/UR/5.7/2017/cz.2-REGION trwa nabór wniosków  
5.8
część 1
Międzydziedzinowe
Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki
Część 1) E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu

Rafał Kręcisz
rafal.krecisz@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-969

Karolina Puławska-Cielusek
karolina.pulawska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-525

Barbara Wojciechowska
barbara.wojciechowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-368

Tomasz Zadrożny
tomasz.zadrozny@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-242

ciągły 2017-02-20 2017-12-20
lub do wyczerpania alokacji środków
23/NC/OA/5.8/2017/cz.1-surowce
24/NC/OA/5.8/2017/cz.1-moc 1-50 MW
25/NC/OA/5.8/2017/cz.1-moc pow.50 MW
26/NC/OA/5.8/2017/cz.1-emisje-przemysł
trwa nabór wniosków  
5.8
część 2

Międzydziedzinowe
Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisk w ramach I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Marcin Jamiołkowski
marcin.jamiolkowski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-387
  ciągły 2016-08-16 2018-12-20
lub do wyczerpania alokacji środków

55/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.6.2
56/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.6.1
57/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.3.2
58/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.5
59/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.3.1
60/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.2
17/NC/OA/5.8/2017/cz.2-POIiŚ 1.1.1

trwa nabór wniosków

Nabór ogłoszony w 2016 r.

UWAGA!  Zmiana terminu zakończenia naboru z 30-06.2017 na 20-12-2018

5.8
część 3

Międzydziedzinowe
Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki
Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze

Magdalena Misiurek
magdalena.misiurekt@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-576
ciągły 2016-08-16 2018-12-20 61/NC/OA/5.8/2016/cz.3-systemy trwa nabór wniosków

Nabór ogłoszony w 2016 r.

UWAGA!  Zmiana terminu zakończenia naboru z 30-06.2017 na 20-12-2018

5.8
część 4
Międzydziedzinowe
Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki
Część 4) EWE – Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach

Tomasz Zadrożny
tomasz.zadrozny@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-242

Rafał Kręcisz
rafal.krecisz@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-969

ciągły 2017-08-01 2017-12-22

61/NC/OA/5.8/2017/cz.4-EWE

trwa nabór wniosków  
5.8
część 5
Międzydziedzinowe
Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki
Część 5) WRUM – Wsparcie rozwoju niskoemisyjnych usług transportowych

Rafał Kręcisz
rafal.krecisz@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-969

Marcin Jamiołkowski
marcin.jamiolkowski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-387

ciągły IV kwartał 2017 I kwartał 2018 /NC/OA/5.8/2017/cz.5-WRUM nabór planowany  
5.8
część 6
Międzydziedzinowe
Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki
Część 6) Efektywne energetycznie systemy oświetleniowe

Magdalena Misiurek
magdalena.misiurekt@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-576

ciągły IV kwartał 2017 II kwartał 2018 /NC/OA/5.8/2017/cz.6-oświetlenie nabór planowany  
5.9
(2013 - 9.9)
Międzydziedzinowe
Kontynuacja I konkursu GEKON 2013 - faza W
GEKON  - Generator Koncepcji Ekologicznych

Żanna Białek
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-631

ciągły 2015-08-03 2018-12-28 65/NC/NE/5.9/2015/GEKON 2013 trwa nabór wniosków

Nabór ogłoszony w 2015 r.
Nabór tylko dla Wnioskodawców, którzy zakończyli fazę B+R (zrealizowaną w ramach I
i II Konkursu Programu Gekon ogłoszonych w roku 2013) oraz uzyskali pozytywną ocenę realności wdrożenia projektu (na podstawie zaakceptowanego raportu z wyników badań fazy B+R).

5.10 Międzydziedzinowe
Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju

Małgorzata Sikora
malgorzata.sikora@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-152

konkurs III kwartał 2017 III kwartał 2017

/NC/EE/5.10/2017/inicjatywy

nabór planowany  
5.11
część 1
Międzydziedzinowe
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
Część 1) SOKÓŁ - Wdrożenie Innowacyjnych Technologii Środowiskowych
Żanna Białek
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-631
ciągły 2016-08-01 2017-03-31 35/NC/UR/5.11/2016/SOKÓŁ-B+R nabór zakończony Nabór ogłoszony w 2016 r.
5.11
część 1
Międzydziedzinowe
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
Część 1) SOKÓŁ - Wdrożenie Innowacyjnych Technologii Środowiskowych

Żanna Białek
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-631

ciągły 2017-06-19 2017-10-31

51/NC/UR/5.11/2017/SOKÓŁ-B+R/P (pożyczka)
54/NC/UR/5.11/2017/SOKÓŁ-B+R/D (dotacja)

trwa nabór wniosków  
5.11
część 1
Międzydziedzinowe
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
Część 1) SOKÓŁ - Wdrożenie Innowacyjnych Technologii Środowiskowych
Żanna Białek
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-631
ciągły 2016-08-01 2017-03-31 36/NC/UR/5.11/2016/SOKÓŁ-W nabór zakończony Nabór ogłoszony w 2016 r.
5.11
część 1
Międzydziedzinowe
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
Część 1) SOKÓŁ - Wdrożenie Innowacyjnych Technologii Środowiskowych

Żanna Białek
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-631

ciągły 2017-06-19 2017-10-31

52/NC/UR/5.11/2017/SOKÓŁ-W/P (pożyczka)
55/NC/UR/5.11/2017/SOKÓŁ-W/IK (inwestycja kapitałowa)

trwa nabór wniosków  
5.11
część 2
Międzydziedzinowe
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV
Żanna Białek
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-631
ciągły 2017-04-03 2017-12-29 31/NC/UR/5.11/2017/cz.2-ETV trwa nabór wniosków  
5.11
część 3
Międzydziedzinowe
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
Część 3) GREEN-upy – projekty typu start-up w obszarze innowacyjnych technologii środowiskowych 
Żanna Białek
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-631
ciągły 2017-11-01 2018-01-31 /NC/UR/5.11/2017/cz.3-GREEN-upy nabór planowany  
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  2014 - 2020
POIiŚ
1.1.1
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucji/przesyłowej
Monika Żółkowska
monika.zolkowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90- 430

Julia Rochala
julia.rochala@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-367

Agnieszka Karwat
agnieszka.karwat@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-526
konkurs 2016-12-31 2017-03-01 POIS.01.01.01-IW.03-00-001/16 nabór zakończony Nabór ogłoszony w 2016 r.
POIiŚ
1.1.1
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucji/przesyłowej
Monika Żółkowska
monika.zolkowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90- 430

Julia Rochala
julia.rochala@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-367

Agnieszka Karwat
agnieszka.karwat@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-526
konkurs 2017-07-31 2017-09-29 POIS.01.01.01-IW.03-00-002/17 trwa nabór wniosków Konkurs dedykowany projektom realizowanym w ramach klastrów energii
POIiŚ
1.1.1
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucji/przesyłowej
Monika Żółkowska
monika.zolkowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90- 430

Julia Rochala
julia.rochala@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-367

Agnieszka Karwat
agnieszka.karwat@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-526
konkurs październik 2017   POIS.01.01.01-IW.03-00-003/17 nabór planowany Konkurs zostanie ogłoszony pod warunkiem dostępnej alokacji
POIiŚ
1.2
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach
Rafał Kręcisz
rafal.krecisz@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-969

Tomasz Zadrożny
tomasz.zadrozny@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-242

Witold Retke
witold.retke@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-471
konkurs 2017-03-31 2017-05-29 POIS.01.02.00-IW.03-00-002/17 nabór zakończony  
POIiŚ
1.3.2
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, w tym:
poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym
Edward Kolbusz
edward kolbusz@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-365
konkurs 2017-03-31 2017-05-29 POIS.01.03.02-IW.03-00-002/17 nabór zakończony  
POIiŚ
1.3.2
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, w tym:
poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym
Edward Kolbusz
edward kolbusz@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-365
konkurs październik 2017   POIS.01.03.02-IW.03-00-003/17 nabór planowany Konkurs z preferencją dla projektów realizowanych na terenie miast średnich, w tym tracących funkcje społeczno-gospodarcze. W przypadku zgłoszenia w projektach wyższego zapotrzebowania niż szacowany budżet, możliwe będzie zwiększenie alokacji (o ile środki UE będą dostępne)
POIiŚ
1.5
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu Typ projektów:
1. przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji;
2. budową przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych;
3. budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączamii węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym;
4. podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej mające na celulikwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.
Magdalena Misiurek
magdalena.misiurek@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90- 576

Katarzyna Brzozowska-Weyroch
katarzyna.brzozowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-134

Aneta Grzegory
aneta.grzegory@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-268
konkurs 2017-02-28 2017-04-28 POIS.01.05.00-IW.03-00-K02/17 nabór zakończony  
POIiŚ
1.5
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu Typ projektów:
1. przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji;
2. budową przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych;
3. budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączamii węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym;
4. podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej mające na celulikwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.
Magdalena Misiurek
magdalena.misiurek@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90- 576

Katarzyna Brzozowska-Weyroch
katarzyna.brzozowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-134

Aneta Grzegory
aneta.grzegory@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-268
konkurs październik 2017   POIS.01.05.00-IW.03-00-K02/17 nabór planowany Konkurs z preferencją dla projektów realizowanych na terenie miast średnich, w tym tracących funkcje społeczno-gospodarcze. W przypadku zgłoszenia w projektach wyższego zapotrzebowania niż szacowany budżet, możliwe będzie zwiększenie alokacji (o ile środki UE będą dostępne).
POIiŚ
1.6.1
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji
Magdalena Misiurek
magdalena.misiurek@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-576

Grzegorz Tobolczyk
grzegorz.tobolczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-875
konkurs 2017-09-30 2017-11-30 POIS.01.06.01-IW.03-00-002/17 nabór planowany Konkurs dedykowany projektom realizowanym w ramach klastrów energii.
POIiŚ
1.6.1
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji
Magdalena Misiurek
magdalena.misiurek@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-576

Grzegorz Tobolczyk
grzegorz.tobolczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-875
konkurs listopad 2017   POIS.01.06.01-IW.03-00-003/17 nabór planowany  
POIiŚ
1.6.2
Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji
Magdalena Misiurek
magdalena.misiurek@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-576

Grzegorz Tobolczyk
grzegorz.tobolczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-875
konkurs 2017-02-28 2017-04-28 POIS.01.06.02-IW.03-00-K02/17 nabór zakończony  
POIiŚ
1.6.2
Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji
Magdalena Misiurek
magdalena.misiurek@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-576

Grzegorz Tobolczyk
grzegorz.tobolczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-875
konkurs październik 2017   POIS.01.06.02-IW.03-00-K03/17 nabór planowany  
POIiŚ
2.1.5
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem  odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska
Typ projektów:
5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich
Robert Markiewicz
robert.markiewicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-314
konkurs 2017-01-09 2017-03-15 POIS.02.01.00-IW-02-00-502/17 nabór zakończony  
POIiŚ
2.1

Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem  odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska

 

Ewentualne ogłoszenie naboru uzależnione jest od wyników dotychczasowych konkursów

POIiŚ
2.2

Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi
Typ projektu:
Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów

Konrad Miłoszewski
konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-587
konkurs październik 2017   POIS.02.02.00-IW.02-00-205/17 nabór planowany  
POIiŚ
2.3
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Magdalena Tokarska-Kusyk
magdalena.tokarska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-546

Beata Rydlewska
beata.rydlewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-159
konkurs 2016-09-30 2017-02-28 POIS.02.03.00-IW.02.00-003/16 nabór zakończony Nabór ogłoszony w 2016 r.
POIiŚ
2.3

Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

 
konkurs czerwiec 2017   POIS.02.03.00-IW.02.00-004/17 Planowany na czerwiec 2017 r. nabór nie zostanie ogłoszony

Ogłoszenie konkursu we wskazanym w harmonogramie terminie nie jest możliwe w związku z przekroczeniem dostępnej alokacji spowodowanej dużą liczbą wniosków złożonych w ostatnim naborze.

POIiŚ
2.4.3b
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
Typ projektu:
3 Opracowanie instrumentów planistycznych dla obszarów Natura 2000 i parków narodowych
Podtyp projektu 3b Plany ochrony obszarów Natura 2000 i parków narodowych
Beata Wójcik-Napiórkowska
beata.wojcik@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-486
konkurs 2016-10-31 2017-01-31 POIS.02.04.00-IW.02-00-3B2/16 nabór zakończony Nabór ogłoszony w 2016 r.
POIiŚ
2.4.4d
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
Typ projektu:
4d Ocena stanów zasobów przyrodniczych w parkach narodowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych
Leszek Jóskowiak
leszek.joskowiak@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-561
konkurs 2017-10-31 2018-01-31 POIS.02.04.00-IW.02-00-4D1/17 nabór planowany  
POIiŚ
2.4.6a
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatudziałanie
Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
Typ projektów:
6 Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej.
6a Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom narodowym
Andrzej Pelc
andrzej.pelc@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-978
konkurs 2017-04-28 2017-06-26 POIS.02.04.00-IW.02-00-6A2/17 nabór zakończony  
POIiŚ
2.5

Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatudziałanie
Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego
Typ projektów:
1. Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów

Konrad Miłoszewski
konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-587
konkurs 2017-05-22 2017-07-14 POIS.02.05.00-IW.02-00-104/17 nabór zakończony  
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego / Norweski Mechanizm Finansowy
PL02 Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014
PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów
Koordynator naboru: Edyta Kuźmińska
edyta.kuzminska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-95-819
ciągły 2016-12-27 2017-03-31 70/NC/OP/0.1/2016/MF EOG/FWD-PL02 nabór zakończony  
PL04

Fundusz Współpracy Dwustronnej ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Koordynator naboru: Edyta Kuźmińska
edyta.kuzminska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-95-819
ciągły 2017-04-18 2017-05-31

42/NC/OA/0.1/2017/FWD MNF-PL04

nabór zakończony  

 

 

Na skróty

Środki
krajowe
 

Dowiedz się więcej

Środki
unijne

Dowiedz się więcej

Środki
norweskie
i EOG

Dowiedz się więcej

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Dowiedz się więcej

Pomoc
publiczna

Dowiedz się więcej
powrót
do góry