Nabór wniosków

Informacja o naborach wniosków w roku 2017

15-12-2017, 11:46

Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiamy informację o naborach wniosków w ramach:
-  Programów priorytetowych NFOŚiGW;
-  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  2014 – 2020;
-  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego/Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Sposób składania i rozpatrywania wniosków określany jest odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane są na stronie internetowej NFOŚiGW.

Wszelkie zmiany terminów aktualizowane są na bieżąco.

Stan na dzień  14.12.2017 r.

 

Nr PP Nazwa programu / priorytetu  Osoba koordynująca nabór Uwagi
Tryb naboru:
ciągły
pjb
konkurs
Planowana data rozpoczęcia naboru wniosków Planowana data zakończenia  naboru wniosków Oznaczenie naboru Stan naboru
Programy priorytetowe NFOŚiGW 
1.1
część 1

Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi.
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Część 1)  Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków  Komunalnych

Agata Ziembicka
agata.ziembicka@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-542

Beata Koszewska
beata.koszewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-179

Dominik Szymański
dominik.szymanski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-222

 

- pożyczka

UWAGA!  Zmiana terminu zakończenia naboru z 30-06-2017 na 20-12-2018

ciągły 2017-03-01

2018-12-20
lub do wyczerpania alokacji środków

27/NC/OW/1.1/2017/cz.1-KPOŚK trwa nabór wniosków
1.1
część 2

Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi.
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Agata Ziembicka
agata.ziembicka@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-542

Beata Koszewska
beata.koszewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-179

Dominik Szymański
dominik.szymanski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-222

- pożyczka inwestycyjna,
- pożyczka na zachowanie płynności finansowej.

UWAGA!  Zmiana terminu zakończenia naboru z 30-06.2017 na 20-12-2018

ciągły 2017-03-01

2018-12-20
lub do wyczerpania alokacji środków

28/NC/OW/1.1/2017/cz.2-POIiŚ trwa nabór wniosków
1.2 Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi.
Budowa przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych

Andrzej Sidorski
andrzej.sidorski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-759

Agnieszka Wiechucka
agnieszka.wiechucka@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-546

UWAGA!  Zmiana terminu zakończenia naboru z 31-01.2017 na 10-02-2017

Nabór dotyczy tylko wniosków uproszczonych.

pjb 2017-01-02 2017-02-10 5/PJB/GW/1.2/2017/wnioski na 2018 nabór zakończony
2.1
część 1
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami

Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadówi 

Joanna Kozłowska-Mikołajczyk
joanna.kozlowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-530

Anna Nowak
anna.nowak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-428

W 2017 roku nie jest planowany nabór na rozwój infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych przynajmnie do momentu podsumowania naboru  z 2016 roku.

ciągły 2017-05-02

2017-12-15
lub do wyczerpania alokacji środków

47/NC/OZ/2.1/2017/cz.1-pożyczka trwa nabór wniosków
2.1
część 2
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
Cześć 2) Instalacje gospodarowania odpadami

Teresa Lusio
teresa.lusio@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-405

Anna Nowak
anna.nowak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-428

 
ciągły 2017-05-02

2017-12-15
lub do wyczerpania alokacji środków

43/NC/OZ/2.1/2017/cz.2-instalacje

trwa nabór wniosków

2.1
część 3
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
Cześć 3) Modernizacja stacji demontażu pojazdów

Artur Banasiak
artur.banasiak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-396

Katarzyna Maryniak
katarzyna.maryniak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-634

 
ciągły 2017-05-02

2017-12-15
lub do wyczerpania alokacji środków

44/NC/OZ/2.1/2015/cz.3-stacje

trwa nabór wniosków
2.1
część 4
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
Część 4) Dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (gminy)

Katarzyna Maryniak
katarzyna.maryniak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-634

Andrzej Walicki
andrzej.walicki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-465

 
ciągły 2017-01-02 2017-07-31   nabór zakończony
2.1
część 5

Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
część 5) Międzynarodowe przemieszczanie odpadów

Agnieszka Lasota
agnieszka.lasota@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-320

Artur Banasiak
artur.banasiak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-396

UWAGA!  Zmiana terminu zakończenia naboru z 31-01.2017 na 10-02-2017

Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym.

pjb 2017-01-02 2017-02-10 3/PJB/OZ/2.1/2017/cz.5-wnioski na 2018 nabór zakończony
2.1
część 6
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
część 6) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Konrad Miłoszewski
konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-587

Bogdan Płaneta
bogdan.planeta@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-478
 
ciągły 2017-05-02 2017-12-15
lub do wyczerpania alokacji środków
45/NC/OZ/2.1/2017/cz.6-POIiŚ trwa nabór wniosków
2.1
część 7
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
część 7) Przygotowanie projektów

Konrad Miłoszewski
konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-587

Joanna Kozłowska-Mikołajczyk
joanna.kozlowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-587

 
ciągły 2017-05-02

2017-12-15
lub do wyczerpania alokacji środków

46/NC/OZ/2.1/2017/cz.7-przygotowanie

trwa nabór wniosków

2.2
część 1
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Ochrona powierzchni ziemi
Część 1) Rekultywacja terenów zdegradowanych

Katarzyna Maryniak
katarzyna.maryniak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-634

Katarzyna Marzantowicz
katarzyna.marzantowicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-879

 
ciągły 2017-03-01

2017-12-15
lub do wyczerpania alokacji środków

19/NC/OZ/2.2/2017/cz.1-dotacja
20/NC/OZ/2.2/2017/cz.1-pożyczka
trwa nabór wniosków
2.2
część 2
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Ochrona powierzchni ziemi
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Konrad Miłoszewski
konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-587

 
ciągły 2017-03-01

2017-12-15
lub do wyczerpania alokacji środków

21/NC/OZ/2.2/2017/cz.2-POIiŚ trwa nabór wniosków
2.3
część 1

Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Geologia i górnictwo
Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych

 

Anna Mikołajewska
anna.mikolajewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-482

UWAGA!  Zmiana terminu zakończenia naboru z 31-01.2017 na 10-02-2017

Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym.

pjb 2017-01-09 2017-02-10 6/PJB/FG/2.3/2017/cz.1-wnioski na 2018 nabór zakńczony
2.3
część 1
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Geologia i górnictwo
Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych

Anna Mikołajewska
anna.mikolajewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-482

Beata Traczyk
beata.traczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-856

 

Forma dofinansowania: dotacja, pożyczka

Planowane jest przeprowadzanie kolejnych  naborów wniosków o dofinansowanie od 02 stycznia każdego roku aż do roku 2020.

ciągły 2017-04-12 2017-11-30
lub do wyczerpania alokacji środków

41/NC/FG/2.3/2017/cz.1-geologia

76/NC/FG/2.3/2017/cz.1-geologia-pożyczka

nabór zakończony
2.3
część 2
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Geologia i górnictwo
Część 2) Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin 

Anna Wściseł
anna.wscisel@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-445

UWAGA!  Zmiana terminu zakończenia naboru z 31-01.2017 na 10-02-2017

Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym.

pjb 2017-01-02 2017-02-10 1/PJB/KO/2.3/2017/wnioski na 2018 nabór zakończony
2.3
część 2
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Geologia i górnictwo
Część 2) Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin 

Anna Wściseł
anna.wscisel@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-445

Małgorzata Podymniak
malgorzata.podymniak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-952

 

Planowane jest przeprowadzanie kolejnych  naborów wniosków o dofinansowanie od 02 stycznia każdego roku aż do roku 2020.

ciągły 2017-01-23 2017-11-30
lub do wyczerpania alokacji środków
2/NC/KO/2.3/2017/cz.2-górnictwo nabór zakończony
2.4

Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Gospodarka o obiegu zamkniętym w gminie – program pilotażowy

Katarzyna Maryniak
katarzyna.maryniak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-634

 
ciągły 2017-08-07 2017-12-15

56/NC/OZ/2.4/2017/D
57/NC/OZ/2.4/2017/P

trwa nabór wniosków
3.1
 część 1

Ochrona atmosfery
Poprawa jakości powietrza
Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych
Typy projektów:
1) budowa nowej, rozbudowa lub modernizacja istniejącej ciepłowni/elektrociepłowni geotermalnej;
2) modernizacja lub rozbudowa istniejących źródeł wytwarzania energii o ciepłownię/elektrociepłownię geotermalną;
3) wykonanie lub rekonstrukcja otworu, z zastrzeżeniem, że nie kwalifikuje się wykonania otworu badawczego

Monika Żółkowska
monika.zolkowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-430

 

 

Nabór ogłoszony w 2016 r.

ciągły 2016-08-08 2017-06-30 41/NC/OA/3.1/2016/cz.1-geotermia nabór zakończony
3.1
 część 2

Ochrona atmosfery
Poprawa jakości powietrza
Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie
Typy projektów:
Termomodernizacja następujących budynków:
• muzeów,
• szpitali, zakładów opiekuńczo - leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów,
• obiektów zabytkowych,
• obiektów sakralnych wraz z obiektami towarzyszącymi,
• domów studenckich 
• innych przeznaczonych na potrzeby kultury, kultu religijnego, oświaty, opieki, wychowania, nauki.

Edward Kolbusz
edward.kolbusz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-365

Nabór ogłoszony w 2016 r.

Uwaga: zmiana terminu zakończenia naboru z 30.06.2017 na 31.03.2017

ciągły 2016-08-01 2017-03-31

43/NC/OA/3.1/2016/cz.2-budownictwo

nabór zakończony
3.1
 część 2
Ochrona atmosfery
Poprawa jakości powietrza
Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie

Edward Kolbusz
edward.kolbusz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-365

 
ciągły 2017-07-20 2017-12-22 58/NC/OA/3.1/2017/cz.2-budownictwo trwa nabór wniosków
3.1
część 4

Ochrona atmosfery
Poprawa jakości powietrza
Część 4) LEMUR Enerooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Edward Kolbusz
edward.kolbusz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-365
Nabór w ramach programu Część 4) LEMUR został zastąpiony naborem w ramach programu Część 6) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności.
ciągły      

nabór planowany

3.1
część 6
Ochrona atmosfery
Poprawa jakości powietrza
Część 6) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności

Magdalena Kostewicz
magdalena.kostewicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-356

 
ciągły 2017-12-21 2018-02-28

77/NC/OA/3.1/2017/cz.6-POŻYCZKA

78/NC/OA/3.1/2017/cz.6-DOTACJA

nabór ogłoszony

3.2
część 2

Ochrona atmosfery
System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme)
Część 2) GEPARD - Bezemisyjny transport publiczny

Aleksandra Kopcińska
aleksandra.kopcinska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-95-804
Nabór wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki został wydłużony do 30.03.2018 r.
konkurs 2017-09-04 2018-03-30

59/I/OA/3.2/2017/cz.2-GIS-GEPARD-D
60/I/OA/3.2/2017/cz.2-GIS-GEPARD-P

trwa nabór wniosków
4.1
część 1
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo

Stanisław Bochniarz
stanislaw.bochniarz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-589

Barbara Maksimowska
barbara.maksimowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-521

UWAGA!  Zmiana terminu zakończenia naboru z 31-01.2017 na 10-02-2017

Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym.

pjb 2017-01-02 2017-02-10 4/PJB/OP/4.1/2017/wnioski na 2018 nabór zakończony
4.1
część 1

Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo

Wojciech Cieślowski
wojciech.cieślowski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-558

Anna Jarosz
anna.jarosz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-474

Nabór ogłoszony w 2016 r.
Nabór tematyczny:
wykonanie pierwokupu nieruchomości - parki narodowe.

ciągły 2016-03-10

2017-03-31
lub do wyczerpania alokacji środków

18/NC/OP/4.1/2016/parki narodowe nabór zakończony
4.1
część 1

Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo

Wojciech Cieślowski
wojciech.cieślowski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-558

Anna Jarosz
anna.jarosz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-474

Nabór tematyczny:
wykonanie pierwokupu nieruchomości - parki narodowe. 
ciągły 2017-04-03

2018-03-30
lub do wyczerpania alokacji środków

30/NC/OP/4.1/2017/parki narodowe trwa nabór wniosków
4.1
część 1

Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo

Barbara Maksimowska
barbara.maksimowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-521

Stanisław Bochniarz
stanislaw.bochniarz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-589

Nabór ogłoszony w 2016 r.
Pożyczka na:
- Zachowanie płynności finansowej projektów przyrodniczych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi innych niż POIiŚ i LIFE,
- Uzupełnienie wkładu własnego do 100 % kosztów kwalifikowanych projektów przyrodniczych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi innych niż POIiŚ i LIFE lub pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej.

ciągły 2016-12-12 2017-12-15
lub do wyczerpania alokacji środków
69/NC/OP/4.1/2016/pożyczka UE trwa nabór wniosków
4.1
część 1

Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo

Stanisław Bochniarz
stanislaw.bochniarz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-589

Barbara Maksimowska
barbara.maksimowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-521

 
ciągły 2017-04-20

2017-12-15
lub do wyczerpania alokacji środków

40/NC/OP/4.1/2017/cz.1

trwa nabór wniosków
4.1
część 1
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo
Barbara Maksimowska
barbara.maksimowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-521

Stanisław Bochniarz
stanislaw.bochniarz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-589
Nabór dotyczy przedsięwzięć związanych z odtworzeniem zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz urządzeń i obiektów służących ochronie tych zasobów, zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych
ciągły 2017-09-05 2018-03-30
lub do wyczerpania alokacji środków
72/NC/OP/4.1/2017/cz.1-katastrofy naturalne trwa nabór wniosków
4.1
część 2

Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Barbara Maksimowska
barbara.maksimowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-521

Andrzej Pelc
andrzej.pelc@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-978

Nabór ogłoszony w 2016 r.
Współfinansowanie projektów POIiŚ 2014-2020.

ciągły 2016-07-15 2017-06-30 30/NC/OP/4.1/2016/cz.2-POIiŚ nabór zakończony
4.1
część 2

Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Barbara Maksimowska
barbara.maksimowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-521

Andrzej Pelc
andrzej.pelc@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-978

Współfinansowanie projektów POIiŚ 2014-2020.

ciągły 2017-06-19

2018-11-30
lub do wyczerpania alokacji środków

53/NC/OP/4.1/2017/cz.2-POIiŚ trwa nabór wniosków
5.1
część 1
Międzydziedzinowe
Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska
Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych

Artur Pietrewicz
artur.pietrewicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-422

Maria Anna Sawicka
maria.sawicka@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-375

Dorota Zdanowska
dorota.zdanowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-369

Grzegorz Wojewódzki
grzegorz.wojewódzki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-422

UWAGA!  Zmiana terminu zakończenia naboru z 31-01.2017 na 10-02-2017

Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym.

pjb 2017-01-02 2016-02-10 7/PJB/NE/5.1/2017/wnioski na 2018 nabór zakończony
5.2

Międzydziedzinowe
Zadania wskazane przez ustawodawcę
Budowa bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce  odpadami

Agnieszka Lasota
agnieszka.lasota@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-320

UWAGA!  Zmiana terminu zakończenia naboru z 31-01.2017 na 10-02-2017

Nabór dotyczy tylko wniosków uproszczonych składanych do umów zawartych do końca roku 2014.

pjb 2017-01-02 2017-02-10 8/PJB/OZ/5.2/2017/BDO na 2018 nabór zakończony
5.3
część 1
Międzydziedzinowe
Wspieranie działalnosci monitoringu środowiska
Część 1) Monitoring środowiska

Piotr Kowalski
piotr.kowalski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-351

Renata Szczerek
renata.szczerek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-756

UWAGA!  Zmiana terminu zakończenia naboru z 31-01.2017 na 10-02-2017

Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym.

pjb 2017-01-02 2017-02-10 9/PJB/MN/5.3/2017/cz.1-wnioski na 2018 nabór zakończony
5.3
część 1
Międzydziedzinowe
Wspieranie działalnosci monitoringu środowiska
Część 1) Monitoring środowiska

Piotr Kowalski
piotr.kowalski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-351

Renata Szczerek
renata.szczerek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-756

Dotacje i pożyczki

UWAGA: Nabór zakończony z powodu wyczerpania alokacji środków. Kolejny nabór jest w przygotowaniu

ciągły 2017-01-02

2017-11-30
lub do wyczerpania alokacji środków

15/NC/MN/5.3/2017/cz.1-monitoring nabór zakończony
5.3
część 1

Międzydziedzinowe
Wspieranie działalnosci monitoringu środowiska
Część 1) Monitoring środowiska

Piotr Kowalski
piotr.kowalski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-351

Renata Szczerek
renata.szczerek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-756

Dotacje i pożyczki
ciągły 2017-04-03

2017-11-30
lub do wyczerpania alokacji środków

38/NC/MN/5.3/2017/cz.1-dotacja
39/NC/MN/5.3/2017/cz.1-pożyczka

nabór zakończony
5.3
część 2
Międzydziedzinowe
Wspieranie działalnosci monitoringu środowiska
Część 2) Służba hydrologiczno-meteorologiczna

Renata Szczerek
renata.szczerek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-756

Andrzej Rzeszotarski
endrzej.rzeszotarski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-436

 
ciągły 2017-03-27

2017-11-30
lub do wyczerpania alokacji środków

32/NC/MN/5.3/2017/cz.2-PSHM nabór zakończony
5.4
część 1
Międzydziedzinowe
Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków
Część 1) Dostosowanie do zmian klimatu

Tomasz Surowiecki
tomasz.surowiecki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-508

Jacek Koć
jacek.koc@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-328

Dotacje i pożyczki.
ciągły 2017-04-03 2017-10-31

34/NC/NZ/5.4/2017/cz.1-dotacja
35/NC/NZ/5.4/2017/cz.1-pożyczka

nabór zakończony
5.4
część 2
Międzydziedzinowe
Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków
Część 2) Zapobieganie i likwidacja skutków nadzwyczajnych zagrożeń

Tomasz Surowiecki
tomasz.surowiecki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-508

Jacek Koć
jacek.koc@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-328

UWAGA!  Zmiana terminu zakończenia naboru z 31-01.2017 na 10-02-2017

Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym.

pjb 2017-01-02 2017-02-10 12/PJB/NZ/5.4/2017/cz.2-wnioski na 2018 nabór zakończony
5.4
część 2
Międzydziedzinowe
Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków
Część 2) Zapobieganie i likwidacja skutków nadzwyczajnych zagrożeń

Tomasz Surowiecki
tomasz.surowiecki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-508

Jacek Koć
jacek.koc@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-328

Dotacje i pożyczki.
ciągły 2017-04-03 2017-10-31

36/NC/NZ/5.4/2017/cz.2-dotacja
37/NC/NZ/5.4/2017/cz.2-pożyczka

nabór zakończony
5.5 Międzydziedzinowe
Edukacja ekologiczna

Anna Majewska
anna.majewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-354

Małgorzata Sikora
malgorzata.sikora@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-152

UWAGA!  Zmiana terminu zakończenia naboru z 31-01.2017 na 10-02-2017

Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym.

pjb 2017-01-02 2017-02-10 11/PJB/EE/5.5/2017/wnioski na 2018 nabór zakończony
5.5 Międzydziedzinowe
Edukacja ekologiczna

Anna Majewska
anna.majewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-354

Małgorzata Sikora
malgorzata.sikora@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-152

Nabór tematyczny:
Dofinansowanie wydawnictw prasowych.

ciągły 2017-08-21 2017-12-27
lub do wyczerpania alokacji środków
62/NC/EE/5.5/2017/PRASA-DOTACJA
63/NC/EE/5.5/2017/PRASA-POŻYCZKA
trwa nabór wniosków
5.5 Międzydziedzinowe
Edukacja ekologiczna

Anna Majewska
anna.majewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-354

Małgorzata Sikora
malgorzata.sikora@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-152

Nabór tematyczny:
Przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki Ministra właściwego ds. środowiska
ciągły 2017-08-22 2017-12-27
lub do wyczerpania alokacji środków
70/NC/EE/5.5/2017/realizacja_polityki_MŚ-dotacja
71/NC/EE/5.5/2017/realizacja_polityki_MŚ-pożyczka
trwa nabór wniosków
5.5 Międzydziedzinowe
Edukacja ekologiczna

Anna Majewska
anna.majewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-354

Małgorzata Sikora
malgorzata.sikora@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-152

Nabór tematyczny:
Dofinansowanie konferencji.
ciągły 2017-09-25 2017-12-27 74/NC/EE/5.5/2017/KONFERENCJE-DOTACJA
75NC/EE/5.5/2017/KONFERENCJE-POŻYCZKA
trwa nabór wniosków
5.5 Międzydziedzinowe
Edukacja ekologiczna

Anna Majewska
anna.majewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-354

Małgorzata Sikora
malgorzata.sikora@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-152

 
konkurs 2017-09-01 2017-09-22 64/III/EE/5.5/2017/BAZA EDUKACYJNA-DOTACJA
65/III/EE/5.5/2017/BAZA EDUKACYJNA-POŻYCZKA
nabór zakończony
5.5 Międzydziedzinowe
Edukacja ekologiczna
Anna Majewska
anna.majewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-354

Małgorzata Sikora
malgorzata.sikora@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-152
 
konkurs 2017-09-01 2017-09-15 66/IV/EE/5.5/2017/RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA-DOTACJA
67/IV/EE/5.5/2017/RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA-POŻYCZKA
nabór zakończony
5.5 Międzydziedzinowe
Edukacja ekologiczna

Anna Majewska
anna.majewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-354

Małgorzata Sikora
malgorzata.sikora@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-152

Nabór tematyczny:
Organizacja studiów podyplomowych.
konkurs IV kwartał 2017 IV kwartał 2017 /I/EE/5.5/2017/DOTACJA studia
/I/EE/5.5/2017/POŻYCZKA studia
nabór planowany
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE

Marta Wojtaniec
marta.wojtaniec@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-257

UWAGA!  Zmiana terminu zakończenia naboru z 31-01.2017 na 10-02-2017

Nabór dotyczy tylko wniosków uproszczonych.

pjb 2017-01-02 2017-02-10 13/PJB/UR/5.6/2017/LIFE na 2018 nabór zakończony
5.6

Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE

Radosław Domagała
radoslaw.domagala@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-435

Marta Wronka
marta.wronka@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-444

UWAGA!  Zmiana terminu zakończenia naboru z 31-01.2017 na 10-02-2017

Nabór dotyczy tylko wnioskodawców, którzy zostali zaproszeni przez KE do składania wniosków na Projekty Zintegrowane LIFE.

pjb 2017-01-02 2017-02-10 14/PJB/UR/5.6/2017/LIFE-zintegrowane nabór zakończony
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE

Marta Wojtaniec
marta.wojtaniec@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-257

Nabór ogłoszony w 2016 r.
Nabór wniosków "tradycyjny skrócony" (nabór KE 2016 r.). 
ciągły 2017-03-01 2017-12-29 29/NC/UR/5.6/2017/LIFE-skrócony-KE2016 trwa nabór wniosków
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE

Marta Wojtaniec
marta.wojtaniec@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-257

Nabór dotyczy pożyczek zarówno dla przedsięwzięć realizowanych w ramach LIFE+ i LIFE.
ciągły 2017-03-29 2017-12-28 33/NC/UR/5.6/2017/LIFE-pożyczki trwa nabór wniosków
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE

Radosław Domagała
radoslaw.domagala@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-435

nabór wniosków "tradycyjny" (nabór KE 2017 r.) 
ciągły 2017-05-08 2017-07-14

48/NC/UR/5.6/2017/LIFE-wnioski krajowe

50/NC/UR/5.6/2017/LIFE-projekty zagraniczne

nabór zakończony
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE

Marta Wojtaniec
marta.wojtaniec@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-257

Nabór wniosków "tradycyjny skrócony" (nabór KE 2017 r.). 
ciągły 2018-03-01 2018-12-28 49/NC/UR/5.6/2017/LIFE-skrócony-KE2017 nabór ogłoszony
5.7
część 1
Międzydziedzinowe
SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych
Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Leszek Tokarczyk
leszek.tokarczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-104
Nabór dla wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, dla gmin znajdujących się na obszarach  dotkniętych klęską żywiołową  lub na obszarach dotkniętych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej. Lista poszkodowanych gmin musi być potwierdzona przez właściwego wojewodę.
ciągły 2017-09-11 2017-10-31
lub do wyczerpania alokacji środków
73/NC/UR/5.7/cz.1-AZBEST nabór zakończony
5.7
część 2
Międzydziedzinowe
SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych
Część 2) REGION

Grzegorz Witkowski
grzegorz.witkowski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-158

Leszek Tokarczyk
leszek.tokarczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-104

 
ciągły 2017-02-01 2017-09-29
lub do wyczerpania alokacji środków
16/NC/UR/5.7/2017/cz.2-REGION nabór zakończony
5.8
część 1
Międzydziedzinowe
Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki
Część 1) E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu

Rafał Kręcisz
rafal.krecisz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-969

Karolina Puławska-Cielusek
karolina.pulawska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-525

Barbara Wojciechowska
barbara.wojciechowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-368

 
ciągły 2017-02-20 2017-12-20
lub do wyczerpania alokacji środków
23/NC/OA/5.8/2017/cz.1-surowce
24/NC/OA/5.8/2017/cz.1-moc 1-50 MW
25/NC/OA/5.8/2017/cz.1-moc pow.50 MW
26/NC/OA/5.8/2017/cz.1-emisje-przemysł
trwa nabór wniosków
5.8
część 2

Międzydziedzinowe
Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisk w ramach I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Marcin Jamiołkowski
marcin.jamiolkowski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-387

Nabór ogłoszony w 2016 r.

UWAGA!  Zmiana terminu zakończenia naboru z 30-06.2017 na 20-12-2018

ciągły 2016-08-16 2018-12-20
lub do wyczerpania alokacji środków

55/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.6.2
56/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.6.1
57/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.3.2
58/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.5
59/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.3.1
60/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.2
17/NC/OA/5.8/2017/cz.2-POIiŚ 1.1.1

trwa nabór wniosków
5.8
część 3

Międzydziedzinowe
Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki
Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze

Magdalena Misiurek
magdalena.misiurekt@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-576

Nabór ogłoszony w 2016 r.

UWAGA!  Zmiana terminu zakończenia naboru z 30-06.2017 na 20-12-2018

ciągły 2016-08-16 2018-12-20 61/NC/OA/5.8/2016/cz.3-systemy trwa nabór wniosków
5.8
część 4
Międzydziedzinowe
Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki
Część 4) EWE – Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach

Rafał Kręcisz
rafal.krecisz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-969

 
ciągły 2017-08-01 2017-12-22

61/NC/OA/5.8/2017/cz.4-EWE

trwa nabór wniosków
5.9
(2013 - 9.9)
Międzydziedzinowe
Kontynuacja I konkursu GEKON 2013 - faza W
GEKON  - Generator Koncepcji Ekologicznych

Żanna Białek
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-631

Nabór ogłoszony w 2015 r.
Nabór tylko dla Wnioskodawców, którzy zakończyli fazę B+R (zrealizowaną w ramach I
i II Konkursu Programu Gekon ogłoszonych w roku 2013) oraz uzyskali pozytywną ocenę realności wdrożenia projektu (na podstawie zaakceptowanego raportu z wyników badań fazy B+R).

ciągły 2015-08-03 2018-12-28 65/NC/NE/5.9/2015/GEKON 2013 trwa nabór wniosków
5.11
część 1
Międzydziedzinowe
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
Część 1) SOKÓŁ - Wdrożenie Innowacyjnych Technologii Środowiskowych
Żanna Białek
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-631
Nabór ogłoszony w 2016 r.
ciągły 2016-08-01 2017-03-31 35/NC/UR/5.11/2016/SOKÓŁ-B+R nabór zakończony
5.11
część 1
Międzydziedzinowe
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
Część 1) SOKÓŁ - Wdrożenie Innowacyjnych Technologii Środowiskowych

Żanna Białek
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-631

UWAGA!  Zmiana terminu zakończenia naboru z 31-10-.2017 na 29-12-2017
ciągły 2017-06-19 2017-12-29

51/NC/UR/5.11/2017/SOKÓŁ-B+R/P (pożyczka)
54/NC/UR/5.11/2017/SOKÓŁ-B+R/D (dotacja)

trwa nabór wniosków
5.11
część 1
Międzydziedzinowe
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
Część 1) SOKÓŁ - Wdrożenie Innowacyjnych Technologii Środowiskowych
Żanna Białek
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-631
Nabór ogłoszony w 2016 r.
ciągły 2016-08-01 2017-03-31 36/NC/UR/5.11/2016/SOKÓŁ-W nabór zakończony
5.11
część 1
Międzydziedzinowe
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
Część 1) SOKÓŁ - Wdrożenie Innowacyjnych Technologii Środowiskowych

Żanna Białek
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-631

UWAGA!  Zmiana terminu zakończenia naboru z 31-10-.2017 na 29-12-2017
ciągły 2017-06-19 2017-12-29

52/NC/UR/5.11/2017/SOKÓŁ-W/P (pożyczka)
55/NC/UR/5.11/2017/SOKÓŁ-W/IK (inwestycja kapitałowa)

trwa nabór wniosków
5.11
część 2
Międzydziedzinowe
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV
Żanna Białek
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-631
 
ciągły 2017-04-03 2017-12-29 31/NC/UR/5.11/2017/cz.2-ETV trwa nabór wniosków
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  2014 - 2020
POIiŚ
1.1.1
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucji/przesyłowej
Monika Żółkowska
monika.zolkowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90- 430

Julia Rochala
julia.rochala@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-367

Agnieszka Karwat
agnieszka.karwat@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-526
Nabór ogłoszony w 2016 r.
konkurs 2016-12-31 2017-03-01 POIS.01.01.01-IW.03-00-001/16 nabór zakończony
POIiŚ
1.1.1
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucji/przesyłowej
Monika Żółkowska
monika.zolkowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90- 430

Julia Rochala
julia.rochala@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-367

Agnieszka Karwat
agnieszka.karwat@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-526

Konkurs dedykowany projektom realizowanym w ramach klastrów energii

 

UWAGA!  Zmiana terminu zakończenia naboru z 29-09-06.2017 na 31-10-2017

konkurs 2017-07-31 2017-10-31 POIS.01.01.01-IW.03-00-002/17 nabór zakończony
POIiŚ
1.1.1
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucji/przesyłowej
Monika Żółkowska
monika.zolkowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90- 430

Julia Rochala
julia.rochala@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-367

Agnieszka Karwat
agnieszka.karwat@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-526
 
konkurs 2017-10-30 2017-12-29 POIS.01.01.01-IW.03-00-003/17 trwa nabór wniosków
POIiŚ
1.2
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

Rafał Kręcisz
rafal.krecisz@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-969

Witold Retke
witold.retke@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-471

 
konkurs 2017-03-31 2017-05-29

POIS.01.02.00-IW.03-00-002/17

nabór zakończony
POIiŚ
1.3.1
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach
poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

Dawid Mikuszewski
dawid.mikuszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-249

Katarzyna Borowska
katarzyna.borowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-645

W przypadku zgłoszenia w projektach wyższego zapotrzebowania niż szacowany budżet, możliwe będzie zwiększenie alokacji (o ile środki UE będą dostępne).
konkurs 2017-12-29 2018-02-27 POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17 nabór ogłoszony
POIiŚ
1.3.2
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, w tym:
poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym
Edward Kolbusz
edward kolbusz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-365
 
konkurs 2017-03-31 2017-05-29 POIS.01.03.02-IW.03-00-002/17 nabór zakończony
POIiŚ
1.3.2
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, w tym:
poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

Dawid Mikuszewski
dawid.mikuszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-249

Marlena Zagórska
marlena.zagorska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-405

Konkurs z preferencją dla projektów realizowanych na terenie miast średnich, w tym tracących funkcje społeczno-gospodarcze. W przypadku zgłoszenia w projektach wyższego zapotrzebowania niż szacowany budżet, możliwe będzie zwiększenie alokacji (o ile środki UE będą dostępne)
konkurs 2017-10-30 2017-12-29 POIS.01.03.02-IW.03-00-003/17 trwa nabór wniosków
POIiŚ
1.5
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu Typ projektów:
1. przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji;
2. budową przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych;
3. budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączamii węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym;
4. podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej mające na celulikwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.
Magdalena Misiurek
magdalena.misiurek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90- 576

Katarzyna Brzozowska-Weyroch
katarzyna.brzozowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-134

Aneta Grzegory
aneta.grzegory@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-268
 
konkurs 2017-02-28 2017-04-28 POIS.01.05.00-IW.03-00-K02/17 nabór zakończony
POIiŚ
1.5
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu Typ projektów:
1. przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji;
2. budową przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych;
3. budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączamii węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym;
4. podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej mające na celulikwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.
Magdalena Misiurek
magdalena.misiurek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90- 576

Katarzyna Brzozowska-Weyroch
katarzyna.brzozowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-134

Aleksandra Baut-Kulec
aleksandra.baut@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-268
Konkurs z preferencją dla projektów realizowanych na terenie miast średnich, w tym tracących funkcje społeczno-gospodarcze. W przypadku zgłoszenia w projektach wyższego zapotrzebowania niż szacowany budżet, możliwe będzie zwiększenie alokacji (o ile środki UE będą dostępne).
konkurs 2017-10-30 2017-12-29 POIS.01.05.00-IW.03-00-K03/17 trwa nabór wniosków
POIiŚ
1.6.1
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji
Magdalena Misiurek
magdalena.misiurek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-576

Grzegorz Tobolczyk
grzegorz.tobolczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-875
Konkurs dedykowany projektom realizowanym w ramach klastrów energii.
konkurs 2017-09-30 2017-11-28 POIS.01.06.01-IW.03-00-002/17 nabór zakończony
POIiŚ
1.6.1
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji
Magdalena Misiurek
magdalena.misiurek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-576

Grzegorz Tobolczyk
grzegorz.tobolczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-875
 
konkurs 2017-11-30 2018-01-29 POIS.01.06.01-IW.03-00-003/17 trwa nabór wniosków
POIiŚ
1.6.2
Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji
Magdalena Misiurek
magdalena.misiurek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-576

Grzegorz Tobolczyk
grzegorz.tobolczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-875
 
konkurs 2017-02-28 2017-04-28 POIS.01.06.02-IW.03-00-K02/17 nabór zakończony
POIiŚ
1.6.2
Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji
Magdalena Misiurek
magdalena.misiurek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-576

Grzegorz Tobolczyk
grzegorz.tobolczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-875
 
konkurs 2017-10-30 2017-12-29 POIS.01.06.02-IW.03-00-K03/17 trwa nabór wniosków
POIiŚ
2.1.5
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem  odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska
Typ projektów:
5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich
Robert Markiewicz
robert.markiewicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-314
 
konkurs 2017-01-09 2017-03-15 POIS.02.01.00-IW-02-00-502/17 nabór zakończony
POIiŚ
2.1

Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem  odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska

   

Ewentualne ogłoszenie naboru uzależnione jest od wyników dotychczasowych konkursów

POIiŚ
2.2

Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi
Typ projektu:
Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów

Konrad Miłoszewski
konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-587
 
konkurs 2017-10-31 2017-12-29 POIS.02.02.00-IW.02-00-205/17 trwa nabór wniosków
POIiŚ
2.3
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Magdalena Tokarska-Kusyk
magdalena.tokarska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-546

Beata Rydlewska
beata.rydlewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-159
Nabór ogłoszony w 2016 r.
konkurs 2016-09-30 2017-02-28 POIS.02.03.00-IW.02.00-003/16 nabór zakończony
POIiŚ
2.3

Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

 

Ogłoszenie konkursu we wskazanym w harmonogramie terminie nie jest możliwe w związku z przekroczeniem dostępnej alokacji spowodowanej dużą liczbą wniosków złożonych w ostatnim naborze.

konkurs czerwiec 2017   POIS.02.03.00-IW.02.00-004/17 Planowany na czerwiec 2017 r. nabór nie zostanie ogłoszony
POIiŚ
2.4.3b
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
Typ projektu:
3 Opracowanie instrumentów planistycznych dla obszarów Natura 2000 i parków narodowych
Podtyp projektu 3b Plany ochrony obszarów Natura 2000 i parków narodowych
Beata Wójcik-Napiórkowska
beata.wojcik@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-486
Nabór ogłoszony w 2016 r.
konkurs 2016-10-31 2017-01-31 POIS.02.04.00-IW.02-00-3B2/16 nabór zakończony
POIiŚ
2.4.4d
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
Typ projektu:
4d Ocena stanów zasobów przyrodniczych w parkach narodowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych
Leszek Jóskowiak
leszek.joskowiak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-561
 
konkurs 2017-10-31 2018-01-31 POIS.02.04.00-IW.02-00-4D1/17 trwa nabór wniosków
POIiŚ
2.4.6a
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatudziałanie
Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
Typ projektów:
6 Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej.
6a Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom narodowym
Andrzej Pelc
andrzej.pelc@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-978
 
konkurs 2017-04-28 2017-06-26 POIS.02.04.00-IW.02-00-6A2/17 nabór zakończony
POIiŚ
2.5

Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatudziałanie
Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego
Typ projektów:
1. Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów

Konrad Miłoszewski
konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-587
 
konkurs 2017-05-22 2017-07-14 POIS.02.05.00-IW.02-00-104/17 nabór zakończony
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego / Norweski Mechanizm Finansowy
PL02 Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014
PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów
Koordynator naboru: Edyta Kuźmińska
edyta.kuzminska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-95-819
 
ciągły 2016-12-27 2017-03-31 70/NC/OP/0.1/2016/MF EOG/FWD-PL02 nabór zakończony
PL04

Fundusz Współpracy Dwustronnej ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Koordynator naboru: Edyta Kuźmińska
edyta.kuzminska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-95-819
 
ciągły 2017-04-18 2017-05-31

42/NC/OA/0.1/2017/FWD MNF-PL04

nabór zakończony

 

 

Na skróty

Środki
krajowe
 

Dowiedz się więcej

Środki
unijne

Dowiedz się więcej

Środki
norweskie
i EOG

Dowiedz się więcej

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Dowiedz się więcej

Pomoc
publiczna

Dowiedz się więcej
powrót
do góry