Nabór wniosków

NFOŚiGW ogłasza II konkurs projektów w ramach Poddziałania 1.6.2 POIiŚ

27-01-2017, 15:52

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza ogłasza II konkurs projektów w ramach Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe

Na skróty

Środki
krajowe
 

Dowiedz się więcej

Środki
unijne

Dowiedz się więcej

Środki
norweskie
i EOG

Dowiedz się więcej

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Dowiedz się więcej

Pomoc
publiczna

Dowiedz się więcej
powrót
do góry