Nabór wniosków

Kontynuacja naboru Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze

01-06-2017, 11:14

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze” trwa do 30.06.2017 roku. Jednocześnie informujemy, że przewidziano kontynuację niniejszego programu od lipca 2017 do końca 2018 roku w oparciu o zaktualizowany regulamin, a wśród kluczowych zmian należy wskazać:

  • umożliwienie częściowego umorzenia pożyczki preferencyjnej;
  • wydłużenie okresu finansowania do 20 lat;
  • zwiększenie kwoty pożyczki do 200 mln zł;
  • dostępna alokacja w ramach programu to 500 mln zł

 

Programy priorytetowe - Wsparcie przedsiewziec część 3) efektywne systemy cieplownicze i chlodnicze

 

 

Na skróty

Środki
krajowe
 

Dowiedz się więcej

Środki
unijne

Dowiedz się więcej

Środki
norweskie
i EOG

Dowiedz się więcej

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Dowiedz się więcej

Pomoc
publiczna

Dowiedz się więcej
powrót
do góry