Nabór wniosków

NFOŚiGW ogłasza II konkurs dla działania 1.3.1 POIiŚ 2014-2020

16-10-2017, 14:39

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

jako Instytucja Wdrażająca

Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki,

Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach

 Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności

w ramach

 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Energii,

ogłasza konkurs projektów w ramach

Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach

Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

KONKURS NR POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17

Na skróty

Środki
krajowe
 

Dowiedz się więcej

Środki
unijne

Dowiedz się więcej

Środki
norweskie
i EOG

Dowiedz się więcej

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Dowiedz się więcej

Pomoc
publiczna

Dowiedz się więcej
powrót
do góry