Nabór wniosków

Informacja o naborach wniosków w roku 2018

22-02-2018, 07:46

Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiamy informację o naborach wniosków w ramach:
-  Programów priorytetowych NFOŚiGW;
-  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  2014 – 2020;

Sposób składania i rozpatrywania wniosków określany jest odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane są na stronie internetowej NFOŚiGW.

Wszelkie zmiany terminów aktualizowane są na bieżąco.

Stan na dzień  22.02.2018 r.

 

Nr
PP
Nazwa programu / priorytetu  Osoba koordynująca nabór Uwagi
Tryb naboru:
ciągły
pjb
konkurs
Planowana data rozpoczęcia naboru wniosków Planowana data zakończenia  naboru wniosków Oznaczenie naboru Stan naboru
Programy priorytetowe NFOŚiGW 2018
1.1
część 1
Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi.
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Część 1)  Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków  Komunalnych
 
Agata Ziembicka
agata.ziembicka@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-542
Nabór ogłoszony w 2017 r.
ciągły 2017-03-01 2018-12-20
lub do wyczerpania alokacji środków
27/NC/OW/1.1/2017/cz.1-KPOŚK trwa nabór wniosków
1.1
część 2
Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi.
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Magdalena Tokarska-Kusyk
magdalena.tokarska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-546
Nabór ogłoszony w 2017 r.

- pożyczka inwestycyjna,
- pożyczka płatnicza.
ciągły 2017-03-01 2018-12-20 28/NC/OW/1.1/2017/cz.2-POIiŚ trwa nabór wniosków
2.1
część 1
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami

Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadówi 
Joanna Kozłowska-Mikołajczyk
joanna.kozlowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-530

Anna Nowak
anna.nowak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-428
 
ciągły 2018-01-02 2018-12-21
lub do wyczerpania alokacji środków
 4/NC/OZ/2.1/2018/cz.1-PZŁ
5/NC/OZ/2.1/2018/cz.1-pożyczka
trwa nabór wniosków
2.1
część 2
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
Cześć 2) Instalacje gospodarowania odpadami
Teresa Lusio
teresa.lusio@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-405

Anna Nowak
anna.nowak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-428
 
ciągły 2018-01-02 2018-12-21
lub do wyczerpania alokacji środków
 6/NC/OZ/2.1/2018/cz.2-instalacje trwa nabór wniosków
2.1
część 3
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
Cześć 3) Modernizacja stacji demontażu pojazdów
Artur Banasiak
artur.banasiak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-396

Katarzyna Maryniak
katarzyna.maryniak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-634
 
ciągły 2018-01-02 2018-12-21
lub do wyczerpania alokacji środków
 7/NC/OZ/2.1/2018/cz.3-stacje demontażu trwa nabór wniosków
2.1
część 4
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
Część 4) Dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji 
Agnieszka Lasota
agnieszka.lasota@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-320

Andrzej Walicki
andrzej.walicki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-465
 
ciągły 2018-01-02 2018-07-31 informacja o naborze trwa nabór wniosków
2.1
część 5
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
część 5) Międzynarodowe przemieszczanie odpadów
Agnieszka Lasota
agnieszka.lasota@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-320

Artur Banasiak
artur.banasiak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-396
Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym.
pjb 2018-01-02 2018-01-31  11/PJB/OZ/2.1/2018/cz.5-wnioski na 2019 nabór zakończony
2.1
część 6
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
część 6) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Konrad Miłoszewski
konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-587

Bogdan Płaneta
bogdan.planeta@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-478
 
ciągły 2018-01-02 2018-12-21
lub do wyczerpania alokacji środków
 15/NC/OZ/2.1/2018/cz.6-POIiŚ trwa nabór wniosków
2.2              (pp z 2015 roku) część 3)  Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Ochrona powierzchni ziemi
część 3) Remediacja powierzchni ziemi objętej szkodą w środowisku albo zanieczyszczeniem historycznym 
Katarzyna Maryniak
katarzyna.maryniak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-634

Katarzyna Marzantowicz
katarzyna.marzantowicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-879
Nabór dotyczy tylko wniosku uproszczonego dla kontynuacji zawartej umowy.
pjb 2018-01-02 2018-01-31  19/PJB/OZ/2.2/2018/remediacja-wnioski na 2019 nabór zakończony
2.2
część 1
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Ochrona powierzchni ziemi
Część 1) Rekultywacja terenów zdegradowanych
Katarzyna Maryniak
katarzyna.maryniak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-634

Katarzyna Marzantowicz
katarzyna.marzantowicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-879
 
ciągły 2018-03-01 2018-12-21
lub do wyczerpania alokacji środków

 28/NC/OZ/2.2/2018/cz.1-DOTACJA
 29/NC/OZ/2.2/2018/cz.1-POŻYCZKA
nabór ogłoszony
2.2
część 2
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Ochrona powierzchni ziemi
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Konrad Miłoszewski
konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-587
 
ciągły 2018-03-01 2018-12-21
lub do wyczerpania alokacji środków
30/NC/OZ/2.2/2018/cz.2-POŻYCZKA nabór ogłoszony
2.3
część 1
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Geologia i górnictwo
Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych
Anna Mikołajewska
anna.mikolajewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-482
Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym.
pjb 2018-01-02 2018-01-31 12/PJB/FG/2.3/2018/cz.1-wnioski na 2019 nabór zakończony
2.3
część 1
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Geologia i górnictwo
Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych
Anna Mikołajewska
anna.mikolajewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-482

Beata Traczyk
beata.traczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-856
Planowane jest przeprowadzanie kolejnych  naborów wniosków o dofinansowanie od 02 stycznia każdego roku aż do roku 2020.
ciągły marzec 2018 2018-11-30  /NC/FG/2.3/2018/cz.1-geologia nabór planowany 
2.3
część 2
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Geologia i górnictwo
Część 2) Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin 
Anna Wściseł
anna.wscisel@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-445
Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym.
pjb 2018-01-02 2018-01-31  1/PJB/KO/2.3/2018/wnioski na 2019 nabór zakończony
2.3
część 2
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Geologia i górnictwo
Część 2) Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin 
Anna Wściseł
anna.wscisel@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-445

Małgorzata Podymniak
malgorzata.podymniak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-952
Planowane jest przeprowadzanie kolejnych  naborów wniosków o dofinansowanie od 02 stycznia każdego roku aż do roku 2020.
ciągły 2018-01-15 2018-11-30  17/NC/KO/2.3/2018/cz.2-górnictwo /dotacja
 18/NC/KO/2.3/2018/cz.2-górnictwo /pożyczka
trwa nabór wniosków
2.4 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Gospodarka o obiegu zamkniętym w gminie – program pilotażowy
Katarzyna Maryniak
katarzyna.maryniak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-634
 
ciągły 2018-02-01 2018-06-29
lub do wyczerpania alokacji środków
 21/NC/OZ/2.4/2018/GOZ/D
 22/NC/OZ/2.4/2018/GOZ/P
trwa nabór wniosków
3.1
 część 1
Ochrona atmosfery
Poprawa jakości powietrza
Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych
Typy projektów:
1) budowa nowej, rozbudowa lub modernizacja istniejącej ciepłowni/elektrociepłowni geotermalnej;
2) modernizacja lub rozbudowa istniejących źródeł wytwarzania energii o ciepłownię/elektrociepłownię geotermalną;
3) wykonanie lub rekonstrukcja otworu, z zastrzeżeniem, że nie kwalifikuje się wykonania otworu badawczego
Monika Żółkowska
monika.zolkowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-430
 
ciągły 2018-04-03 2018-12-28 /NC/OA/3.1/2018/cz.1-geotermia nabór planowany 
3.1
część 2
Ochrona atmosfery
Poprawa jakości powietrza
Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie
Edward Kolbusz
edward.kolbusz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-365
Nabór tylko na środki zwrotne
ciągły II kwartał 2018 IV kwartał 2018 /NC/OA/3.1/2018/cz.2-budownictwo nabór planowany 
3.1
część 4
Ochrona atmosfery
Poprawa jakości powietrza
Część 4) Samowystarczalność energetyczna

Magdalena Misiurek
magdalena.misiurekt@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-576

Marcin Jamiołkowski
marcin.jamiolkowski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-387

Katarzyna Jastrzemska
katarzyna.jastrzemska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-408

 
ciągły IV kwartał 2018 I kwartał 2019 /NC/OA/3.1/2018/cz.4 nabór planowany 
3.1
część 5
Ochrona atmosfery
Poprawa jakości powietrza
Część 5) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności
Magdalena Kostewicz
magdalena.kostewicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-356
Nabór ogłoszony w 2017 r.
 
W roku 2018
zmiana  numeru programu z 3.1 część 6) na 3.1 część 5)
ciągły 2017-12-21 2018-02-28 77/NC/OA/3.1/2017/cz.6-POŻYCZKA
78/NC/OA/3.1/2017/cz.6-DOTACJA
trwa nabór wniosków
3.2 Ochrona atmosfery
System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) - GEPARD - Bezemisyjny transport publiczny
Aleksandra Kopcińska
aleksandra.kopcinska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-680
Nabór ogłoszony w 2017 r.

Trwa nabór jedynie na środki pożyczkowe.
Nabór na dofinansowanie w formie dotacji został zakończony w 2017 r.
ciągły 2017-09-04 2018-03-30 60/I/OA/3.2/2017/cz.2-GIS-GEPARD-P trwa nabór wniosków
3.3 SOWA - oświetlenie zewnętrzne Zuzanna Zrałek
zuzanna.zralek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-621
 
ciągły II kwartał 2018 IV kwartał 2018   nabór planowany 
3.4 GEPARD II – transport niskoemisyjny Anna Klinger
anna.klinger@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-677
 
ciągły III kwartał 2018 IV kwartał 2018   nabór planowany 

3.5
część 1

Ochrona atmosfery
Budownictwo energooszczędne
Cześć 1) Dofinansowanie drewnianych domów energooszczędnych
Sławoimir Witkowski
slawomir.witkowski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-254
 
ciągły  I kwartał 2018  II kwartał 2018  /NC/OA/3.5/2018/cz.1 nabór planowany
3.5
część 2
Ochrona atmosfery
Budownictwo energooszczędne
Część 2) Temomodernizacja budynków mieszkalnych indywidualnych
Sebastian Nowak
sebastian.nowak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-863
 
ciągły  IV kwartał 2018  I kwartał 2019  /NC/OA/3.5/2018/cz.2 nabór planowany
3.5
część 3
Ochrona atmosfery
Budownictwo energooszczędne
Cześć 3) Dofinasowanie budowy pasywnych budynków użyteczności publicznej
Magdalena Kostewicz
magdalena.kostewicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-356
 
konkurs  III kwartał 2018 I kwartał 2019 /I/OA/3.5/2018/cz.3 nabór planowany
3.5
część 4
Ochrona atmosfery
Budownictwo energooszczędne
Część 4) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności
Magdalena Kostewicz
magdalena.kostewicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-356
 
ciągły IV kwartał 2018 I kwartał 2019 /NC/OA/3.5/2018/cz.4 nabór planowany
4.1
część 1
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo
Stanisław Bochniarz
stanislaw.bochniarz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-589

Barbara Maksimowska
barbara.maksimowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-521

Nabór ogłoszony w 2017 r.

Nabór  dotyczy przedsięwzięć związanych z odtworzeniem zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz urządzeń i obiektów służących ochronie tych zasobów, zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych

ciągły 2017-09-05 2018-03-30
lub do wyczerpania alokacji środków
72/NC/OP/4.1/2017/cz.1-katastrofy naturalne trwa nabór wniosków
4.1
część 1
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo
Stanisław Bochniarz
stanislaw.bochniarz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-589

Barbara Maksimowska
barbara.maksimowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-521
Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym.

Nabór tematyczny dotyczący: opracowania planów ochrony rezerwatów przyrody, wykonywania ochrony w rezerwatach, przeciwdziałania szkodom powodowanym przez gatunki chronione
pjb 2018-01-02 2018-01-31   9/PJB/OP/4.1/2018/wnioski na 2019 nabór zakończony
4.1
część 1
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo
Stanisław Bochniarz
stanislaw.bochniarz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-589

Barbara Maksimowska
barbara.maksimowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-521

Nabór tematyczny dotyczący: ochrony ppoż. w parkach narodowych, monitoringu obszraów parków narodowych (zapisy PO lub PZO), wykupu nieruchomości w parkach narodowych  (wykupy gruntów gdzie sytuacja życiowa prywatnych właścicieli wymaga szybkiego wykupu), modernizacji obiektów hodowli zachowawczej / rezerwatowej pierwotnych ras zwierząt użytkowych,  modernizacji ogrodów specjalistycznych o istotnym znaczeniu przyrodniczym, zachowania lub przywracania oraz oceny stanu ekosystemów i występujących w nich gatunków,  
 prowadzenia monitoringu procesów przyrodniczych w lasach doświadczalnych o funkcji naukowo-dydaktycznej

ciągły 2018-04-03 2018-09-28 NC/OP/4.1/2018/cz.1 nabór planowany
4.1
część 1
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo
Stanisław Bochniarz
stanislaw.bochniarz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-589

Barbara Maksimowska
barbara.maksimowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-521
Pożyczka na:
- Zachowanie płynności finansowej projektów przyrodniczych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi innych niż POIiŚ i LIFE,
- Uzupełnienie wkładu własnego do 100 % kosztów kwalifikowanych projektów przyrodniczych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi innych niż POIiŚ i LIFE lub pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej.
ciągły 2018-12-03 2019-11-29   /NC/OP/4.1/2018/cz.1 nabór planowany
4.1
część 1
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo
Stanisław Bochniarz
stanislaw.bochniarz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-589

Barbara Maksimowska
barbara.maksimowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-521
Nabór ogłoszony w 2017 r.

Nabór tematyczny:
wykonanie pierwokupu nieruchomości - parki narodowe. 
ciągły 2017-04-03 2018-03-30
lub do wyczerpania alokacji środków
 30/NC/OP/4.1/2017/parki narodowe trwa nabór wniosków
4.1
część 1
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo
Stanisław Bochniarz
stanislaw.bochniarz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-589

Barbara Maksimowska
barbara.maksimowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-521
Nabór tematyczny:
wykonanie pierwokupu nieruchomości - parki narodowe.
ciągły 2018-04-03 2019-04-01  /NC/OP/4.1/2018/cz.1 nabór planowany
4.1
część 1
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo
Stanisław Bochniarz
stanislaw.bochniarz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-589

Barbara Maksimowska
barbara.maksimowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-521
Nabór tematyczny dotyczący: ochrony i rewaloryzacji zabytkowych parków i ogrodów oraz alej drzew wpisanych do rejestru zabytków, w tym odtwarzanie układu systemów wodnych, służących małej retencji wodnej ,
konkurs 2018-07-02 2018-10-31 /NC/OP/4.1/2018/cz.1 nabór planowany 
4.1
część 1
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo
Stanisław Bochniarz
stanislaw.bochniarz@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-589

Barbara Maksimowska
barbara.maksimowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-521
Audyty krajobrazowe.
ciągły 2018-09-01 2019-06-30 /NC/OP/4.1/2018/cz.1 nabór planowany 
4.1
część 2
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Barbara Maksimowska
barbara.maksimowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-521

Andrzej Pelc
andrzej.pelc@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-978
Nabór ogłoszony w 2017 r.

Współfinansowanie projektów POIiŚ 2014-2020.
ciągły 2017-06-19 2018-11-30 53/NC/OP/4.1/2017/cz.2-POIiŚ trwa nabór wniosków
4.1
część 2
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Barbara Maksimowska
barbara.maksimowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-521

Andrzej Pelc
andrzej.pelc@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-978
Współfinansowanie projektów POIiŚ 2014-2020.
ciągły 2018-12-01 2020-05-31  /NC/OP/4.1/2018/cz.2-POIiŚ nabór planowany 
4.1
część 3
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 3) Ograniczenie szkodliwych emisji i zanieczyszczeń w parkach narodowych
Andrzej Rolecki
andrzej.rolecki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-580
 
konkurs 2018-10-01 2018-10-31 /NC/OP/4.1/2018/cz.3 nabór planowany 
5.1
część 1
Międzydziedzinowe
Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska
Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych
 

Artur Pietrewicz
artur.pietrewicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-422

Maria Anna Sawicka
maria.sawicka@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-375

Dorota Zdanowska
dorota.zdanowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-369

Grzegorz Wojewódzki
grzegorz.wojewódzki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-422

Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym
pjb 2018-01-02 2018-01-31  10/PJB/NE/5.1/2018/wnioski na 2019 nabór zakończony
5.1
część 2
Międzydziedzinowe
Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska
Część 2) Realizacja przedsięwzięć finansowanych ze środków pochodzących z darowizny rządu Królestwa Szwecji
Beata Kamińska
beata.kaminska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-95-840
Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym.
pjb 2018-01-02 2018-01-31  PJB/OA/5.1/2018/wnioski na 2019 nabór zakończony
5.2 Międzydziedzinowe
Zadania wskazane przez ustawodawcę
Wspieranie ekologicznych form transportu oraz ochrona środowiska w żegludze śródlądowej
Renata Szczerek
renata.szczerek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-756

 
Nabór ogłoszony w 2017 r. 
ciągły 2017-12-15 2018-01-15 16/NC/GW/5.2/2018/żegluga nabór zakończony
5.2 Międzydziedzinowe
Zadania wskazane przez ustawodawcę
Budowa bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce  odpadami
Agnieszka Lasota
agnieszka.lasota@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-320
Nabór dotyczy tylko wniosku uproszczonego dla kontynuacji zawartej umowy.
pjb 2018-01-02 2018-01-31  13/PJB/OZ/5.2/2018/BDO na 2019 nabór zakończony
5.2 Międzydziedzinowe
Zadania wskazane przez ustawodawcę
Organizacja w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
Artur Pietrewicz
artur.pietrewicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-422
 
ciągły 2018-02-01 2018-12-28 23/NC/NE/5.2/2018/COP24 trwa nabór wniosków
5.3
część 1
Międzydziedzinowe
Wspieranie działalności monitoringu środowiska
Część 1) Monitoring środowiska
Piotr Kowalski
piotr.kowalski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-351

Renata Szczerek
renata.szczerek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-756
Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym
pjb 2018-01-02 2018-01-31  2/PJB/MN/5.3/2018/cz.1-wnioski na 2019 nabór zakończony
5.3
część 1
Międzydziedzinowe
Wspieranie działalności monitoringu środowiska
Część 1) Monitoring środowiska
Piotr Kowalski
piotr.kowalski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-351

Renata Szczerek
renata.szczerek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-756
Dotacje i pożyczki. 
ciągły 2018-04-03 2018-11-30 /NC/MN/5.3/2018/cz.1-monitoring nabór planowany 
5.4
część 1
Międzydziedzinowe
Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków
Część 1) Dostosowanie do zmian klimatu
Tomasz Surowiecki
tomasz.surowiecki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-508

Jacek Koć
jacek.koc@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-328
Dotacje i pożyczki.
ciągły 2018-04-17 2018-09-28 /NC/NZ/5.4/2018/cz.1-zagrożenia nabór planowany 
5.4
część 2
Międzydziedzinowe
Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków
Część 2) Zapobieganie i likwidacja skutków nadzwyczajnych zagrożeń
Tomasz Surowiecki
tomasz.surowiecki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-508

Jacek Koć
jacek.koc@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-328
Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym.
pjb 2018-01-02 2018-01-31   3/PJB/NZ/5.4/2018/cz.2-wnioski na 2019 nabór zakończony
5.4
część 2
Międzydziedzinowe
Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków
Część 2) Zapobieganie i likwidacja skutków nadzwyczajnych zagrożeń
Tomasz Surowiecki
tomasz.surowiecki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-508

Jacek Koć
jacek.koc@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-328
Dotacje i pożyczki.
ciągły 2018-04-17 2018-09-28 /NC/NZ/5.4/2018/cz.2-zagrożenia nabór planowany 
5.5 Międzydziedzinowe
Edukacja ekologiczna
Anna Majewska
anna.majewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-354

Małgorzata Sikora
malgorzata.sikora@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-152
Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym.
pjb 2018-01-02 2018-01-31   14/PJB/EE/5.5/2018/wnioski na 2019 nabór zakończony
5.5 Międzydziedzinowe
Edukacja ekologiczna
Anna Majewska
anna.majewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-354

Małgorzata Sikora
malgorzata.sikora@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-152
Nabór tematyczny:
Dofinansowanie wydawnictw prasowych. 
ciągły 2018-06-04 2018-12-21 /NC/EE/5.5/2018/DOTACJA prasa
/NC/EE/5.5/2018/POŻYCZKA prasa
nabór planowany 
5.5 Międzydziedzinowe
Edukacja ekologiczna
Anna Majewska
anna.majewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-354

Małgorzata Sikora
malgorzata.sikora@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-152
Nabór tematyczny:
Przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki Ministra właściwego ds. środowiska
ciągły 2018-08-06 2018-12-21 /NC/EE/5.5/2018/ nabór planowany 
5.5 Międzydziedzinowe
Edukacja ekologiczna
Anna Majewska
anna.majewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-354

Małgorzata Sikora
malgorzata.sikora@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-152
 
konkurs 2018-09-03 2018-10-08 /I/EE/5.5/2018/DOTACJA-bazy edukacyjne
/I/EE/5.5/2018/POŻYCZKA-bazy edukacyjne
nabór planowany 
5.5 Międzydziedzinowe
Edukacja ekologiczna
Anna Majewska
anna.majewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-354

Małgorzata Sikora
malgorzata.sikora@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-152
Nabór tematyczny:
Dofinansowanie konferencji.
ciągły 2018-07-02 2018-12-21 /NC/EE/5.5/2018/DOTACJA-konferencje
/NC/EE/5.5/2018/POŻYCZKA-konferencje 
nabór planowany 
5.5 Międzydziedzinowe
Edukacja ekologiczna
Anna Majewska
anna.majewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-354

Małgorzata Sikora
malgorzata.sikora@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-152
Nabór tematyczny:
Organizacja studiów podyplomowych.
ciągły 2018-05-07 2018-12-21 /NC/EE/5.5/2018/DOTACJA studia
/NC/EE/5.5/2018/POŻYCZKA studia
nabór planowany 
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE
Radosław Domagała
radoslaw.domagala@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-435

Marta Wojtaniec
marta.wojtaniec@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-257
Nabór dotyczy tylko wnioskodawców, którzy zostali zaproszeni przez KE do składania wniosków na Projekty Zintegrowane LIFE.
ciągły 2018-03-01 2018-12-28 /NC/UR/5.6/2018/LIFE nabór planowany 
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE
Radosław Domagała
radoslaw.domagala@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-435

Marta Wojtaniec
marta.wojtaniec@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-257
Nabór dotyczy pożyczek zarówno dla przedsięwzięć realizowanych w ramach LIFE+ i LIFE.
ciągły 2018-03-01 2018-12-28
lub do wyczerpania alokacji środków
 /NC/UR/5.6/2018/LIFE-pożyczki nabór ogłoszony
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE
Radosław Domagała
radoslaw.domagala@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-435

Marta Wojtaniec
marta.wojtaniec@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-257
nabór wniosków "tradycyjny" (nabór KE 2018 r.) 
ciągły 2018-05-01 2018-06-29 /NC/UR/5.6/2018/LIFE nabór planowany 
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE
Radosław Domagała
radoslaw.domagala@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-435

Marta Wojtaniec
marta.wojtaniec@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-257
Nabór ogłoszony w 2017 r.

Nabór wniosków "tradycyjny skrócony" (nabór KE 2017 r.). 
ciągły 2018-03-01 2018-12-28 49/NC/UR/5.6/2017/LIFE-skrócony-KE2017 nabór ogłoszony 
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE
Radosław Domagała
radoslaw.domagala@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-435

Marta Wojtaniec
marta.wojtaniec@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-257
Nabór dotyczy tylko wniosków uproszczonych. 
pjb 2018-01-02 2018-01-31  8/PJB/UR/5.6/2018/LIFE-wnioski na 2019 nabór zakończony
5.7
część 1
Międzydziedzinowe
SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych
Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Grzegorz Witkowski
grzegorz.witkowski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-158

Leszek Tokarczyk
leszek.tokarczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-104
 
ciągły 2018-04-30 2018-07-31 /NC/UR/5.7/2018/cz.1-AZBEST nabór planowany 
5.7
część 2
Międzydziedzinowe
SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych
Część 2) REGION
Grzegorz Witkowski
grzegorz.witkowski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-158

Leszek Tokarczyk
leszek.tokarczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-104
 
ciągły 2018-07-02 2018-10-31 /NC/UR/5.7/2018/cz.2-REGION nabór planowany 
5.8
część 1
Międzydziedzinowe
Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki
Część 1) E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu
Rafał Kręcisz
rafal.krecisz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-969
Nabór ogłoszony w 2017 r.
ciągły 2017-02-20 2018-09-28
lub do wyczerpania alokacji środków
23/NC/OA/5.8/2017/cz.1-surowce
24/NC/OA/5.8/2017/cz.1-moc 1-50 MW
25/NC/OA/5.8/2017/cz.1-moc pow.50 MW
26/NC/OA/5.8/2017/cz.1-emisje-przemysł
trwa nabór wniosków
5.8
część 2
Międzydziedzinowe
Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisk w ramach I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Marcin Jamiołkowski
marcin.jamiolkowski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-387
Nabór ogłoszony w 2016 r.
ciągły 2016-08-16 2018-12-20
lub do wyczerpania alokacji środków
 55/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.6.2
56/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.6.1
57/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.3.2
58/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.5
59/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.3.1
60/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.2
17/NC/OA/5.8/2017/cz.2-POIiŚ 1.1.1
trwa nabór wniosków
5.8
część 3
Międzydziedzinowe
Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki
Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze
Magdalena Misiurek
magdalena.misiurekt@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-576
Nabór ogłoszony w 2016 r.
ciągły 2016-08-16 2018-12-20  61/NC/OA/5.8/2016/cz.3-systemy trwa nabór wniosków
5.8
część 4
Międzydziedzinowe
Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki
Część 4) EWE - Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach
Rafał Kręcisz
rafal.krecisz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-969
Nabór ogłoszony w 2017 r.
ciągły 2017-08-01 2018-09-28  61/NC/OA/5.8/2017/cz.4-EWE trwa nabór wniosków
5.9
(2013 - 9.9)
Międzydziedzinowe
Kontynuacja I i II konkursu GEKON 2013 - faza W
GEKON  - Generator Koncepcji Ekologicznych
Żanna Białek
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-631
Nabór ogłoszony w 2015 r.

Nabór tylko dla Wnioskodawców, którzy zakończyli fazę B+R (zrealizowaną w ramach I
i II Konkursu Programu Gekon ogłoszonych w roku 2013) oraz uzyskali pozytywną ocenę realności wdrożenia projektu (na podstawie zaakceptowanego raportu z wyników badań fazy B+R).
ciągły 2015-08-03 2018-12-28  65/NC/NE/5.9/2015/GEKON 2013 trwa nabór wniosków
5.11
część 1
Międzydziedzinowe
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
Część 1) SOKÓŁ - Wdrożenie Innowacyjnych Technologii Środowiskowych (B+R)
Żanna Białek
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-631
 
ciągły 2018-02-19 2018-06-29  24/NC/UR/5.11/2018/SOKÓŁ-B+R/ DOTACJA
 25/NC/UR/5.11/2018/SOKÓŁ-B+R/ POŻYCZKA
 26/NC/UR/5.11/2018/SOKÓŁ-B+R/ DOTACJA+POŻYCZKA
trwa nabór wniosków
5.11
część 1
Międzydziedzinowe
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
Część 1) SOKÓŁ - Wdrożenie Innowacyjnych Technologii Środowiskowych (W)
Żanna Białek
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-631
 
ciągły 2018-02-19 2018-06-29   27/NC/UR/5.11/2018/SOKÓŁ-W/ POŻYCZKA trwa nabór wniosków
5.11
część 2
Międzydziedzinowe
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV
Żanna Białek
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-632
Nabór ogłoszony w 2017 r.
ciągły 2017-04-03 2018-12-28  31/NC/UR/5.11/2017/cz.2-ETV trwa nabór wniosków
5.11
część 3
Międzydziedzinowe
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
Część 3) GREEN-upy – projekty typu start-up w obszarze innowacyjnych technologii środowiskowych 
Żanna Białek
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-633
 
ciągły 2018-10-01 2019-12-30 /NC/UR/5.11/2017/cz.3-GREEN-upy nabór planowany 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  2014 - 2020
POIiŚ
1.2
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach
Rafał Kręcisz
rafal.krecisz@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-969

Witold Retke
witold.retke@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-471
 
konkurs 2018-01-31 2018-03-30 POIS.01.02.00-IW.03-00-003/18 trwa nabór wniosków
POIiŚ
1.3.1
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach
poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych
Dawid Mikuszewski
dawid.mikuszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-249

Magdalena Zagórska
magdalena.zagorska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-405
Nabór ogłoszony w 2017 r.

W przypadku zgłoszenia w projektach wyższego zapotrzebowania niż szacowany budżet, możliwe będzie zwiększenie alokacji (o ile środki UE będą dostępne).
konkurs 2017-12-29 2018-02-27  POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17 trwa nabór wniosków
POIiŚ
1.5
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu Typ projektów:
1. przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji;
2. budową przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych;
3. budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączamii węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym;
4. podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej mające na celulikwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.
Magdalena Misiurek
magdalena.misiurek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90- 576

Katarzyna Brzozowska-Weyroch
katarzyna.brzozowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-134

Aleksandra Baut-Kulec
aleksandra.baut@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-268
 
konkurs 2018-05-30 2018-07-30  POIS.01.05.00-IW.03-00-K04/18 nabór planowany 
POIiŚ
1.6.1
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji
Magdalena Misiurek
magdalena.misiurek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-576

Grzegorz Tobolczyk
grzegorz.tobolczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-875
Nabór ogłoszony w 2017 r.
konkurs 2017-11-30 2018-01-29  POIS.01.06.01-IW.03-00-004/18 nabór zakończony
POIiŚ
2.1.5
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem  odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska
Typ projektów:
5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich
Robert Markiewicz
robert.markiewicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-314
Ewentualne ogłoszenie naboru uzależnione jest od dostepnej alokacji
konkurs kwiecień 2018 czerwiec 2018   nabór planowany 
POIiŚ
2.2
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi
typ Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów
Konrad Miłoszewski
konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-587
 
konkurs 2018-05-31 2018-07-31  POIS.02.02.00-IW.02-00-X06/18 nabór planowany 
POIiŚ
2.4
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu;
działanie 2.2 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna; typ projektu 2.4.4 Wsparcie procesu wdrażania instrumentów zarządczych w ochronie przyrody; podtyp 2.4.4d Ocena stanu zasobów przyrodniczych w parkach narodowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych 
Beata Wójcik - Napiórkowska beata.wojcik@nfosigw.gov.pl                   telefon: 22 45-90- 486

Anna Małek - Zielińska anna.malek@nfosigw.gov.pl                     telefon: 22 45-90-127
Nabór ogłoszony w 2017 r.
konkurs 2017-10-30 2018-01-31  POIS.02.04.00-IW.02-00-4D1/17 nabór zakończony
POIiŚ
2.5
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatudziałanie
Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego
Konrad Miłoszewski
konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-587
 
konkurs 2018-03-30 2018-05-30  POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18 nabór planowany 

Na skróty

Środki
krajowe
 

Dowiedz się więcej

Środki
unijne

Dowiedz się więcej

Środki
norweskie
i EOG

Dowiedz się więcej

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Dowiedz się więcej

Pomoc
publiczna

Dowiedz się więcej
powrót
do góry