Nabór wniosków

Informacja o naborach wniosków w roku 2018

13-12-2018, 10:49

Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiamy informację o naborach wniosków w ramach:
-  Programów priorytetowych NFOŚiGW;
-  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  2014 – 2020;

Sposób składania i rozpatrywania wniosków określany jest odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane są na stronie internetowej NFOŚiGW.

Wszelkie zmiany terminów aktualizowane są na bieżąco.

Stan na dzień  11.12.2018 r.

 

 

Nr
PP
Nazwa programu / priorytetu  Osoba koordynująca nabór Uwagi
Tryb naboru:
ciągły
pjb
konkurs
Planowana data rozpoczęcia naboru wniosków Planowana data zakończenia  naboru wniosków Oznaczenie naboru Stan naboru
Programy priorytetowe NFOŚiGW 2018
1.1
część 1
Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi.
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Część 1)  Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków  Komunalnych
 
Agata Ziembicka
agata.ziembicka@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-542
Nabór ogłoszony w 2017 r.
ciągły 2017-03-01 2018-12-20
lub do wyczerpania alokacji środków
27/NC/OW/1.1/2017/cz.1-KPOŚK trwa nabór wniosków
1.1
część 2
Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi.
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Magdalena Tokarska-Kusyk
magdalena.tokarska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-546
Nabór ogłoszony w 2017 r.

- pożyczka inwestycyjna,
- pożyczka płatnicza.
ciągły 2017-03-01 2018-12-20 28/NC/OW/1.1/2017/cz.2-POIiŚ trwa nabór wniosków
1.3 Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi.
Inwestycje w gospodarce ściekowej poza granicami kraju, w zlewni rzeki Bug
Renata Szczerek
renata.szczerek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-756
 
ciągły 2018-05-14 2018-11-30 45/NC/GW/1.3/2018/BUG nabór zakończony
2.1
część 1
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadówi 
Joanna Kozłowska-Mikołajczyk
joanna.kozlowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-530

 
 
ciągły 2018-01-02 2018-12-21
lub do wyczerpania alokacji środków
 4/NC/OZ/2.1/2018/cz.1-PZŁ
5/NC/OZ/2.1/2018/cz.1-pożyczka
63/NC/OZ/2.1/2018/cz.1-infrastruktura BŻ-DOTACJA
64/NC/OZ/2.1/2018/cz.1-infrastruktura BŻ-POŻYCZKA
trwa nabór wniosków
2.1
część 2
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
Cześć 2) Instalacje gospodarowania odpadami

Teresa Lusio
teresa.lusio@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-405
 

Joanna Kozłowska-Mikołajczyk
joanna.kozlowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-530

 
ciągły 2018-01-02 2018-12-21
lub do wyczerpania alokacji środków
 6/NC/OZ/2.1/2018/cz.2-instalacje trwa nabór wniosków
2.1
część 3
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
Cześć 3) Modernizacja stacji demontażu pojazdów
Artur Banasiak
artur.banasiak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-396

Katarzyna Maryniak
katarzyna.maryniak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-634
 
ciągły 2018-01-02 2018-12-21
lub do wyczerpania alokacji środków
 7/NC/OZ/2.1/2018/cz.3-stacje demontażu trwa nabór wniosków
2.1
część 4
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
Część 4) Dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji 
Agnieszka Lasota
agnieszka.lasota@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-320

Andrzej Walicki
andrzej.walicki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-465
 
ciągły 2018-01-02 2018-07-31 informacja o naborze nabór zakończony
2.1
część 5
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
część 5) Międzynarodowe przemieszczanie odpadów
Agnieszka Lasota
agnieszka.lasota@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-320

Artur Banasiak
artur.banasiak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-396
Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym.
pjb 2018-01-02 2018-01-31  11/PJB/OZ/2.1/2018/cz.5-wnioski na 2019 nabór zakończony
2.1
część 6
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
część 6) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Konrad Miłoszewski
konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-587
 
 
ciągły 2018-01-02 2018-12-21
lub do wyczerpania alokacji środków
 15/NC/OZ/2.1/2018/cz.6-POIiŚ trwa nabór wniosków
2.2              (pp z 2015 roku) część 3)  Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Ochrona powierzchni ziemi
część 3) Remediacja powierzchni ziemi objętej szkodą w środowisku albo zanieczyszczeniem historycznym 
Katarzyna Maryniak
katarzyna.maryniak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-634

Katarzyna Marzantowicz
katarzyna.marzantowicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-879
Nabór dotyczy tylko wniosku uproszczonego dla kontynuacji zawartej umowy.
pjb 2018-01-02 2018-01-31  19/PJB/OZ/2.2/2018/remediacja-wnioski na 2019 nabór zakończony
2.2
część 1
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Ochrona powierzchni ziemi
Część 1) Rekultywacja terenów zdegradowanych
Katarzyna Maryniak
katarzyna.maryniak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-634

Katarzyna Marzantowicz
katarzyna.marzantowicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-879
 
ciągły 2018-03-01 2018-12-21
lub do wyczerpania alokacji środków

 28/NC/OZ/2.2/2018/cz.1-DOTACJA
 29/NC/OZ/2.2/2018/cz.1-POŻYCZKA
trwa nabór wniosków
2.2
część 2
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Ochrona powierzchni ziemi
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Konrad Miłoszewski
konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-587
 
ciągły 2018-03-01 2018-12-21
lub do wyczerpania alokacji środków
30/NC/OZ/2.2/2018/cz.2-POŻYCZKA trwa nabór wniosków
2.3
część 1
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Geologia i górnictwo
Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych
Anna Mikołajewska
anna.mikolajewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-482
Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym.
pjb 2018-01-02 2018-01-31 12/PJB/FG/2.3/2018/cz.1-wnioski na 2019 nabór zakończony
2.3
część 1
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Geologia i górnictwo
Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych
Anna Mikołajewska
anna.mikolajewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-482

Beata Traczyk
beata.traczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-856
Planowane jest przeprowadzanie kolejnych  naborów wniosków o dofinansowanie od 02 stycznia każdego roku aż do roku 2020.
ciągły 2018-05-07 2018-11-30   46/NC/FG/2.3/2018/cz.1-geologia-DOTACJA
47/NC/FG/2.3/2018/cz.1-geologia-POŻYCZKA
nabór zakończony
2.3
część 2
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Geologia i górnictwo
Część 2) Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin 
Anna Wściseł
anna.wscisel@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-445
Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym.
pjb 2018-01-02 2018-01-31  1/PJB/KO/2.3/2018/wnioski na 2019 nabór zakończony
2.3
część 2
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Geologia i górnictwo
Część 2) Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin 
Anna Wściseł
anna.wscisel@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-445

Małgorzata Podymniak
malgorzata.podymniak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-952
Planowane jest przeprowadzanie kolejnych  naborów wniosków o dofinansowanie od 02 stycznia każdego roku aż do roku 2020.
ciągły 2018-01-15 2018-11-30  17/NC/KO/2.3/2018/cz.2-górnictwo /dotacja
 18/NC/KO/2.3/2018/cz.2-górnictwo /pożyczka
nabór zakończony
2.4 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Gospodarka o obiegu zamkniętym w gminie – program pilotażowy
Katarzyna Maryniak
katarzyna.maryniak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-634
 
ciągły 2018-02-01 2018-06-29
lub do wyczerpania alokacji środków
 21/NC/OZ/2.4/2018/GOZ/D
 22/NC/OZ/2.4/2018/GOZ/P
nabór zakończony
3.1
 część 1
Ochrona atmosfery
Poprawa jakości powietrza
Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych
Typy projektów:
1) budowa nowej, rozbudowa lub modernizacja istniejącej ciepłowni/elektrociepłowni geotermalnej;
2) modernizacja lub rozbudowa istniejących źródeł wytwarzania energii o ciepłownię/elektrociepłownię geotermalną;
3) wykonanie lub rekonstrukcja otworu, z zastrzeżeniem, że nie kwalifikuje się wykonania otworu badawczego
Monika Żółkowska
monika.zolkowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-430
 
ciągły 2018-05-07 2018-12-28  39/NC/OA/3.1/2018/cz.1-geotermia-POŻYCZKA trwa nabór wniosków
3.1
część 4
Ochrona atmosfery
Poprawa jakości powietrza
Część 4) Samowystarczalność energetyczna
Marcin Jamiołkowski
marcin.jamiolkowski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-387
 
ciągły IV kwartał 2018 I kwartał 2019 /NC/OA/3.1/2018/cz.4 nabór planowany 
3.1
część 5
Ochrona atmosfery
Poprawa jakości powietrza
Część 5) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności
Magdalena Kostewicz
magdalena.kostewicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-95-888
Nabór ogłoszony w 2017 r.
 
W roku 2018 zmiana  numeru programu z 3.1 część 6) na 3.1 część 5)
ciągły 2017-12-21 2018-02-28 77/NC/OA/3.1/2017/cz.6-POŻYCZKA
78/NC/OA/3.1/2017/cz.6-DOTACJA
nabór zakończony
3.2 Ochrona atmosfery
System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) - GEPARD - Bezemisyjny transport publiczny
Aleksandra Kopcińska
aleksandra.kopcinska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-95-913
Nabór ogłoszony w 2017 r.

Trwa nabór jedynie na środki pożyczkowe.
Nabór na dofinansowanie w formie dotacji został zakończony w 2017 r.
ciągły 2017-09-04 2018-03-30 60/I/OA/3.2/2017/cz.2-GIS-GEPARD-P nabór zakończony
3.2 Ochrona atmosfery
System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) - GEPARD - Bezemisyjny transport publiczny
Aleksandra Kopcińska
aleksandra.kopcinska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-95-913
 
konkurs 2018-09-10 2018-09-28 58/II/OA/3.2/2018/GEPARD-GIS-DOTACJA nabór zakończony  
3.2 Ochrona atmosfery
System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) - GEPARD - Bezemisyjny transport publiczny
Aleksandra Kopcińska
aleksandra.kopcinska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-95-913
 
ciągły 2018-09-10 2018-12-17 59/II/OA/3.2/2018/GEPARD-GIS-POŻYCZKA trwa nabór wniosków  
3.3 SOWA - oświetlenie zewnętrzne Zuzanna Zrałek
zuzanna.zralek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-621
 
ciągły 2018-05-24 2018-10-30  40/NC/OA/3.3/2018/SOWA-POŻYCZKA nabór zakończony

3.4

część 1

GEPARD II – transport niskoemisyjny
Część 1) Wspieranie innowacyjnych rozwiązań w zakresie transportu bezemisyjnego

Anna Klinger
anna.klinger@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-95-880
 Termin naboru uzależniony od daty zakończenia fazy badawczo – rozwojowej
ciągły      /NC/OA/3.4/2018/cz.1-GEPARD II-DOTACJA
/NC/OA/3.4/2018/cz.1-GEPARD II-POŻYCZKA
nabór planowany 

3.4

część 2

GEPARD II – transport niskoemisyjny
Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności
Anna Klinger
anna.klinger@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-95-880
 
konkurs 2018-10-15 2018-12-07 61/I/OA/3.4/2018/cz.2-GEPARD II-DOTACJA nabór zakończony
4.1
część 1
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo
Stanisław Bochniarz
stanislaw.bochniarz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-589

Barbara Maksimowska
barbara.maksimowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-521

Nabór ogłoszony w 2017 r.

Nabór  dotyczy przedsięwzięć związanych z odtworzeniem zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz urządzeń i obiektów służących ochronie tych zasobów, zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych

ciągły 2017-09-05 2018-03-30
lub do wyczerpania alokacji środków
72/NC/OP/4.1/2017/cz.1-katastrofy naturalne nabór zakończony
4.1
część 1
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo
Stanisław Bochniarz
stanislaw.bochniarz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-589

Barbara Maksimowska
barbara.maksimowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-521
Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym.

Nabór tematyczny dotyczący: opracowania planów ochrony rezerwatów przyrody, wykonywania ochrony w rezerwatach, przeciwdziałania szkodom powodowanym przez gatunki chronione
pjb 2018-01-02 2018-01-31   9/PJB/OP/4.1/2018/wnioski na 2019 nabór zakończony
4.1
część 1
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo
Piotr Tarnawski
piotr.tarnawski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-444

Nabór tematyczny dotyczący: ochrony ppoż. w parkach narodowych, monitoringu obszraów parków narodowych (zapisy PO lub PZO), wykupu nieruchomości w parkach narodowych  (wykupy gruntów gdzie sytuacja życiowa prywatnych właścicieli wymaga szybkiego wykupu), modernizacji obiektów hodowli zachowawczej / rezerwatowej pierwotnych ras zwierząt użytkowych,  modernizacji ogrodów specjalistycznych o istotnym znaczeniu przyrodniczym, zachowania lub przywracania oraz oceny stanu ekosystemów i występujących w nich gatunków,  
 prowadzenia monitoringu procesów przyrodniczych w lasach doświadczalnych o funkcji naukowo-dydaktycznej

ciągły 2018-04-30 2018-11-23 38/NC/OP/4.1/2018/cz.1-parki narodowe nabór zakończony
4.1
część 1
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo
Stanisław Bochniarz
stanislaw.bochniarz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-589

Barbara Maksimowska
barbara.maksimowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-521
Nabór ogłoszony w 2017 r.

Nabór tematyczny:
wykonanie pierwokupu nieruchomości - parki narodowe. 
ciągły 2017-04-03 2018-03-30
lub do wyczerpania alokacji środków
 30/NC/OP/4.1/2017/parki narodowe nabór zakończony
4.1
część 1
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo
Piotr Tarnawski
piotr.tarnawski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-444
Nabór tematyczny:
wykonanie pierwokupu nieruchomości - parki narodowe.
ciągły 2018-04-03 2019-04-01  37/NC/OP/4.1/2018/cz.1-pierwokupy trwa nabór wniosków
4.1
część 1
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo
Piotr Tarnawski
stanislaw.bochniarz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-444
Nabór tematyczny dotyczący: ochrony i rewaloryzacji zabytkowych parków i ogrodów oraz alej drzew wpisanych do rejestru zabytków, w tym odtwarzanie układu systemów wodnych, służących małej retencji wodnej ,
konkurs 2018-09-03 2018-10-05  48/I/OP/4.1/2018/cz.1 nabór zakończony
4.1
część 1
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo

 

Piotr Tarnawski
piotr.tarnawski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-444

 

 
ciągły 2018-08-20 2019-03-29 60/NC/OP/4.1/2018/cz.1-katastrofy naturalne trwa nabór wniosków
4.1
część 2
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Barbara Maksimowska
barbara.maksimowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-521

Stanisław Bochniarz
stanislaw.bochniarz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-589
Nabór ogłoszony w 2017 r.

Współfinansowanie projektów POIiŚ 2014-2020.
ciągły 2017-06-19 2018-11-30 53/NC/OP/4.1/2017/cz.2-POIiŚ nabór zakończony
5.1
część 1
Międzydziedzinowe
Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska
Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych
 

Artur Pietrewicz
artur.pietrewicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-422

Maria Anna Sawicka
maria.sawicka@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-375

Dorota Zdanowska
dorota.zdanowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-369

Grzegorz Wojewódzki
grzegorz.wojewódzki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-422

Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym
pjb 2018-01-02 2018-01-31  10/PJB/NE/5.1/2018/wnioski na 2019 nabór zakończony
5.1
część 2
Międzydziedzinowe
Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska
Część 2) Realizacja przedsięwzięć finansowanych ze środków pochodzących z darowizny rządu Królestwa Szwecji
Beata Kamińska
beata.kaminska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-95-840
Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym.
pjb 2018-01-02 2018-01-31  PJB/OA/5.1/2018/wnioski na 2019 nabór zakończony
5.2 Międzydziedzinowe
Zadania wskazane przez ustawodawcę
Wspieranie ekologicznych form transportu oraz ochrona środowiska w żegludze śródlądowej
Renata Szczerek
renata.szczerek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-756

 
Nabór ogłoszony w 2017 r. 
ciągły 2017-12-15 2018-01-15 16/NC/GW/5.2/2018/żegluga nabór zakończony
5.2 Międzydziedzinowe
Zadania wskazane przez ustawodawcę
Budowa bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce  odpadami
Agnieszka Lasota
agnieszka.lasota@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-320
Nabór dotyczy tylko wniosku uproszczonego dla kontynuacji zawartej umowy.
pjb 2018-01-02 2018-01-31  13/PJB/OZ/5.2/2018/BDO na 2019 nabór zakończony
5.2 Międzydziedzinowe
Zadania wskazane przez ustawodawcę
Organizacja w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
Artur Pietrewicz
artur.pietrewicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-422
 
ciągły 2018-02-01 2018-12-28 23/NC/NE/5.2/2018/COP24 trwa nabór wniosków
5.3
część 1
Międzydziedzinowe
Wspieranie działalności monitoringu środowiska
Część 1) Monitoring środowiska
Piotr Kowalski
piotr.kowalski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-351

Renata Szczerek
renata.szczerek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-756
Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym
pjb 2018-01-02 2018-01-31  2/PJB/MN/5.3/2018/cz.1-wnioski na 2019 nabór zakończony
5.4
część 1
Międzydziedzinowe
Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków
Część 1) Dostosowanie do zmian klimatu
Tomasz Surowiecki
tomasz.surowiecki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-508

Kamil Żabka
kamil.zabka@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-566
Dotacje i pożyczki.
ciągły 2018-05-07 2018-09-28 33/NC/NZ/5.4/2018/cz.1-DOTACJA
34/NC/NZ/5.4/2018/cz.1-POŻYCZKA
nabór zakończony
5.4
część 2
Międzydziedzinowe
Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków
Część 2) Zapobieganie i likwidacja skutków nadzwyczajnych zagrożeń

Tomasz Surowiecki
tomasz.surowiecki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-508


Kamil Żabka
kamil.zabka@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-566

Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym.
pjb 2018-01-02 2018-01-31   3/PJB/NZ/5.4/2018/cz.2-wnioski na 2019 nabór zakończony
5.4
część 2
Międzydziedzinowe
Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków
Część 2) Zapobieganie i likwidacja skutków nadzwyczajnych zagrożeń
Tomasz Surowiecki
tomasz.surowiecki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-508

Kamil Żabka
kamil.zabka@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-566

Dotacje i pożyczki.

Służby ratownicze i organizacje pozarządowe wskazane w Porozumieniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska z dnia 30.10.2015 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska składają wnioski do właściwego miejscowo wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

ciągły 2018-05-07 2018-09-28 35/NC/NZ/5.4/2018/cz.2-DOTACJA
36/NC/NZ/5.4/2018/cz.2-POŻYCZKA
nabór zakończony
5.5 Międzydziedzinowe
Edukacja ekologiczna
Anna Majewska
anna.majewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-354

Małgorzata Sikora
malgorzata.sikora@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-152
Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym.
pjb 2018-01-02 2018-01-31   14/PJB/EE/5.5/2018/wnioski na 2019 nabór zakończony
5.5 Międzydziedzinowe
Edukacja ekologiczna
Anna Majewska
anna.majewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-354

Małgorzata Sikora
malgorzata.sikora@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-152
Nabór tematyczny:
Dofinansowanie konferencji.
ciągły 2018-05-28 2018-12-21  50/NC/EE/5.5/2018/II nabór 2018-konferencje-DOTACJA
 51/NC/EE/5.5/2018/II nabór 2018-konferencje-POŻYCZKA
trwa nabór wniosków
5.5 Międzydziedzinowe
Edukacja ekologiczna
Anna Majewska
anna.majewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-354

Małgorzata Sikora
malgorzata.sikora@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-152
Nabór tematyczny:
Przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki Ministra właściwego ds. środowiska
ciągły 2018-06-11 2018-12-21  55/NC/EE/5.5/2018/IV nabór 2018-szczególnie ważne-DOTACJA
56/NC/EE/5.5/2018/IV nabór 2018-szczególnie ważne-POŻYCZKA
trwa nabór wniosków
5.5 Międzydziedzinowe
Edukacja ekologiczna
Anna Majewska
anna.majewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-354

Małgorzata Sikora
malgorzata.sikora@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-152
Bazy edukacyjne
ciągły 2018-06-11 2018-12-21  53/NC/EE/5.5/2018/III nabór 2018-bazy edukacyjne-DOTACJA
54/NC/EE/5.5/2018/III nabór 2018-bazy edukacyjne-POŻYCZKA
trwa nabór wniosków
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE
Radosław Domagała
radoslaw.domagala@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-435

Marta Wojtaniec
marta.wojtaniec@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-257

Nabór ogłoszony w 2017 r.

Nabór wniosków "tradycyjny skrócony" (nabór KE 2017 r.).

ciągły 2018-03-01 2018-12-28 49/NC/UR/5.6/2017/LIFE-skrócony-KE2017 trwa nabór wniosków
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE
Radosław Domagała
radoslaw.domagala@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-435

Marta Wojtaniec
marta.wojtaniec@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-257
Nabór dotyczy pożyczek zarówno dla przedsięwzięć realizowanych w ramach LIFE+ i LIFE.
ciągły 2018-03-01 2018-12-28
lub do wyczerpania alokacji środków
 31/NC/UR/5.6/2018/LIFE-POŻYCZKI trwa nabór wniosków
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE
Radosław Domagała
radoslaw.domagala@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-435

Marta Wojtaniec
marta.wojtaniec@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-257
nabór wniosków składanych w ramach podprogramu LIFE na rzecz klimatu - "tradycyjny" (nabór KE 2018 r.)  
ciągły 2018-05-07 2018-07-24  41/NC/UR/5.6/2018/LIFE-tradycyjny-KLIMAT-projekty krajowe
49/NC/UR/5.6/2018/LIFE-tradycyjny-KLIMAT-projekty zagraniczne
nabór zakończony
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE
Radosław Domagała
radoslaw.domagala@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-435

Marta Wojtaniec
marta.wojtaniec@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-257
nabór wniosków składanych w ramach podprogramu LIFE na rzecz klimatu "skrócony" (nabór KE 2018 r.)
ciągły 2019-03-01 2019-12-27  42/NC/UR/5.6/2018/LIFE-skrócony-KLIMAT nabór ogłoszony
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE
Radosław Domagała
radoslaw.domagala@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-435

Marta Wojtaniec
marta.wojtaniec@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-257
nabór wniosków składanych w ramach podprogramu LIFE na rzecz środowiska "tradycyjny" (nabór KE 2018 r.)
ciągły 2018-10-01 2018-11-30   43/NC/UR/5.6/2018/LIFE-tradycyjny-ŚRODOWISKO-krajowe
 62/NC/UR/5.6/2018/LIFE-tradycyjny-ŚRODOWISKO-zagraniczne
nabór zakończony
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE
Radosław Domagała
radoslaw.domagala@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-435

Marta Wojtaniec
marta.wojtaniec@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-257
nabór wniosków składanych w ramach podprogramu LIFE na rzecz środowiska "skrócony" (nabór KE 2018 r.)
ciągły 2019-03-01 2019-12-27  44/NC/UR/5.6/2018/LIFE-skrócony-ŚRODOWISKO nabór ogłoszony
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE
Radosław Domagała
radoslaw.domagala@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-435

Marta Wojtaniec
marta.wojtaniec@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-257
Nabór dotyczy tylko wniosków uproszczonych. 
pjb 2018-01-02 2018-01-31  8/PJB/UR/5.6/2018/LIFE-wnioski na 2019 nabór zakończony
5.7
część 2
Międzydziedzinowe
SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych
Część 2) REGION
Grzegorz Witkowski
grzegorz.witkowski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-158

Leszek Tokarczyk
leszek.tokarczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-104
 
ciągły 2018-06-08 2018-10-31 57/NC/UR/5.7/2018/cz.2-REGION-POŻYCZKA nabór zakończony
5.8
część 1
Międzydziedzinowe
Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki
Część 1) E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu
Radosław Bujaśkiewicz
radoslaw.bujaskiewicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-259

Nabór ogłoszony w 2017 r.

UWAGA!
zmiana terminu zakończenia naboru z 28.09.2018 r. na 28.12.2018 r.

ciągły 2017-02-20 2018-12-28
lub do wyczerpania alokacji środków
23/NC/OA/5.8/2017/cz.1-surowce
24/NC/OA/5.8/2017/cz.1-moc 1-50 MW
25/NC/OA/5.8/2017/cz.1-moc pow.50 MW
26/NC/OA/5.8/2017/cz.1-emisje-przemysł
trwa nabór wniosków
5.8
część 2
Międzydziedzinowe
Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisk w ramach I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Magdalena Misiurek
magdalena.misiurek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-576

Agnieszka Karwat
agnieszka.karwat@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-526

Nabór ogłoszony w 2016 r.

UWAGA!
zmiana terminu zakończenia naboru z 20.12.2018 r. na 11.01.2019 r.

ciągły 2016-08-16 2019-01-11
lub do wyczerpania alokacji środków
55/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.6.2
56/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.6.1
57/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.3.2
58/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.5
59/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.3.1
60/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.2
17/NC/OA/5.8/2017/cz.2-POIiŚ 1.1.1
trwa nabór wniosków
5.8
część 3
Międzydziedzinowe
Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki
Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze
Grzegorz Tobolczyk
grzegorz.tobolczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-875
Nabór ogłoszony w 2016 r.
ciągły 2016-08-16 2018-12-20  61/NC/OA/5.8/2016/cz.3-systemy trwa nabór wniosków
5.8
część 4
Międzydziedzinowe
Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki
Część 4) EWE - Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach
Radosław Bujaśkiewicz
radoslaw.bujaskiewicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-259

Nabór ogłoszony w 2017 r.

UWAGA!
zmiana terminu zakończenia naboru z 28.09.2018 r. na 28.12.2018 r.

 

ciągły 2017-08-01 2018-12-28  61/NC/OA/5.8/2017/cz.4-EWE trwa nabór wniosków
5.9
(2013 - 9.9)
Międzydziedzinowe
Kontynuacja I i II konkursu GEKON 2013 - faza W
GEKON  - Generator Koncepcji Ekologicznych
Żanna Białek
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-631
Nabór ogłoszony w 2015 r.

Nabór tylko dla Wnioskodawców, którzy zakończyli fazę B+R (zrealizowaną w ramach I
i II Konkursu Programu Gekon ogłoszonych w roku 2013) oraz uzyskali pozytywną ocenę realności wdrożenia projektu (na podstawie zaakceptowanego raportu z wyników badań fazy B+R).
ciągły 2015-08-03 2018-12-28  65/NC/NE/5.9/2015/GEKON 2013 trwa nabór wniosków
5.11
część 1
Międzydziedzinowe
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
Część 1) SOKÓŁ - Wdrożenie Innowacyjnych Technologii Środowiskowych (B+R)
Żanna Białek
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-631
 
ciągły 2018-02-19 2018-06-29  24/NC/UR/5.11/2018/SOKÓŁ-B+R/ DOTACJA
 25/NC/UR/5.11/2018/SOKÓŁ-B+R/ POŻYCZKA
 26/NC/UR/5.11/2018/SOKÓŁ-B+R/ DOTACJA+POŻYCZKA
nabór zakończony
5.11
część 1
Międzydziedzinowe
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
Część 1) SOKÓŁ - Wdrożenie Innowacyjnych Technologii Środowiskowych (W)
Żanna Białek
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-631
 
ciągły 2018-02-19 2018-06-29   27/NC/UR/5.11/2018/SOKÓŁ-W/ POŻYCZKA nabór zakończony
5.11
część 1
Międzydziedzinowe
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
Część 1) SOKÓŁ - Wdrożenie Innowacyjnych Technologii Środowiskowych (B+R)
Żanna Białek
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-631
 
ciągły 2018-12-03 2019-02-28  65/NC/UR/5.11/2018/SOKÓŁ-IV-B+R-DOTACJA
66 /NC/UR/5.11/2018/SOKÓŁ-IV-B+R-POŻYCZKA
 67/NC/UR/5.11/2018/SOKÓŁ-IV-B+R-DOTACJA+POŻYCZKA
trwa nabór wniosków
5.11
część 1
Międzydziedzinowe
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
Część 1) SOKÓŁ - Wdrożenie Innowacyjnych Technologii Środowiskowych (W)
Żanna Białek
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-631
 
ciągły 2018-12-03 2019-02-28  68/NC/UR/5.11/2018/SOKÓŁ-IV-W-POŻYCZKA trwa nabór wniosków
5.11
część 2
Międzydziedzinowe
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV
Żanna Białek
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-632

Nabór ogłoszony w 2017 r.

UWAGA!
zmiana terminu zakończenia naboru z 28.12.2018 r. na 29.12.2022 r.

ciągły 2017-04-03 2022-12-29  31/NC/UR/5.11/2017/cz.2-ETV trwa nabór wniosków
5.13 E-ETAP Agata Stachurska
agata.stachurska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-641
 
konkurs 2018-12-10 2018-12-31  69/I/UR/5.13/2018/E-ETAP trwa nabór wniosków
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  2014 - 2020
POIiŚ
1.1.1
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.1Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucji/przesyłowej

Monika Żółkowska
monika.zolkowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-430

Agnieszka Karwat
agnieszka.karwat@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-526

UWAGA!
zmiana terminu zakończenia naboru z 31.10.2018 r. na 30.11.2018 r.
konkurs 2018-09-03 2018-11-30 POIS.01.01.01-IW.03-00-004/18 nabór zakończony
POIiŚ
1.2
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach
Rafał Kręcisz
rafal.krecisz@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-969

Witold Retke
witold.retke@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-471

UWAGA!

Zmiana terminu zakończenia naboru

z 30.03.2018 r.

na 27.04.2018 r.

konkurs 2018-01-31 2018-04-27 POIS.01.02.00-IW.03-00-003/18 nabór zakończony
POIiŚ
1.3.1
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach
poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej
Dawid Mikuszewski
dawid.mikuszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-249

Magdalena Zagórska
magdalena.zagorska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-405
Nabór ogłoszony w 2017 r.

W przypadku zgłoszenia w projektach wyższego zapotrzebowania niż szacowany budżet, możliwe będzie zwiększenie alokacji (o ile środki UE będą dostępne).
konkurs 2017-12-29 2018-02-27  POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17  nabór zakończony
POIiŚ
1.5
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu Typ projektów:
1. przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji;
2. budową przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych;
3. budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączamii węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym;
4. podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej mające na celulikwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.
Magdalena Misiurek
magdalena.misiurek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90- 576

Katarzyna Brzozowska-Weyroch
katarzyna.brzozowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-134

Aleksandra Baut-Kulec
aleksandra.baut@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-268
 
konkurs 2018-05-30 2018-07-27  POIS.01.05.00-IW.03-00-K04/18 nabór zakończony
POIiŚ
1.6.1
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji
Magdalena Misiurek
magdalena.misiurek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-576

Grzegorz Tobolczyk
grzegorz.tobolczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-875
Nabór ogłoszony w 2017 r.
konkurs 2017-11-30 2018-01-29  POIS.01.06.01-IW.03-00-004/18 nabór zakończony
POIiŚ
1.6.1
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji

Monika Mordarska
monika.mordarska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-366

Magdalena Misiurek
magdalena.misiurek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-576

UWAGA!
zmiana terminu zakończenia naboru z 26.10.2018 r. na 28.12.2018 r.
konkurs 2018-09-28 2018-12-28 POIS.01.06.01-IW.03-00-004/18 trwa nabór wniosków
POIiŚ
2.1.5
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem  odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska
Typ projektów:
5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich
Robert Markiewicz
robert.markiewicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-314
 
konkurs 2018-04-30 2018-08-31 POIS.02.01.00-IW.02-00-503/18 nabór zakończony
POIiŚ
2.2
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi
typ Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów
Konrad Miłoszewski
konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-587
 
konkurs 2018-05-31 2018-07-27  POIS.02.02.00-IW.02-00-206/18 nabór zakończony
POIiŚ
2.4
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu;
działanie 2.2 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna; typ projektu 2.4.4 Wsparcie procesu wdrażania instrumentów zarządczych w ochronie przyrody; podtyp 2.4.4d Ocena stanu zasobów przyrodniczych w parkach narodowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych 
Beata Wójcik - Napiórkowska beata.wojcik@nfosigw.gov.pl                   telefon: 22 45-90- 486

Anna Małek - Zielińska anna.malek@nfosigw.gov.pl                     telefon: 22 45-90-127
Nabór ogłoszony w 2017 r.
konkurs 2017-10-30 2018-01-31  POIS.02.04.00-IW.02-00-4D1/17 nabór zakończony
POIiŚ
2.5
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatudziałanie
Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego
Konrad Miłoszewski
konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-587
 
konkurs 2018-03-30 2018-05-29  POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18 nabór zakończony

Na skróty

Środki
krajowe
 

Dowiedz się więcej

Środki
unijne

Dowiedz się więcej

Środki
norweskie
i EOG

Dowiedz się więcej

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Dowiedz się więcej

Pomoc
publiczna

Dowiedz się więcej
powrót
do góry