Nabór wniosków

Informacja o trwających naborach wniosków

04-01-2019, 08:10

Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiamy informację o naborach wniosków w ramach programów priorytetowych NFOŚiGW;
Sposób składania i rozpatrywania wniosków określany jest odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane są na stronie internetowej NFOŚiGW.

Wszelkie zmiany terminów aktualizowane są na bieżąco.

Stan na dzień 04.01.2019 r.

 

 

Nr
PP
Nazwa programu / priorytetu  Osoba koordynująca nabór Uwagi
Tryb naboru:
ciągły
pjb
konkurs
Planowana data rozpoczęcia naboru wniosków Planowana data zakończenia  naboru wniosków Oznaczenie naboru Stan naboru
Programy priorytetowe NFOŚiGW 2018
1.1
część 1
Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi.
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Część 1)  Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków  Komunalnych
 
Agata Ziembicka
agata.ziembicka@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-542

Nabór ogłoszony w 2017 r.

 

ciągły 2017-03-01 2020-12-18
lub do wyczerpania alokacji środków
27/NC/OW/1.1/2017/cz.1-KPOŚK trwa nabór wniosków
1.1
część 2
Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi.
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Magdalena Tokarska-Kusyk
magdalena.tokarska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-546

Nabór ogłoszony w 2017 r.

- pożyczka inwestycyjna,
- pożyczka płatnicza.

ciągły 2017-03-01 2020-12-18 28/NC/OW/1.1/2017/cz.2-POIiŚ trwa nabór wniosków
2.1
część 3
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
część 3) Międzynarodowe przemieszczanie odpadów
Agnieszka Lasota
agnieszka.lasota@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-320

Artur Banasiak
artur.banasiak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-396
Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym.
pjb 2019-01-02 2019-01-31  8/PJB/OZ/2.1/2019/MPO-wnioski na 2020 trwa nabór wniosków

3.4

część 1

GEPARD II – transport niskoemisyjny
Część 1) Wspieranie innowacyjnych rozwiązań w zakresie transportu bezemisyjnego

Anna Klinger
anna.klinger@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-95-880

Joanna Miastowska
joanna.miastowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-95-881

 Termin naboru uzależniony od daty zakończenia fazy badawczo – rozwojowej
ciągły      /NC/OA/3.4/2018/cz.1-GEPARD II-DOTACJA
/NC/OA/3.4/2018/cz.1-GEPARD II-POŻYCZKA
nabór planowany 

3.4

część 2

GEPARD II – transport niskoemisyjny
Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności
Anna Klinger
anna.klinger@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-95-880
Nabór ogłoszony w 2018 r.
konkurs 2018-10-15 2019-02-04  61/I/OA/3.4/2018/cz.2-GEPARD II-DOTACJA trwa nabór wniosków
4.1
część 1
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo
Piotr Tarnawski
piotr.tarnawski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-444
Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym.
pjb 2019-01-02 2019-01-31

  1/PJB/OP/4.1/2019/wnioski na 2020

trwa nabór wniosków
4.1
część 1
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo
Piotr Tarnawski
piotr.tarnawski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-444

Nabór ogłoszony w 2018 r.

Nabór tematyczny:
wykonanie pierwokupu nieruchomości - parki narodowe.

ciągły 2018-04-03 2019-04-01  37/NC/OP/4.1/2018/cz.1-pierwokupy trwa nabór wniosków
4.1
część 1
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo

 

Piotr Tarnawski
piotr.tarnawski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-444

 

Nabór ogłoszony w 2018 r.
ciągły 2018-08-20 2019-03-29 60/NC/OP/4.1/2018/cz.1-katastrofy naturalne trwa nabór wniosków
5.1
część 1
Międzydziedzinowe
Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska
Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych
 

Artur Pietrewicz
artur.pietrewicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-422

Dorota Zdanowska
dorota.zdanowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-369

Grzegorz Wojewódzki
grzegorz.wojewódzki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-422

Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym
pjb 2019-01-02 2019-01-31  3/PJB/NE/5.1/2019/cz.1-wnioski na 2020 trwa nabór wniosków
5.2 Międzydziedzinowe
Zadania wskazane przez ustawodawcę
Wspieranie ekologicznych form transportu oraz ochrona środowiska w żegludze śródlądowej
Renata Szczerek
renata.szczerek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-756
 
Nabór ogłoszony w 2018 r. 
ciągły 2018-12-15 2019-01-15 7/NC/GW/5.2/2019/żegluga śródlądowa nabór zakończony
5.2 Międzydziedzinowe
Zadania wskazane przez ustawodawcę
Budowa bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce  odpadami
Agnieszka Lasota
agnieszka.lasota@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-320
Nabór dotyczy tylko wniosku uproszczonego dla kontynuacji zawartej umowy.
pjb 2019-01-02 2019-01-31  9/PJB/OZ/5.2/2019/BDO-wnioski na 2020 trwa nabór wniosków
5.4 Międzydziedzinowe
Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska

Tomasz Surowiecki
tomasz.surowiecki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-508


Kamil Żabka
kamil.zabka@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-566

Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym.
pjb 2019-01-02 2019-01-31   2/PJB/NZ/5.4/2019/wnioski na 2020 trwa nabór wniosków
5.5 Międzydziedzinowe
Edukacja ekologiczna
Anna Majewska
anna.majewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-354

Małgorzata Sikora
malgorzata.sikora@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-152
Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym.
pjb 2019-01-02 2019-01-31   5/PJB/EE/5.5/2019/wnioski na 2020 trwa nabór wniosków
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE
Radosław Domagała
radoslaw.domagala@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-435

Marta Wojtaniec
marta.wojtaniec@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-257

Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym.

Nabór dotyczy tylko wniosków uproszczonych. 
pjb 2019-01-02 2019-01-31  4/PJB/UR/5.6/2019/wnioski na 2020 trwa nabór wniosków
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE
Radosław Domagała
radoslaw.domagala@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-435

Marta Wojtaniec
marta.wojtaniec@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-257

Nabór ogłoszony w 2018 r.

nabór wniosków składanych w ramach podprogramu LIFE na rzecz klimatu "skrócony" (nabór KE 2018 r.)

ciągły 2019-03-01 2019-12-27  42/NC/UR/5.6/2018/LIFE-skrócony-KLIMAT nabór ogłoszony
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE
Radosław Domagała
radoslaw.domagala@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-435

Marta Wojtaniec
marta.wojtaniec@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-257

Nabór ogłoszony w 2018 r.

nabór wniosków składanych w ramach podprogramu LIFE na rzecz środowiska "skrócony" (nabór KE 2018 r.)

ciągły 2019-03-01 2019-12-27  44/NC/UR/5.6/2018/LIFE-skrócony-ŚRODOWISKO nabór ogłoszony
5.8
część 2
Międzydziedzinowe
Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisk w ramach I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Magdalena Misiurek
magdalena.misiurek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-576

Agnieszka Karwat
agnieszka.karwat@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-526

Nabór ogłoszony w 2016 r.

ciągły 2016-08-16 2019-01-11
lub do wyczerpania alokacji środków
55/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.6.2
56/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.6.1
57/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.3.2
58/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.5
59/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.3.1
60/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.2
17/NC/OA/5.8/2017/cz.2-POIiŚ 1.1.1
trwa nabór wniosków
5.9
(2013 - 9.9)
Międzydziedzinowe
Kontynuacja I i II konkursu GEKON 2013 - faza W
GEKON  - Generator Koncepcji Ekologicznych
Żanna Białek
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-631

Nabór ogłoszony w 2015 r.


Nabór tylko dla Wnioskodawców, którzy zakończyli fazę B+R (zrealizowaną w ramach I
i II Konkursu Programu Gekon ogłoszonych w roku 2013) oraz uzyskali pozytywną ocenę realności wdrożenia projektu (na podstawie zaakceptowanego raportu z wyników badań fazy B+R).

ciągły 2015-08-03 2021-12-30  65/NC/NE/5.9/2015/GEKON 2013 trwa nabór wniosków
5.11
część 1
Międzydziedzinowe
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
Część 1) SOKÓŁ - Wdrożenie Innowacyjnych Technologii Środowiskowych (B+R)
Żanna Białek
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-631
nabór ogłoszony w 2018 r.
ciągły 2018-12-03 2019-02-28  65/NC/UR/5.11/2018/SOKÓŁ-IV-B+R-DOTACJA
66 /NC/UR/5.11/2018/SOKÓŁ-IV-B+R-POŻYCZKA
 67/NC/UR/5.11/2018/SOKÓŁ-IV-B+R-DOTACJA+POŻYCZKA
trwa nabór wniosków
5.11
część 1
Międzydziedzinowe
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
Część 1) SOKÓŁ - Wdrożenie Innowacyjnych Technologii Środowiskowych (W)
Żanna Białek
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-631
nabór ogłoszony w 2018 r.
ciągły 2018-12-03 2019-02-28  68/NC/UR/5.11/2018/SOKÓŁ-IV-W-POŻYCZKA trwa nabór wniosków
5.11
część 2
Międzydziedzinowe
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV
Żanna Białek
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-632

Nabór ogłoszony w 2017 r.

 

ciągły 2017-04-03 2022-12-29  31/NC/UR/5.11/2017/cz.2-ETV trwa nabór wniosków

Na skróty

Środki
krajowe
 

Dowiedz się więcej

Środki
unijne

Dowiedz się więcej

Środki
norweskie
i EOG

Dowiedz się więcej

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Dowiedz się więcej

Pomoc
publiczna

Dowiedz się więcej
powrót
do góry