Nabór wniosków

NFOŚiGW ogłasza IV nabór wniosków Poddziałanie 1.6.1

14-08-2018, 08:15

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ogłasza konkurs projektów w ramach

Działanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła
i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe

Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji

Konkurs nr POIS.01.06.01-IW.03-00-004/18

Na skróty

Środki
krajowe
 

Dowiedz się więcej

Środki
unijne

Dowiedz się więcej

Środki
norweskie
i EOG

Dowiedz się więcej

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Dowiedz się więcej

Pomoc
publiczna

Dowiedz się więcej
powrót
do góry