Nabór wniosków

Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV

13-11-2018, 13:04

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Zarząd NFOŚiGW podjął decyzję o zwiększeniu kwoty dofinansowania w ramach Programu Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV do 100 tys. zł, z uwzględnieniem następujących limitów:

- limit do 50 000 zł - na „niezbędne koszty przeprowadzenia przez Jednostkę Weryfikującą procedury ETV dla weryfikowanej technologii” szczegółowo określone w pkt 6 ppkt 2a programu priorytetowego, oraz

- limit do 50 000 zł - na „koszty przeprowadzenia niezbędnych i bezpośrednio związanych (wykorzystanych przez Jednostkę Weryfikującą na potrzeby przeprowadzenia procedury ETV dla weryfikowanej technologii) badań przez jednostkę badawczą na potrzeby potwierdzenia  efektu działania weryfikowanej technologii” szczegółowo określone w pkt 6 ppkt 2b programu priorytetowego.

Aktualny program znajduje się tutaj:  (link)

Zapraszamy do składania wniosków.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Dowiedz się więcej

Środki
unijne

Dowiedz się więcej

Środki
norweskie
i EOG

Dowiedz się więcej

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Dowiedz się więcej

Pomoc
publiczna

Dowiedz się więcej
powrót
do góry