Nabór wniosków

Nabór dla działania 2.4 PO IiŚ 2014-2020 2.4.3b: Plany ochrony obszarów Natura 2000 i parków narodowych

02-01-2019, 11:47

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

jako Instytucja Wdrażająca

Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

współfinansowanej ze środków

Funduszu Spójności

w ramach

 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska,

 

ogłasza konkurs projektów w ramach

działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

typ projektów 2.4.3: Opracowanie instrumentów planistycznych
dla obszarów Natura 2000 i parków narodowych

podtyp projektów 2.4.3b: Plany ochrony obszarów Natura 2000
i parków narodowych

 

KONKURS NR POIS.02.04.00-IW.02-00-3B3/19

Na skróty

Środki
krajowe
 

Dowiedz się więcej

Środki
unijne

Dowiedz się więcej

Środki
norweskie
i EOG

Dowiedz się więcej

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Dowiedz się więcej

Pomoc
publiczna

Dowiedz się więcej
powrót
do góry