Nabór wniosków

Informacja o naborach wniosków w roku 2020

25-11-2020, 10:11

Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiamy informację o naborach wniosków w ramach:
-  Programów priorytetowych NFOŚiGW;
-  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  2014 - 2020;
-  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 2014 - 2021;

Sposób składania i rozpatrywania wniosków określany jest odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane są na stronie internetowej NFOŚiGW.

Wszelkie zmiany terminów aktualizowane są na bieżąco.

 

Stan na dzień  23.11.2020 r.

Nr
PP
Nazwa programu / priorytetu  Osoba koordynująca nabór/program Uwagi
Tryb naboru:
ciągły
pjb
konkurs
Planowana data rozpoczęcia naboru wniosków Planowana data zakończenia  naboru wniosków Oznaczenie naboru Stan naboru
Programy priorytetowe NFOŚiGW 2020
1.1
część 1
Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi.
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Część 1)  Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków  Komunalnych 
Katarzyna Paprocka
katarzyna.paprocka@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-573

Nabór ogłoszony w 2017 r.

UWAGA!
Zmiana terminu zakończenia naboru
z 18.12.2020 r. na 22.12.2023 r.

ciągły 2017-03-01 2023-12-22 27/NC/OW/1.1/2017/cz.1-KPOŚK trwa nabór wniosków
1.1
część 2
Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi.
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Magdalena Tokarska-Kusyk
magdalena.tokarska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-546

Nabór ogłoszony w 2017 r.

UWAGA!
Zmiana terminu zakończenia naboru
z 18.12.2020 r. na 22.12.2023 r.


- pożyczka inwestycyjna,
- pożyczka płatnicza

ciągły 2017-03-01 2023-12-22 28/NC/OW/1.1/2017/cz.2-POIiŚ trwa nabór wniosków
1.3 Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych Małgorzata Misiak
malgorzata.misiak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-511
 
ciągły 2020-04-14 2020-04-30

26/NC/OW/1.3/2020

nabór zakończony
2.1
część 1
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów
- w zakresie przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych skutkujących zapobieganiem powstawania odpadów żywności
Joanna Kozłowska-Mikołajczyk
joanna.kozlowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-530
 
ciągły 2020-02-25 2020-03-31 10/NC/OZ/2.1/2020/cz.1-Instytucje pełniące funkcje banków żywności nabór zakończony
2.1
część 1
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów
- w zakresie przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z magazynowaniem, badaniem oraz późniejszym unieszkodliwieniem tusz dzików w obszarze objętym restrykcjami ASF
Joanna Kozłowska-Mikołajczyk
joanna.kozlowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-530
 
ciągły 2020-03-09 2020-05-29 13/NC/OZ/2.1/2020/cz.1-ASF nabór zakończony
2.1
część 1
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów
Joanna Kozłowska-Mikołajczyk
joanna.kozlowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-530
 
ciągły 2020-08-24 2022-06-30 51/NC/OZ/2.1/2020/cz.1-Instytucje pełniące funkcje BŻ-dotacja
52/NC/OZ/2.1/2020/cz.1-Instytucje pełniące funkcje BŻ-pożyczka
53/NC/OZ/2.1/2020/cz.1-selektywna zbiórka-dotacja
54/NC/OZ/2.1/2020/cz.1-selektywna zbiórka-pożyczka
55/NC/OZ/2.1/2020/cz.1-ASF
trwa nabór wniosków  
2.1
część 2
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
Cześć 2) Instalacje gospodarowania odpadami
Joanna Kozłowska-Mikołajczyk
joanna.kozlowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-530
 
ciągły 2020-08-24 2022-06-30 56/NC/OZ/2.1/2020/cz.2-instalacje-dotacja
57/NC/OZ/2.1/2020/cz.2-instalacje-pożyczka
trwa nabór wniosków  
2.1
część 3
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
część 3) Międzynarodowe przemieszczanie odpadów
Agnieszka Lasota
agnieszka.lasota@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-320

Artur Banasiak
artur.banasiak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-396
Przekazanie środków pjb.
PJB 2020-01-02 2020-01-31 89/PJB/OZ/2.1/2019/cz.3 MPO-wnioski na 2021 nabór zakończony
2.1
część 4
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
Cześć 4) Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)
Joanna Kozłowska-Mikołajczyk
joanna.kozlowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-530
 
ciągły 2020-08-24 2022-06-30 58/NC/OZ/2.1/2020/cz.4-BDO trwa nabór wniosków
2.1
Cześć 5
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi
Racjonalna gospodarka odpadami
Część 5) Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
Katarzyna Baranowska
katarzyna.baranowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-598
Przekazanie środków pjb.
PJB 2020-01-02 2020-01-31 80/PJB/OZ/2.1/2019/cz.5-BDO-wnioski na 2021 nabór zakończony
2.2
część 1
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Ochrona powierzchni ziemi
Część 1) Rekultywacja terenów zdegradowanych

Katarzyna Baranowska
katarzyna.baranowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-598

 
ciągły 2020-08-17 2021-06-30  48/NC/OZ/2.2/2020/cz.1-POŻYCZKA trwa nabór wniosków
2.2
część 2
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Ochrona powierzchni ziemi
Część 2) Remediacja powierzchni ziemi objętych szkodą w środowisku albo zanieczyszczeniem historycznym
Katarzyna Baranowska
katarzyna.baranowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-598
Przekazanie środków pjb.
PJB 2020-01-02 2020-01-31 87/PJB/OZ/2.1/2019/cz.2-wnioski na 2021 nabór zakończony
2.2
część 3
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Ochrona powierzchni ziemi
Część 3) Usuwanie dzikich wysypisk - program pilotażowy
Katarzyna Baranowska
katarzyna.baranowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-598
 
ciągły 2020-08-17 2020-10-30  49/NC/OZ/2.2/2020/cz.3-dzikie wysypiska  nabór zakończony
2.3 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działań 2.2 i 2.5 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Konrad Miłoszewski
konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-587

 
 
ciągły 2019-02-15 2020-06-30 15/NC/OZ/2.3/2019/POIiŚ nabór zakończony
2.3 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działań 2.2 i 2.5 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Konrad Miłoszewski
konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-587
 
ciągły 2020-10-30 2021-12-30   66/NC/OZ/2.3/2020/POIiŚ trwa nabór wniosków
2.5 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Poznanie budowy geologicznej na rzecz kraju 
Anna Mikołajewska
anna.mikolajewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-482

Beata Traczyk
beata.traczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-856

UWAGA!
Zmiana terminu zakończenia naboru
z 23.12.2022 r. na 23.12.2026 r.

ciągły 2019-10-14 2026-12-23 74/NC/FG/2.5/2019/DOTACJA
75/NC/FG/2.5/2019/POŻYCZKA
trwa nabór wniosków
2.5 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Poznanie budowy geologicznej na rzecz kraju 
Anna Mikołajewska
anna.mikolajewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-482

Beata Traczyk
beata.traczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-856
Przekazanie środków pjb.
PJB 2020-01-02 2020-01-31 81/PJB/FG/2.5/2019/wnioski na 2021 nabór zakończony
2.6 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin 
Anna Wściseł
anna.wscisel@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-445
 
ciągły   2019-07-15 2026-12-30 57/NC/KO/2.6/2019/górnictwo-DOTACJA
58/NC/KO/2.6/2019/górnictwo-POŻYCZKA
trwa nabór wniosków
2.6 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin 
Anna Wściseł
anna.wscisel@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-445

Małgorzata Podymniak
malgorzata.podymniak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-952
Przekazanie środków pjb.
PJB 2020-01-02 2020-01-31  73/PJB/KO/2.6/2019/wnioski na 2021 nabór zakończony
2.7 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie
Leszek Tokarczyk
leszek.tokarczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-104
 
ciągły 2020-02-06 2020-02-13   3/NC/OZ/2.7/2020/wapnowanie nabór zakończony  
2.9 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Usuwanie porzuconych odpadów
Katarzyna Baranowska
katarzyna.baranowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-598
 
ciągły 2019-07-08 2020-12-18 59/NC/OZ/2.9/2019/porzucone odpady-DOTACJA
60/NC/OZ/2.9/2019/porzucone odpady-POŻYCZKA
trwa nabór wniosków
2.9 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Usuwanie porzuconych odpadów
Katarzyna Baranowska
katarzyna.baranowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-598
Przekazanie środków pjb.
PJB 2019-09-25 2020-12-18 72/PJB/OZ/2.9/2019/wnioski na 2020 trwa nabór wniosków
2.10 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Udostępnianie wód termalnych w Polsce
Beata Traczyk
beata.traczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-856
 
ciągły 2020-04-15 2020-09-30 24/I/FG/2.10/2020/geologia-DOTACJA nabór zakończony
3.1 Czyste Powietrze Nabór wniosków prowadzą wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej
ciągły 2018-09-18 2027-06-30
3.2 Ochrona atmosfery
SOWA - oświetlenie zewnętrzne

Artur Walicki
artur.walicki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-524

Marek Ścisłowski
marek.scislowski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-367

 
ciągły III / IV kw. 2020 2020 r./ 2021 r.   nabór planowany
3.3
część 3
Ochrona atmosfery
GEPARD II – transport niskoemisyjny
Część 3) Śląsk – zagłębie bezemisyjnego transportu publicznego, Subregion Centralny
Joanna Miastowska
Joanna.Miastowska@nfosigw.gov.pl
telefon 22 45-95-881

UWAGA!
Zmiana terminu zakończenia naboru
z 31.01.2020 r. na 31.03.2020 r.
Kolejna zmiana terminu zakończenia naboru
z 31.03.2020 r. na 30.04.2020 r.

Kolejna zmiana terminu zakończenia naboru
z 30.04.2020 r. na 30.06.2020 r.

ciągły  2019-10-31  2020-06-30 76/NC/OA/3.3/2019/cz.3-Śląsk-DOTACJA
77/NC/OA/3.3/2019/cz.3-Śląsk-POŻYCZKA
nabór zakończony
3.3
część 3
Ochrona atmosfery
GEPARD II – transport niskoemisyjny
Część 3) Śląsk – zagłębie bezemisyjnego transportu publicznego, Subregion Południowy
Joanna Miastowska
Joanna.Miastowska@nfosigw.gov.pl
telefon 22 45-95-881
 
ciągły 2020-03-02 2020-06-30  11/NC/OA/3.3/2020/cz.3-Śląsk-Subregion Południowy-DOTACJA
12/NC/OA/3.3/2020/cz.3-Śląsk-Subregion Południowy-POŻYCZKA
nabór zakończony
3.4
część 2
Ochrona atmosfery
Budownictwo energooszczędne
Część 2) PUSZCZYK - Niskoemisyjne budynki użyteczności publicznej
Magdalena Kostewicz
magdalena.kostewicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45 90 422
 
ciągły 2020-10-15 2020-12-15
60/NC/OA/3.4/2020/cz.2-PUSZCZYK-DOTACJA
61/NC/OA/3.4/2020/cz.2-PUSZCZYK-POŻYCZKA
nabór planowany
3.5 Ochrona atmosfery
System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) - Kangur – Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły
Agnieszka Dałek
Agnieszka.Dalek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-95-869
 
konkurs 2020-06-01 2020-06-30 38/I/OA/3.5/2020/KANGUR-DOTACJA nabór zakończony
3.5 Ochrona atmosfery
System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) - Kangur – Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły
Agnieszka Dałek
agnieszka.Dalek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-95-869
 
ciągły 2020-06-01 2020-07-31 39/NC/OA/3.5/2020/KANGUR-POŻYCZKA nabór zakończony
3.6 Ochrona atmosfery
KOLIBER – taxi dobre dla klimatu – pilotaż
koliber@nfosigw.gov.pl  
ciągły 2020-06-26 2020-07-31  42/NC/OA/3.6/2020/KOLIBER-DOTACJA
 43/NC/OA/3.6/2020/KOLIBER-POŻYCZKA
 nabór zakończony  
3.7 Ochrona atmosfery
Zielony samochód - dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego (M1)
zielonysamochod@nfosigw.gov.pl  
ciągły 2020-06-26 2020-07-31   44/NC/OA/3.7/2020/Zielony samochód-DOTACJA  nabór zakończony  
3.8 Ochrona atmosfery
eVAN - elektryczny samochód dostawczy (N1)
evan@nfosigw.gov.pl  
ciągły 2020-06-26 2020-07-31   45/NC/OA/3.8/2020/eVan-DOTACJA  nabór zakończony  
3.9 Ochrona atmosfery
Zielony transport publiczny” (Faza I)
ztp@nfosigw.gov.pl  
ciągły 2021-01-04 2021-12-15  /NC/OA/3.9//2020/ztp-(Faza I) nabór ogłoszony
4.1
część 1
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo
Andrzej Rolecki
andrzej.rolecki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-580
Przekazanie środków pjb.
PJB 2020-01-02 2020-01-31   86/PJB/OP/4.1/2019/cz.1-wnioski na 2021 nabór zakończony  
4.1
część 1
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo
Andrzej Rolecki
andrzej.rolecki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-580
Nabór tematyczny:
wykonanie pierwokupu nieruchomości - parki narodowe. 
ciągły 2019-04-02 2020-10-30 23/NC/OP/4.1/2019/cz.1-pierwokupy  nabór zakończony
4.1
część 1
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo
Andrzej Rolecki
andrzej.rolecki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-580
 
ciągły 2020-04-29 2020-05-15 31/NC/OP/4.1/2020/katastrofy naturalne nabór zakończony
4.1
część 2
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Andrzej Rolecki
andrzej.rolecki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-580
Współfinansowanie projektów POIiŚ.
ciągły 2019-04-23 2020-10-30  27/NC/OP/4.1/2019/cz.2-POIiŚ  nabór zakończony
5.1
część 1
Międzydziedzinowe
Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska
Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych
Artur Pietrewicz
artur.pietrewicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-422

Dorota Zdanowska
dorota.zdanowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-369

Grzegorz Wojewódzki
grzegorz.wojewódzki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-389
Przekazanie środków pjb.
PJB 2020-01-02 2020-01-31  88/PJB/NE/5.1/2019/cz.1-wnioski na 2021 nabór zakończony
5.1
część 1
Międzydziedzinowe
Wsparcie Ministra Klimatu w zakresie realizacji polityki klimatycznej
Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych

Artur Pietrewicz
artur.pietrewicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45 95 967
Grzegorz Wojewódzki
grzegorz.wojewódzki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45 95 969
Malwina Bartosińska
malwina.bartosinska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45 95 968

dotacja
ciągły  2019-05-08 2023-12-29 34/NC/NE/5.1/2019/cz.1-DOTACJA trwa nabór wniosków
5.4 Międzydziedzinowe
Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska
Tomasz Surowiecki
tomasz.surowiecki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-508
Przekazanie środków pjb.
PJB 2020-01-02 2020-01-31 79/PJB/NZ/5.4/2019/wnioski na 2021 nabór zakończony

5.4
część 1

Międzydziedzinowe
Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska

Robert Markiewicz
robert.markiewicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-314

Andrzej Sidorski     
andrzej.sidorski@nfosigw.gov.pl 
telefon: 22 45-90-759
 
ciągły 2019-02-01 2021-12-17  12/NC/NZ/5.4/2019/POŻYCZKA trwa nabór wniosków
5.4
część 1
Międzydziedzinowe
Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska - finansowanie retencji na wsi
Robert Markiewicz
robert.markiewicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-314

Andrzej Sidorski     
andrzej.sidorski@nfosigw.gov.pl 
telefon: 22 45-90-759
 
ciągły 2020-07-22 2021-12-17  47/NC/NZ/5.4/2020/DOTACJA – RETENCJA NA OBSZARACH WIEJSKICH trwa nabór wniosków  
5.4
część 2
Międzydziedzinowe
Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska
Część 2) Miasto z Klimatem - "zielono-niebieska infrastruktura"
Bartłomiej Maliszewski    
bartlomiej.maliszewski@nfosigw.gov.pl 
telefon: 22 45-90-294
 
konkurs 2020-05-29 2020-08-14  32/I/GW/5.4/2020/cz.2 Miasto z Klimatem trwa nabór wniosków
5.5 Międzydziedzinowe
Edukacja ekologiczna
Anna Majewska
anna.majewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-354


Dorota Starczewska
dorota.starczewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-886
Przekazanie środków pjb.
PJB 2020-01-02 2020-01-31   85/PJB/EE/5.5/2019/I nabór-wnioski na 2021 nabór zakończony
5.5 Międzydziedzinowe
Edukacja ekologiczna
Anna Majewska
anna.majewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-354

Dorota Starczewska
dorota.starczewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-886
 
konkurs 2020-11-25 2020-12-14  65/I/EE/5.5/2020/kampanie cross-mediowe trwa nabór wniosków
5.5 Międzydziedzinowe
Edukacja ekologiczna
Anna Majewska
anna.majewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-354

Dorota Starczewska
dorota.starczewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-886
 
ciągły 2020-11-23 2020-12-14 67/NC/EE/5.5/2020/studia podyplomowe-szczególnie ważne trwa nabór wniosków
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE
Anna Żochowska
anna.zochowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-193
Przekazanie środków pjb.

Nabór dotyczy tylko wniosków uproszczonych. 
PJB 2020-01-02 2020-01-31  84/PJB/UR/5.6/2019/wnioski na 2021 nabór zakończony
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE
Anna Żochowska
anna.zochowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-193
Nabór dotyczy pożyczek zarówno dla przedsięwzięć realizowanych w ramach LIFE+ i LIFE.
ciągły  2019-08-01 2021-12-28  71/NC/UR/5.6/2019/LIFE-POŻYCZKI trwa nabór wniosków
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE
Radosław Domagała
radoslaw.domagala@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-435
Nabór "tradycyjny" dla projektów zintegrowanych dla wniosków składanych w  ramach  podprogramu LIFE na rzecz klimatu (nabór KE 2019)
ciągły 2020-01-27 2020-02-10 1/NC/UR/5.6/2020/LIFE-tradycyjny-KLIMAT-projekty zintegrowane 2019 nabór zakończony
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE

Leszek Jóskowiak
leszek.joskowiak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-561

Anna Dmitruk-Wawrzynowska
anna.dmitruk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-402

Nabór ogłoszony w 2019 r.

Nabór "skrócony" wniosków składanych
w ramach podprogramu LIFE na rzecz klimatu (nabór KE 2019 r.).

ciągły 2020-03-02 2020-12-29  30/NC/UR/5.6/2019/LIFE-skrócony-KLIMAT-projekty tradycyjne trwa nabór wniosków
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE

Leszek Jóskowiak
leszek.joskowiak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-561

Anna Dmitruk-Wawrzynowska
anna.dmitruk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-402

Nabór „skrócony” dla projektów zintegrowanych składanych w  ramach  podprogramu LIFE na rzecz klimatu (nabór KE 2019 r.)
ciągły 2020-06-01 2020-12-29  4/NC/UR/5.6/2020/LIFE-skrócony-KLIMAT-projekty zintegrowane 2019 trwa nabór wniosków
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE
Radosław Domagała
radoslaw.domagala@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-435
nabór "tradycyjny" dla projektów zintegrowanych dla wniosków składanych w  ramach  podprogramu LIFE na rzecz środowiska (nabór KE 2019)
ciągły 2020-01-27 2020-02-10 2/NC/UR/5.6/2020/LIFE-tradycyjny-ŚRODOWISKO-proj. zintegrowane 2019 nabór zakończony
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE

Leszek Jóskowiak
leszek.joskowiak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-561

Anna Dmitruk-Wawrzynowska
anna.dmitruk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-402

Nabór wniosków składanych w ramach podprogramu LIFE na rzecz środowiska "skrócony" (nabór KE 2019 r.). 
ciągły 2020-03-02 2020-12-29  32/NC/UR/5.6/2019/LIFE-skrócony-ŚRODOWISKO-projekty tradycyjne trwa nabór wniosków
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE

Leszek Jóskowiak
leszek.joskowiak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-561

Anna Dmitruk-Wawrzynowska
anna.dmitruk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-402

nabór „skrócony” dla projektów zintegrowanych składanych w  ramach  podprogramu LIFE na rzecz środowiska (nabór KE 2019 r.)
ciągły 2020-06-01 2020-12-29  5/NC/UR/5.6/2020/LIFE-skrócony-ŚRODOWISKO-proj. zintegrowane 2019 trwa nabór wniosków
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE

Leszek Jóskowiak
leszek.joskowiak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-561

Anna Dmitruk-Wawrzynowska
anna.dmitruk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-402

Nabór podstawowy/uzupełniający dla wniosków o współfinansowanie projektów (tradycyjnych i zintegrowanych) składanych
w ramach Programu LIFE (Nabór LIFE/KE 2020)
ciągły 2020-05-04 2021-12-30     34/NC/UR/5.6/2020/LIFE-DOTACJA trwa nabór wniosków
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE
Anna Dmitruk-Wawrzynowska
anna.dmitruk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-402
Pilotażowy nabór kierowany jest do organizacji pozarządowych i umożliwia uzyskanie dofinansowania na przygotowanie projektu i wniosów LIFE
ciągły 2020-05-27 2020-06-18   37/NC/UR/5.6/2020/Inkubator Wniosków LIFE  nabór zakończony
5.7 Międzydziedzinowe
SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych - REGION

Grzegorz Witkowski
grzegorz.witkowski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-158

Leszek Tokarczyk
leszek.tokarczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-104

 
ciągły 2020-03-26 2020-10-30 25/NC/UR/5.7/2020/SYSTEM-POŻYCZKA  nabór zakończony
5.8 Międzydziedzinowe
5.8. Energia Plus 

Barbara Wojciechowska
energia.plus@nfosigw.gov.pl
 

Nabór ogłoszony w 2019 r.

UWAGA!
Zmiana terminu zakończenia naboru
z 18.12.2020 r. na 28.09.2020 r.

ciągły 2019-03-01 2020-09-28 16/NC/OA/5.8/2019/Energia Plus nabór zakończony
5.8 Międzydziedzinowe
5.8. Energia Plus 
Barbara Wojciechowska
energia.plus@nfosigw.gov.pl
 
ciągły 2020-10-01 2021-12-17  62/NC/OA/5.8/2020/Energia Plus-Nabór II  trwa nabór wniosków
5.9 Międzydziedzinowe
Ciepłownictwo powiatowe – pilotaż

Radosław Bujaśkiewicz
radoslaw.bujaskiewicz@nfosigw.gov.pl
telefon 22 45-90-259

Nabór ogłoszony w 2019 r.

UWAGA!
Zmiana terminu zakończenia naboru
z 18.12.2020 r. na 28.09.2020 r.

ciągły 2019-03-01 2020-09-28 17/NC/OA/5.9/2019/Ciepłownictwo Powiatowe nabór zakończony
5.9 Międzydziedzinowe
Ciepłownictwo powiatowe
Radosław Bujaśkiewicz
radoslaw.bujaskiewicz@nfosigw.gov.pl
telefon 22 45-90-259
 
Wiesław Jamiołkowski
wieslaw.jamiolkowski@nfosigw.gov.pl
telefon 22 45-90-255
 
ciągły 2020-10-01 2021-12-17  63/NC/OA/5.9/2020/Ciepłownictwo Powiatowe-Nabór II  trwa nabór wniosków
5.11
(2013 - 9.9)
Międzydziedzinowe
Kontynuacja I i II konkursu GEKON 2013 - faza W
GEKON  - Generator Koncepcji Ekologicznych
Żanna Białek
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-631
Nabór ogłoszony w 2015 r.

Nabór tylko dla Wnioskodawców, którzy zakończyli fazę B+R (zrealizowaną w ramach I
i II Konkursu Programu Gekon ogłoszonych w roku 2013) oraz uzyskali pozytywną ocenę realności wdrożenia projektu (na podstawie zaakceptowanego raportu z wyników badań fazy B+R).
ciągły 2015-08-03 2021-12-30     65/NC/NE/5.9/2015/GEKON 2013 trwa nabór wniosków
5.12
część 1
Międzydziedzinowe
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
Część 1) SOKÓŁ - Wdrożenie Innowacyjnych Technologii Środowiskowych(B+R)
Żanna Białek
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-631
 
ciągły 2020-02-17 2020-05-29  6/NC/UR/5.12/2020/SOKÓŁ-V-B+R-DOTACJA
 7/NC/UR/5.12/2020/SOKÓŁ-V-B+R-POŻYCZKA
 8/NC/UR/5.12/2020/SOKÓŁ-V-B+R-DOTACJA+POŻYCZKA
nabór zakończony
5.12
część 1
Międzydziedzinowe
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
Część 1) SOKÓŁ - Wdrożenie Innowacyjnych Technologii Środowiskowych (W)
Żanna Białek
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-631
 
ciągły 2020-02-17 2020-05-29 9/NC/UR/5.12/2020/SOKÓŁ-V-W-POŻYCZKA nabór zakończony
5.12
część 2
Międzydziedzinowe
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV
Dominik Pióro
dominik.pioro@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-400
Nabór ogłoszony w 2017 r.
ciągły 2017-04-03 2022-12-29    31/NC/UR/5.11/2017/cz.2-ETV trwa nabór wniosków
5.13
część 2
Międzydziedzinowe
Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych
Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
Leszek Tokarczyk
leszek.tokarczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-104
Udostepnienie wfośigw środków z przeznaczeniem na udzielanie dotacji dla Jednostek Ochotniczych Straży Pozarnej
ciągły 2020-05-11 2020-05-15 33/NC/UR/5.13/2020/cz.2-OSP nabór zakończony
5.16 Międzydziedzinowe
Wsparcie projektów realizowanych w ramach podziałania 1.1.1, działań 1.2, 1.5 i 1.6 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Magdalena Misiurek
magdalena.misiurek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90- 576
 
ciągły 2019-04-29 2020-12-18 28/NC/OA/5.16/2019/POIiŚ trwa nabór wniosków
5.18 Międzydziedzinowe
Polska Geotermia Plus
Agnieszka Karwat
agnieszka.karwat@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-526
 
ciągły 2019-07-03 2020-12-18 56/NC/OA/5.18/2019/Polska Geotermia Plus trwa nabór wniosków
5.19 Międzydziedzinowe
Agroenergia
 agroenergia@nfosigw.gov.pl  
ciągły III kw. 2020 2020-12-18   nabór planowany  
5.20 Międzydziedzinowe
Mój Prąd
Sylwia Kossakowska
sylwiakossakowska@nfosigw.gov.pl
telefon: (22) 45 95 801
 
konkurs 2020-01-13 2020-12-18  trwa nabór wniosków
5.22 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

Edyta Kuźmińska
edyta.kuzminska@nfosigw.gov.pl
tel: (+48 22) 45-90-949

Kontakt w sprawie naboru: mfeog_energia@nfosigw.gov.pl

 
ciągły 2020-04-03 2024-12-31 23/NC/UR/5.22/2020/NGO-FMG trwa nabór wniosków
5.23 Międzydziedzinowe
Moja Woda
Leszek Tokarczyk
leszek.tokarczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-104
Udostepnienie wfośigw środków z przeznaczeniem na udzielanie dotacji
ciągły 2020-06-15 2020-06-18 40/NC/GW/5.23/2020/Moja Woda nabór zakończony
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  2014 - 2020
POIiŚ
1.1.1
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.1Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucji/przesyłowej
Typy projektów:
Budowa, przebudowa instalacji skutkująca zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wykorzystujących odnawialne źródła energii
Monika Żółkowska
monika.zolkowska@nfosigw.gov.pl
telefon 22 45-90-430

UWAGA!
Zmiana terminu zakończenia naboru
z 15.11.2019 r. na 30.12.2020 r.

Kolejna zmiana terminu zakończenia naboru
z 30.12.2020 r. na 14.02.2020 r.

konkurs 2019-09-19 2020-02-14 POIS.01.01.01-IW.03-00-006/19 nabór zakończony
POIiŚ
2.1.5
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska,
Typ projektów 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich
Robert Markiewicz
robert.markiewicz@nfosigw.gov.pl
telefon.: (+48 22) 45-90-314
 
konkurs 2020-06-29 2020-08-28 POIS.02.01.00-IW.02-00-505/20 nabór zakończony
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweski Mechanizm Finansowy (NMF) 2014 - 2021
7.1 Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu - Fundusz Wspópracy Dwustronnej

Edyta Kuźmińska
edyta.kuzminska@nfosigw.gov.pl
telefon.: (+48 22) 45-90-949

Sylwia Makulec-Staszewska,
sylwia.makulec@nfosigw.gov.pl
telefon.: (+48 22) 45-90-877; 724-700-894

I nabór wniosków o dofinansowanie Projektów bilateralnych finansowanych ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
ciągły 2020-01-10 2020-09-30 83/NC/FWD/7.1/2019/nabór otwarty  nabór zakończony
7.2.0.1 Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu
Obszar: Środowisko naturalne i ekosystemy:
Działanie:Wdrażanie planów zarządzania ekosystemem
Izabela Puczyłowska
izabela.puczylowska@nfosigw.gov.pl
telefon.: (+48 22) 45-90-534
 
konkurs 2020-04-03 2020-08-03 15/I/FN/7.2/2020/ekosystemy nabór zakończony
7.2.0.2 Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu
Obszar: Środowisko naturalne i ekosystemy:
Działanie: Zwiększona ochrona przed inwazyjnymi gatunkami obcymi oraz zapobieganie ich rozprzestrzenianiu się
Izabela Puczyłowska
izabela.puczylowska@nfosigw.gov.pl
telefon.: (+48 22) 45-90-534
 
konkurs 2020-04-03 2020-08-03 16/I/FN/7.2/2020/inwazyjne gatunki nabór zakończony
7.2.0.3 Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu
Obszar: Środowisko naturalne i ekosystemy
Działanie:  Działania związane z ochroną środowiska i ekosystemów prowadzone przez NGO - Fundusz Małych Grantów
Izabela Puczyłowska
izabela.puczylowska@nfosigw.gov.pl
telefon.: (+48 22) 45-90-534
 
konkurs 2020-04-03 2020-08-03 17/I/FN/7.2/2020/FMG nabór zakończony
7.3.0.1 Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu
Obszar: Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków
Działanie: Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach
Sylwia Bańkowska
sylwia.bankowska@nfosigw.gov.pl
telefon: (+48 22) 45-90-859
 
konkurs 2020-04-03 2020-08-17 18/I/FN/7.3/2020/zielono-niebieska infrastruktura nabór zakończony
7.3.0.2 Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu
Obszar: Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków
Działanie: Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków
Sylwia Bańkowska
sylwia.bankowska@nfosigw.gov.pl
telefon: (+48 22) 45-90-859
 
konkurs 2020-04-03 2020-08-31 19/I/FN/7.3/2020/zmiany klimatu nabór zakończony
7.3.0.3 Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu
Obszar: Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków
Działanie: Wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym
Sylwia Bańkowska
sylwia.bankowska@nfosigw.gov.pl
telefon: (+48 22) 45-90-859
 
konkurs 2020-07-22 2020-09-22  41/I/FN/7.3/2020/GOZ nabór zakończony
7.4.1.1. Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu
Obszar: Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne.
Działanie: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych
Edyta Kuźmińska
edyta.kuzminska@nfosigw.gov.pl
tel: (+48 22) 45-90-949
 
konkurs 2020-04-03 2020-09-14 20/I/FN/7.4/2020/szkoły nabór zakończony
7.4.1.2 Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu
Obszar: Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne.
Działanie:: Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej
Edyta Kuźmińska
edyta.kuzminska@nfosigw.gov.pl
tel: (+48 22) 45-90-949
 
konkurs 2020-04-03 2020-08-31 21/I/FN/7.4/2020/kogeneracja nabór zakończony
7.4.1.3 Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu
Obszar: Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne.
Działanie: Budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych i eliminacja indywidualnych źródeł ciepła
Irena Olek
irena.olek@nfosigw.gov.pl
telefon: (+48 22) 45 90 516
 
konkurs 2020-04-03 2020-08-31 22/I/FN/7.4/2020/żródła nabór zakończony
7.4.1.4 Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu
Obszar: Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne.
Działanie:  Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy leśnej i biomasy rolnej w postaci pelletu
Edyta Kuźmińska
edyta.kuzminska@nfosigw.gov.pl
tel: (+48 22) 45-90-949
 
konkurs  2020-11-09 2021-01-08  64/I/FN/7.4/2020/pellet trwa nabór wniosków
7.4.2.1 Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu
Obszar: Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne.
Działanie: Budowa źródeł ciepła wykorzystujących energię geotermalną (geotermia głęboka)
Sylwia Makulec-Staszewska,
sylwia.makulec@nfosigw.gov.pl
telefon.: (+48 22) 45-90-877; 724-700-894

UWAGA!
zmiana terminu zakończenia naboru
z 30.10.2020 r. na 31.12.2020 r.

konkurs 2020-07-01 2020-12-31  36/I/FN/7.4/2020/geotermoa trwa nabór wniosków
7.4.2.2 Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu
Obszar: Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne.
Działanie: Zwiększenie wydajności wytwarzania energii w istniejących małych elektrowniach wodnych (do 2 MW)
Sylwia Makulec-Staszewska,
sylwia.makulec@nfosigw.gov.pl
telefon.: (+48 22) 45-90-877; 724-700-894
UWAGA!
zmiana terminu zakończenia naboru
z 30.10.2020 r. na 31.12.2020 r.
konkurs 2020-07-01 2020-12-31 35/I/FN/7.4/2020/MEW trwa nabór wniosków

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna