Nabór wniosków

Informacja o trwających naborach wniosków

17-02-2020, 06:00

Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiamy informację o trwających naborach wniosków
 

Sposób składania i rozpatrywania wniosków określany jest odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane są na stronie internetowej NFOŚiGW.

 

Wszelkie zmiany terminów aktualizowane są na bieżąco.

Stan na dzień  17.02.2020 r.

Nr
PP
Nazwa programu / priorytetu  Osoba koordynująca nabór Uwagi
Tryb naboru:
ciągły
pjb
konkurs
Planowana data rozpoczęcia naboru wniosków Planowana data zakończenia  naboru wniosków Oznaczenie naboru Stan naboru
Programy priorytetowe NFOŚiGW 2019
1.1
część 1
Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi.
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Część 1)  Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków  Komunalnych 
Katarzyna Paprocka
katarzyna.paprocka@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-573
Nabór ogłoszony w 2017 r.
ciągły 2017-03-01 2020-12-18 27/NC/OW/1.1/2017/cz.1-KPOŚK trwa nabór wniosków
1.1
część 2
Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi.
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Magdalena Tokarska-Kusyk
magdalena.tokarska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-546
Nabór ogłoszony w 2017 r.

- pożyczka inwestycyjna,
- pożyczka płatnicza
ciągły 2017-03-01 2020-12-18 28/NC/OW/1.1/2017/cz.2-POIiŚ trwa nabór wniosków
2.1
część 3
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
część 3) Międzynarodowe przemieszczanie odpadów
Agnieszka Lasota
agnieszka.lasota@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-320

Artur Banasiak
artur.banasiak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-396
Przekazanie środków pjb.
PJB 2020-01-02 2020-01-31 89/PJB/OZ/2.1/2019/cz.3 MPO-wnioski na 2021 nabór zakończony
2.1
Cześć 5
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi
Racjonalna gospodarka odpadami
Część 5) Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
Katarzyna Baranowska
katarzyna.baranowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-598
Przekazanie środków pjb.
PJB 2020-01-02 2020-01-31 80/PJB/OZ/2.1/2019/cz.5-BDO-wnioski na 2021 nabór zakończony
2.2
część 2
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Ochrona powierzchni ziemi
Część 2) Remediacja powierzchni ziemi objętych szkodą w środowisku albo zanieczyszczeniem historycznym
Katarzyna Baranowska
katarzyna.baranowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-598
Przekazanie środków pjb.
PJB 2020-01-02 2020-01-31 87/PJB/OZ/2.1/2019/cz.2-wnioski na 2021 nabór zakończony
2.3 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działań 2.2 i 2.5 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Konrad Miłoszewski
konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-587
 
 
ciągły 2019-02-15 2020-06-30 15/NC/OZ/2.3/2019/POIiŚ trwa nabór wniosków
2.5 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Poznanie budowy geologicznej na rzecz kraju 
Anna Mikołajewska
anna.mikolajewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-482

Beata Traczyk
beata.traczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-856
 
ciągły 2019-10-14 2022-12-23 74/NC/FG/2.5/2019/DOTACJA
75/NC/FG/2.5/2019/POŻYCZKA
trwa nabór wniosków
2.5 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Poznanie budowy geologicznej na rzecz kraju 
Anna Mikołajewska
anna.mikolajewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-482

Beata Traczyk
beata.traczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-856
Przekazanie środków pjb.
PJB 2020-01-02 2020-01-31 81/PJB/FG/2.5/2019/wnioski na 2021 nabór zakończony
2.6 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin 
Anna Wściseł
anna.wscisel@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-445

Małgorzata Podymniak
malgorzata.podymniak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-952
 
ciągły   2019-07-15 2026-12-30 57/NC/KO/2.6/2019/górnictwo-DOTACJA
58/NC/KO/2.6/2019/górnictwo-POŻYCZKA
trwa nabór wniosków
2.6 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin 
Anna Wściseł
anna.wscisel@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-445

Małgorzata Podymniak
malgorzata.podymniak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-952
Przekazanie środków pjb.
PJB 2020-01-02 2020-01-31  73/PJB/KO/2.6/2019/wnioski na 2021 nabór zakończony
2.7 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie
Leszek Tokarczyk
leszek.tokarczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-104
 
ciągły 2020-02-06 2020-02-13   3/NC/OZ/2.7/2020/wapnowanie trwa nabór wniosków  
2.9 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Usuwanie porzuconych odpadów
Katarzyna Baranowska
katarzyna.baranowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-598
 
ciągły 2019-07-08 2020-12-18 59/NC/OZ/2.9/2019/porzucone odpady-DOTACJA
60/NC/OZ/2.9/2019/porzucone odpady-POŻYCZKA
trwa nabór wniosków
2.9 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Usuwanie porzuconych odpadów
Katarzyna Baranowska
katarzyna.baranowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-598
Przekazanie środków pjb.
PJB 2019-09-25 2020-12-18 72/PJB/OZ/2.9/2019/wnioski na 2020 trwa nabór wniosków
3.3
część 3
Ochrona atmosfery
GEPARD II – transport niskoemisyjny
Część 3) Śląsk – zagłębie bezemisyjnego transportu publicznego
Joanna Miastowska
Joanna.Miastowska@nfosigw.gov.pl
telefon 22 45-95-881

UWAGA!
Zmiana terminu zakończenia naboru
z 31.01.2020 r. na 31.03.2020 r.

Kolejna zmiana terminu zakończenia naboru
z 31.03.2020 r. na 30.04.2020 r.

ciągły  2019-10-31  2020-04-30 76/NC/OA/3.3/2019/cz.3-Śląsk-DOTACJA
77/NC/OA/3.3/2019/cz.3-Śląsk-POŻYCZKA
trwa nabór wniosków
4.1
część 1
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo
Andrzej Rolecki
andrzej.rolecki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-580
Przekazanie środków pjb.

 
PJB 2020-01-02 2020-01-31   86/PJB/OP/4.1/2019/cz.1-wnioski na 2021 nabór zakończony
4.1
część 1
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo
Andrzej Rolecki
andrzej.rolecki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-580
Nabór tematyczny:
wykonanie pierwokupu nieruchomości - parki narodowe. 
ciągły 2019-04-02 2020-10-30 23/NC/OP/4.1/2019/cz.1-pierwokupy trwa nabór wniosków
4.1
część 2
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Andrzej Rolecki
andrzej.rolecki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-580
Współfinansowanie projektów POIiŚ.
ciągły 2019-04-23 2020-10-30  27/NC/OP/4.1/2019/cz.2-POIiŚ trwa nabór wniosków
5.1
część 1
Międzydziedzinowe
Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska
Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych
Artur Pietrewicz
artur.pietrewicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-422

Dorota Zdanowska
dorota.zdanowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-369

Grzegorz Wojewódzki
grzegorz.wojewódzki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-389
Przekazanie środków pjb.
PJB 2020-01-02 2020-01-31  88/PJB/NE/5.1/2019/cz.1-wnioski na 2021 nabór zakończony
5.1
część 1
Międzydziedzinowe
Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska
Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych
Artur Pietrewicz
artur.pietrewicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-422

Dorota Zdanowska
dorota.zdanowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-369

Grzegorz Wojewódzki
grzegorz.wojewódzki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-389
dotacja
ciągły  2019-05-08 2023-12-29 34/NC/NE/5.1/2019/cz.1-DOTACJA trwa nabór wniosków
5.4 Międzydziedzinowe
Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska
Tomasz Surowiecki
tomasz.surowiecki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-508
Przekazanie środków pjb.
PJB 2020-01-02 2020-01-31 79/PJB/NZ/5.4/2019/wnioski na 2021 nabór zakończony
5.4 Międzydziedzinowe
Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska
Tomasz Surowiecki
tomasz.surowiecki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-508

Andrzej Sidorski     
Andrzej.Sidorski@nfosigw.gov.pl 
telefon: 22 45-90-759
Dotacje i pożyczki. 
ciągły 2019-02-01 2021-12-17  11/NC/NZ/5.4/2019/DOTACJA
 12/NC/NZ/5.4/2019/POŻYCZKA
trwa nabór wniosków
5.5 Międzydziedzinowe
Edukacja ekologiczna
Anna Majewska
anna.majewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-354


Dorota Starczewska
dorota.starczewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-886
Przekazanie środków pjb.
PJB 2020-01-02 2020-01-31   85/PJB/EE/5.5/2019/I nabór-wnioski na 2021 nabór zakończony
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE
Anna Żochowska
anna.zochowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-193
Przekazanie środków pjb.

Nabór dotyczy tylko wniosków uproszczonych. 
PJB 2020-01-02 2020-01-31  84/PJB/UR/5.6/2019/wnioski na 2021 nabór zakończony
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE
Anna Żochowska
anna.zochowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-193
Nabór dotyczy pożyczek zarówno dla przedsięwzięć realizowanych w ramach LIFE+ i LIFE.
ciągły  2019-08-01 2021-12-28  71/NC/UR/5.6/2019/LIFE-POŻYCZKI trwa nabór wniosków
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE
Radosław Domagała
radoslaw.domagala@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-435
Nabór "tradycyjny" dla projektów zintegrowanych dla wniosków składanych w  ramach  podprogramu LIFE na rzecz klimatu (nabór KE 2019)
ciągły 2020-01-27 2020-02-10 1/NC/UR/5.6/2020/LIFE-tradycyjny-KLIMAT-projekty zintegrowane 2019 nabór zakończony
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE
Radosław Domagała
radoslaw.domagala@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-435
Nabór wniosków składanych w ramach podprogramu LIFE na rzecz klimatu "skrócony" (nabór KE 2019 r.). 
ciągły 2020-03-02 2020-12-29  30/NC/UR/5.6/2019/LIFE-skrócony-KLIMAT-projekty krajowe
49/NC/UR/5.6/2019/LIFE-skrócony-KLIMAT--projekty zagraniczne
nabór ogłoszony
  Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE
Radosław Domagała
radoslaw.domagala@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-435
Nabór „skrócony” dla projektów zintegrowanych składanych w  ramach  podprogramu LIFE na rzecz klimatu (nabór KE 2019 r.)
ciągły 2020-06-01 2020-12-29  4/NC/UR/5.6/2020/LIFE-skrócony-KLIMAT-projekty zintegrowane 2019 nabór ogłoszony
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE
Radosław Domagała
radoslaw.domagala@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-435
nabór "tradycyjny" dla projektów zintegrowanych dla wniosków składanych w  ramach  podprogramu LIFE na rzecz środowiska (nabór KE 2019)
ciągły 2020-01-27 2020-02-10 2/NC/UR/5.6/2020/LIFE-tradycyjny-ŚRODOWISKO-proj. zintegrowane 2019 nabór zakończony
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE
Radosław Domagała
radoslaw.domagala@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-435
Nabór wniosków składanych w ramach podprogramu LIFE na rzecz środowiska "skrócony" (nabór KE 2019 r.). 
ciągły 2020-03-02 2020-12-29  32/NC/UR/5.6/2019/LIFE-skrócony-ŚRODOWISKO-projekty krajowe
50/NC/UR/5.6/2019/LIFE-skrócony-ŚRODOWISKO-projekty zagraniczne
nabór ogłoszony
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE
Radosław Domagała
radoslaw.domagala@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-435
nabór „skrócony” dla projektów zintegrowanych składanych w  ramach  podprogramu LIFE na rzecz środowiska (nabór KE 2019 r.)
ciągły 2020-06-01 2020-12-29  5/NC/UR/5.6/2020/LIFE-skrócony-ŚRODOWISKO-proj. zintegrowane 2019 nabór ogłoszony
5.8 Międzydziedzinowe
5.8. Energia Plus 

Radosław Bujaśkiewicz
radoslaw.bujaskiewicz@nfosigw.gov.pl
telefon 22 45-90-259

Barbara Wojciechowska
barbara.wojciechowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-368

UWAGA!
Zmiana terminu zakończenia naboru
z 20.12.2019 r. na 18.12.2020 r.
ciągły 2019-03-01 2020-12-18 16/NC/OA/5.8/2019/Energia Plus trwa nabór wniosków  
5.9 Międzydziedzinowe
Ciepłownictwo powiatowe – pilotaż

Radosław Bujaśkiewicz
radoslaw.bujaskiewicz@nfosigw.gov.pl
telefon 22 45-90-259

UWAGA!
Zmiana terminu zakończenia naboru
z 20.12.2019 r. na 18.12.2020 r.
ciągły 2019-03-01 2020-12-18 17/NC/OA/5.9/2019/Ciepłownictwo Powiatowe trwa nabór wniosków
5.11
(2013 - 9.9)
Międzydziedzinowe
Kontynuacja I i II konkursu GEKON 2013 - faza W
GEKON  - Generator Koncepcji Ekologicznych
Żanna Białek
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-631
Nabór ogłoszony w 2015 r.

Nabór tylko dla Wnioskodawców, którzy zakończyli fazę B+R (zrealizowaną w ramach I
i II Konkursu Programu Gekon ogłoszonych w roku 2013) oraz uzyskali pozytywną ocenę realności wdrożenia projektu (na podstawie zaakceptowanego raportu z wyników badań fazy B+R).
ciągły 2015-08-03 2021-12-30     65/NC/NE/5.9/2015/GEKON 2013 trwa nabór wniosków
5.12
część 1
Międzydziedzinowe
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
Część 1) SOKÓŁ - Wdrożenie Innowacyjnych Technologii Środowiskowych(B+R)
Żanna Białek
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-631
 
ciągły 2020-02-17 2020-05-29  6/NC/UR/5.12/2020/SOKÓŁ-V-B+R-DOTACJA
 7/NC/UR/5.12/2020/SOKÓŁ-V-B+R-POŻYCZKA
 8/NC/UR/5.12/2020/SOKÓŁ-V-B+R-DOTACJA+POŻYCZKA
trwa nabór wniosków
5.12
część 1
Międzydziedzinowe
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
Część 1) SOKÓŁ - Wdrożenie Innowacyjnych Technologii Środowiskowych (W)
Żanna Białek
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-631
 
ciągły 2020-02-17 2020-05-29 9/NC/UR/5.12/2020/SOKÓŁ-V-W-POŻYCZKA trwa nabór wniosków
5.12
część 2
Międzydziedzinowe
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV
Dominik Pióro
dominik.pioro@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-400
Nabór ogłoszony w 2017 r.
ciągły 2017-04-03 2022-12-29    31/NC/UR/5.11/2017/cz.2-ETV trwa nabór wniosków
5.16 Międzydziedzinowe
Wsparcie projektów realizowanych w ramach podziałania 1.1.1, działań 1.2, 1.5 i 1.6 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Magdalena Misiurek
magdalena.misiurek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90- 576
 
ciągły 2019-04-29 2020-12-18 28/NC/OA/5.16/2019/POIiŚ trwa nabór wniosków
5.18 Międzydziedzinowe
Polska Geotermia Plus
Agnieszka Karwat
agnieszka.karwat@nfosigw.gov.pl
telefon 22 45-90-526
UWAGA!
Zmiana terminu zakończenia naboru
z 20.12.2019 r. na 18.12.2020 r.
ciągły 2019-07-03 2020-12-18 56/NC/OA/5.18/2019/Polska Geotermia Plus trwa nabór wniosków
5.20 Międzydziedzinowe
Mój Prąd
Marcin Jamiołkowski
marcin.jamiolkowski@nfosigw.gov.pl
telefon 22 45-90-387
 
konkurs 2020-01-13 2020-12-18   trwa nabór wniosków
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  2014 - 2020
POIiŚ
1.1.1
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.1Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucji/przesyłowej
Typy projektów:
Budowa, przebudowa instalacji skutkująca zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wykorzystujących odnawialne źródła energii
Monika Żółkowska
monika.zolkowska@nfosigw.gov.pl
telefon 22 45-90-430

UWAGA!
Zmiana terminu zakończenia naboru
z 15.11.2019 r. na 30.12.2020 r.

Kolejna zmiana terminu zakończenia naboru
z 30.12.2020 r. na 14.02.2020 r.

konkurs 2019-09-19 2020-02-14 POIS.01.01.01-IW.03-00-006/19 trwa nabór wniosków
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweski Mechanizm Finansowy (NMF) 2014 - 2021
7.1 Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu Wszelkie zapytania dotyczące naboru wniosków należy kierować na adres e-mailowy:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Ministerstwo Klimatu 
I nabór wniosków o dofinansowanie Projektów bilateralnych finansowanych ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
ciągły 2020-01-10 2020-09-30 83/NC/FWD/7.1/2019/nabór otwarty trwa nabór wniosków

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna