Nabór wniosków

NFOŚiGW ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach PP „Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin”

03-07-2019, 07:18

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin

 

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna