Nabór wniosków

NFOŚIGW ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie porzuconych odpadów”

04-07-2019, 06:01

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie porzuconych odpadów”.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna