Nabór wniosków

NFOŚiGW ogłasza III nabór wniosków w 2019 r. o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego ”Edukacja ekologiczna”.

26-07-2019, 15:22

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza III nabór wniosków w 2019 r. o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego ”Edukacja ekologiczna”.

 

 

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna