Nabór wniosków

Wydłużono termin zakończenia V naboru wniosków w ramach PP „Sokół"

16-08-2019, 11:08

Decyzją Zarządu NFOŚiGW z dn. 12.08.2019 r. wydłużono termin zakończenia V naboru wniosków w ramach PP „Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych” o jeden miesiąc, t.j. do 30.09.2019 r

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna