Nabór wniosków

V nabór 2019 - Edukacja Ekologiczna

18-09-2019, 13:26

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza V nabór wniosków w 2019 r. o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego ”Edukacja ekologiczna”. Nabór dotyczy przedsięwzięć polegających na budowie, rozbudowie, adaptacji, remoncie, wyposażeniu i doposażeniu obiektów infrastruktury służącej edukacji ekologicznej, o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki Ministra właściwego ds. środowiska.

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna”

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna