Nabór wniosków

WAŻNY KOMUNIKAT NR 2 – zmiana w treści Regulaminu naboru wniosków w programie „Budownictwo energooszczędne. Część 1)

23-01-2020, 12:00

W dniu 21 stycznia 2020 r. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął uchwałę nr B/4/2/2020 w sprawie zmiany uchwały nr B/12/7/2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „Budownictwo Energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”, późn. zm..

W związku z bardzo dużą liczbą wniosków, które wpłynęły do NFOŚiGW w ramach naboru nr 66/NC/OA/3.4/2019/cz.1-DOTACJA i nr 67/NC/OA/3.4/2019/cz.1-POŻYCZKA, który trwał w terminie od 12.09.2019 r. do 23.09.2019 r. Zarząd NFOŚiGW postanowił wprowadzić zmianę w treści §3 pkt. 2) Regulaminu poprzez zastąpienie wyrazów „3 miesięcy” wyrazami „5 miesięcy”.

Treść w/w §3 pkt. 2) po zmianie brzmi następująco:

„ocena wniosku wg kryteriów dostępu – do 5 miesięcy od daty rejestracji wniosku;”

W załączeniu do niniejszego komunikatu NFOŚiGW zamieszcza pełny tekst Regulaminu po wprowadzonych zmianach, o których jest mowa w niniejszym komunikacie.

WAŻNY  KOMUNIKAT - zmiana w treści Regulaminu naboru wniosków w programie "Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie"

W dniu 15 października 2019 r. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął uchwałę nr A/66/2/2019 w sprawie zmiany uchwały nr B/12/7/2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „Budownictwo Energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

W związku z bardzo dużą liczbą wniosków, które wpłynęły do NFOŚiGW w ramach naboru nr 66/NC/OA/3.4/2019/cz.1-DOTACJA i nr 67/NC/OA/3.4/2019/cz.1-POŻYCZKA, który trwał w terminie od 12.09.2019 r. do 23.09.2019 r. Zarząd NFOŚiGW postanowił wprowadzić zmianę w treści §3 pkt. 2) Regulaminu poprzez zastąpienie wyrazu „dni” wyrazem „miesięcy”.

Treść w/w §3 pkt. 2) po zmianie brzmi następująco:

„ocena wniosku wg kryteriów dostępu – do 3 miesięcy od daty rejestracji wniosku;”

 

W załączeniu do niniejszego komunikatu NFOŚiGW zamieszcza pełny tekst Regulaminu po wprowadzonych zmianach, o których jest mowa w niniejszym komunikacie.

Pliki do pobrania

regulamin naboru wnioskow zmiana.pdf
regulamin naboru wnioskow zmiana.pdf - (2,39 MB) Regulamin po zmianie

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna