Nabór wniosków

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Poznanie budowy geologicznej na rzecz kraju”

02-10-2019, 12:45

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Poznanie budowy geologicznej na rzecz kraju”.
Wnioski należy składać w terminie od 14.10.2019 r. do 23.12.2022 r., do godz. 1530 lub do wyczerpania alokacji środków.

Ogłoszenie o naborze.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna