Nabór wniosków

NFOŚiGW ogłasza I nabór wniosków o dofinansowanie w ramach PP „GEPARD II- transport niskoemisyjny. Część 3)

04-10-2019, 10:59

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza I nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „GEPARD II- transport niskoemisyjny. Część 3) – Śląsk- zagłębie bezemisyjnego transportu publicznego

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna