Nabór wniosków

Rusza pilotażowy nabór w ramach Inkubatora wniosków LIFE

21-05-2020, 10:00

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 20.05.2020 r. ogłosił pilotażowy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach tzw. Inkubatora wniosków LIFE  - nowego narzędzia finansowania działałań w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie programu LIFE”.

Pilotażowy nabór kierowany jest do organizacji pozarządowych i umożliwia uzyskanie dofinansowania na przygotowanie projektu i wniosów LIFE.

Wnioski składać można tylko od 27.05.2020 r. do 18.06.2020 r.

Z ogłoszeniem o naborze oraz regulaminem naboru zapoznać się można w zakładce: 

Inkubator Wniosków LIFE 2020

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna