Nabór wniosków

Nabór koncepcji projektowych „Wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym” MF EOG 2014-2020

22-06-2020, 15:30

Minister Klimatu, jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ogłasza nabór koncepcji projektowych w ramach działania pilotażowego „Wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 na kwotę 3 mln euro, tj.  13 136 400 zł.

Ogoszenie o naborze wraz z dokumentacją konkursową udostpnione jest na stronie: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,34,wzmocnienie-realizacji-gospodarki-o-obiegu-zamknietym.html

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna