Nabór wniosków

NFOŚiGW ogłasza 3 nabór wniosków o dofinansowanie w ramach PP „Racjonalna gospodarka odpadami"

04-08-2020, 09:29

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza 3 nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami":

Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów

Część 2) Instalacje gospodarowania odpadami

Cześć 4) Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)

 

 

 

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna