Nabór wniosków

NFOŚiGW ogłasza drugi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłownictwo powiatowe”.

23-09-2020, 16:04

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza drugi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłownictwo powiatowe”.

 

 

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna