Nabór wniosków

NFOŚiGW ogłasza II nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”.

23-09-2020, 16:50

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza II nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna