Nabór wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach PP „Wspieranie działalności monitoringu środowiska"

18-05-2015, 11:37
Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Wspieranie działalności monitoringu środowiska Część 2) Służba hydrologiczno-meteorologiczna"

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego " Gospodarka wodno-ściekowa

29-04-2015, 13:49
Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko" na dofinansowanie w...

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego " Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

24-04-2015, 13:33
Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Część 1) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Wydłużenie terminu kwalifikowania wydatków dla projektów wyłonionych w ramach konkursów Nr 7 i 8

14-04-2015, 13:03
Stanowisko MIR w sprawie możliwości wydłużenia terminów kwalifikowania wydatków dla projektów realizowanych w ramach konkursów Nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012 oraz Nr 8/POIiŚ/1.1/03/2013

Współfinansowanie projektów LIFE 2015 ze środków NFOŚiGW

14-04-2015, 10:00
NFOŚiGW ogłasza nabór wniosków o współfinansowanie projektów LIFE w formie dotacji ze środków NFOŚiGW w ramach którego wnioski będzie można składać w okresie od 1 czerwca 2015 r., do 06 lipca 2015 r....

Nabór wniosków w ramach programu BOCIAN

13-04-2015, 14:45
NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii”

I konkurs 2015 w ramach programu Edukacja Ekologiczna

09-04-2015, 11:52
Termin składania wniosków: od 11.05.2015 r. do 12.06.2015 r.

Nabór wniosków w ramach programu "Ochrona powierzchni ziemi. Część 1)"

13-03-2015, 12:10
Nabór wniosków w ramach programu "Ochrona powierzchni ziemi. Część 1) Remediacja terenów zdegradowanych i rekultywacja składowisk odpadów"

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami. Część 1,2,3 i 6"

03-03-2015, 14:01
Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego Racjonalna gospodarka odpadami: Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów Cześć 2) Instalacje gospodarowania odpadami Cześć 3)...

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Geologia i górnictwo. Część 1)

03-03-2015, 13:55
Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Geologia i górnictwo. Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych”
1    13  14  15  16  17    17

Na skróty

Środki
krajowe
 

Dowiedz się więcej

Środki
unijne

Dowiedz się więcej

Środki
norweskie
i EOG

Dowiedz się więcej

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Dowiedz się więcej

Pomoc
publiczna

Dowiedz się więcej
powrót
do góry