Nabór wniosków

Nabór wniosków - współfinansowanie działania 2.4 POIiŚ 2014-2020

05-07-2016, 14:48
NFOŚiGW ogłasza nabór wniosków na współfinansowanie działania 2.4 POIiŚ 2014-2020

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Wspieranie działalności monitoringu środowiska. Część 1) Monitoring środowiska”

30-06-2016, 11:59
Wnioski należy składać w terminie od 06.07.2016 r. do 30.11.2016 r., do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków.

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków”

30-06-2016, 08:51
Wnioski należy składać w terminie od 6 lipca 2016 r. do 30 listopada 2016 r., do godz. 15.30

Ogłoszono nabory dla działań 1.2, 1.3.2, 1.5, 1.6.1 i 1.6.2 Programu Infrastruktura i Środowisko.

31-05-2016, 22:16
Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami o naborach wniosków dla działań z I osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki POIiŚ.

Nabór dla Działania 2.1. POIiŚ 2014-2020 Typ 5 - Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

31-05-2016, 20:05
NFOŚiGW ogłasza I nabór dla działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring...

Nabór dla działania 2.5. POIiŚ 2014-2020

31-05-2016, 14:50
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza II nabór dla działania 2.5. POIiŚ 2014-2020 Poprawa jakości środowiska miejskiego

Nabór wniosków o współfinansowanie projektów LIFE 2016 ze środków NFOŚiGW

19-05-2016, 13:01
Nabór wniosków o współfinansowanie projektów LIFE 2016 ze środków NFOŚiGW

Nabór ciągły 2016 KONFERENCJE

12-05-2016, 14:41
ORGANIZACJA KONFERENCJI Termin naboru wniosków – od 23.05.2016 r. do 27.12.2016 r. lub do wyczerpania środków z alokacji (nabór ciągły). Nabór dotyczy wniosków o dotację oraz ew. wniosków o pożyczkę...

Nabór dla działania 2.3 POIiŚ 2014-2020 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

29-04-2016, 15:43
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza II nabór dla działania 2.3 POIiŚ 2014-2020 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach"

Nabór dla działania 2.2. POIiŚ 2014-2020 (Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych)

29-04-2016, 12:54
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza II nabór dla działania 2.2 POIiŚ 2014-2020 - typ projektu 2 - (budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych)
1    3  4  5  6  7    12

Na skróty

Środki
krajowe
 

Dowiedz się więcej

Środki
unijne

Dowiedz się więcej

Środki
norweskie
i EOG

Dowiedz się więcej

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Dowiedz się więcej

Pomoc
publiczna

Dowiedz się więcej
powrót
do góry