Aktualności

Ponad 5 mln zł na adaptację do zmian klimatu w Polsce

21-02-2017, 12:00
NFOŚiGW zawarł umowę z IOŚ – PIB na realizację projektu „Adaptacja do zmian klimatu w małych i średnich miastach” – CLIMCITIES.

780 nowych autobusów elektrycznych. NFOŚiGW wesprze elektromobilność

20-02-2017, 13:32
NFOŚiGW znalazł się wśród sygnatariuszy porozumienia w sprawie rozwoju elektromobilności. Listy intencyjne w tej sprawie podpisali dziś przedstawiciele: Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Energii,...

Trzy parki narodowe i województwo kujawsko-pomorskie będą edukować społeczności obszarów chronionych

20-02-2017, 10:30
Trzy Parki Narodowe: Magurski, Poleski i Wigierski oraz województwo kujawsko-pomorskie zostały beneficjentami unijnego poddziałania 2.4.5c. NFOŚiGW wypłaci im w sumie prawie 5 mln zł dotacji na...

Jakie są perspektywy upowszechnienia w Polsce transportu elektrycznego? Eksperci dyskutowali o tym w NFOŚiGW

17-02-2017, 23:21
Wyzwania w transporcie dla ochrony środowiska – konferencja pod tym hasłem odbyła się w piątek 17 lutego 2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

NFOŚiGW: od 1 marca nabór wniosków na projekty dotyczące ochrony powierzchni ziemi

17-02-2017, 13:02
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ochrona powierzchni ziemi”. O dotacje i pożyczki można starać się od...

NFOŚiGW podpisał setną umowę wodno-ściekową w ramach unijnego działania 2.3. Ponad 56 mln zł trafi do Rzeszowa

16-02-2017, 13:47
„Budowa suszarni mechanicznej osadów wraz z modernizacją obiektów Oczyszczalni Ścieków i rozbudową sieci kanalizacyjnej Miasta Rzeszowa” to przedsięwzięcie, które będzie kosztowało prawie 115 mln zł,...

Unia Europejska dołoży do budowy czterech lodołamaczy

15-02-2017, 12:55
„Budowa lodołamaczy dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku” – to tytuł przedsięwzięcia, w sprawie którego 14 lutego br. NFOŚiGW podpisał umowę na 62,9 mln zł unijnego dofinansowania....

NFOŚiGW ogłasza nowy nabór wniosków do programu E-KUMULATOR

15-02-2017, 12:22
W poniedziałek, 20 lutego br. rozpocznie się nowy nabór wniosków w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki. Część 1)...

Wyzwania w transporcie dla ochrony środowiska - NFOŚiGW będzie rozmawiał o przyszłości elektromobilności w Polsce

14-02-2017, 11:47
Z inicjatywy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w piątek, 17 lutego odbędzie się debata na temat wyzwań w transporcie dla ochrony środowiska.

Dorzecze Parsęty z unijną dotacją na Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

14-02-2017, 09:00
Dzięki unijnemu dofinansowaniu w kwocie 11,5 mln zł zbudowanych zostanie dziesięć Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz dwa „gniazda” (zespół pojemników półpodziemnych) na terenie...
1  2  3  4  5    34
powrót
do góry