Aktualności

NFOŚiGW: ponad 80 mln zł dla Gdańska na zapobieganie powodziom

09-05-2017, 15:02
ul. Bytowska 4A- zbiornik po powodzi 2016 (materiał spółki Gdańskie Wody)
Zbiornik Subisława po powodzi 2016 (materiał spółki Gdańskie Wody)
Zbiornik Nowiec po powodzi 2016 (materiał spółki Gdańskie Wody)

Poprawa gospodarki wodnej poprzez budowę 9,4 km sieci kanalizacji deszczowej i budowę 5 zbiorników retencyjnych jest głównym celem projektu „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich – Miasto Gdańsk”, na który NFOŚiGW przeznaczył ponad 80 mln zł dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. Całe przedsięwzięcie będzie kosztowało 131 mln zł.

Umowę dotyczącą systemów gospodarowania wodami opadowymi podpisali dzisiaj (9 maja 2017 r.) w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku w sali im. Lecha Kaczyńskiego: Roman Wójcik, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW i Aleksandra Dulkiewicz, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska w obecności Mariusza Gajdy, Wiceministra Środowiska, Dariusza Drelicha, Wojewody Pomorskiego oraz Pawła Adamowicza, Prezydenta Miasta Gdańska.

Głównym celem projektu „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich – Miasto Gdańsk” jest poprawa gospodarki wodnej miasta, w tym odwodnienie terenu poprzez budowę kanalizacji deszczowej w dzielnicach Strzyża i Osowa oraz budowa zbiorników retencyjnych w dzielnicach: Kokoszki, Jaśkowa Dolina, Osowa. Tym samym poprawić ma się jakość środowiska oraz warunki życia mieszkańców Gdańska. W szczególności miasto zostanie zabezpieczone przed podtopieniami i powodziami.

Efektem działań, podjętych w dużej mierze dzięki umowie z NFOŚiGW, będzie także zwiększenie odporności Gdańska na niekorzystne zjawiska związane ze zmianą klimatu: nawalne deszcze, opady śniegu, susze, miejskie wyspy ciepła. Cele te realizowane będą poprzez kompleksowe rozwiązanie problemu zagospodarowania wód opadowych, dzięki któremu nastąpi: zwiększenie ilości retencjonowanej wody (ok. 64 tys. m3), wzrost efektywności pracy systemów odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych oraz zwiększenie wykorzystania wód opadowych w miejscach ich powstawania (fontanny, zbiorniki przeciwpożarowe).

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę 9,4 km sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę 5 urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi (zbiorniki retencyjne, instalacje do wykorzystania wód opadowych).

Prace w ramach gdańskiego przedsięwzięcia potrwają do września 2021 r. Całkowity koszt projektu wyniesie 131 315 005,59 zł, przy czym dofinansowanie z unijnej kasy to kwota 80 778 113,68 zł.

Podpisywana umowa o dofinansowanie jest kolejną dotyczącą przedsięwzięć złożonych w I naborze konkursowym w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ projektów 5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W tym samym naborze konkursowym unijne wsparcie otrzymały także pozostałe aglomeracje trójmiejskie: Gdynia na projekt „Rozwój systemu gospodarowania wodami na terenie Gdyni” (dofinansowanie w wysokości ok. 20 mln zł) i Sopot na przedsięwzięcie „Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów zlokalizowanych na terenie miasta Sopotu uchodzących do Zatoki Gdańskiej” (wsparcie wyniosło ok. 11 mln zł).

Unijne dofinansowanie dla tych miast było już udzielane w ramach POIiŚ 2007-2013. Wsparcie otrzymały wówczas miasto Gdańsk (projekt „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku” – dofinansowanie UE ok. 62 mln zł), miasto Gdynia (projekt „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim” – dofinansowanie UE ok. 52 mln zł) oraz miasto Sopot (przedsięwzięcie „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Sopocie – Etap I” – wsparcie UE ok. 68 mln zł).

*****

W okresie ostatnich kilkunastu lat Gdańsk nawiedziło kilka klęsk żywiołowych. Powódź 2001 r., która spowodowała znaczące straty materialne była najbardziej odczuwalną w ostatnich latach. Podczas ulewy 9 lipca 2001 r. w ciągu ośmiu godzin (tj. od 12:00 do 20:00) spadło ok. 128 mm wody na metr kwadratowy. To dwukrotnie więcej, niż wynosi dla Gdańska średni miesięczny opad w lipcu (68 mm/m2). Główne nasilenie ulewy nastąpiło w godz. 15:00-17:00, kiedy w ciągu dwóch godzin spadło ok. 90 mm/m2 deszczu. W wyniku tak gwałtownych opadów poszkodowane zostały znaczne obszary miasta, w tym położone wzdłuż Kanału Raduni tereny dzielnic Orunia-Św. Wojciech-Lipce i Śródmieście oraz położone nad potokiem Strzyża tereny dzielnic Wrzeszcz Górny i Wrzeszcz Dolny. Powódź spowodowała straty w infrastrukturze miasta szacowane na ok. 200 mln zł, nie licząc strat poniesionych przez ludzi. Powodzią dotkniętych zostało ok. 300 rodzin, a ok. 5 tys. osób otrzymało „kartę powodzianina” uprawniającą do otrzymania pomocy socjalnej. Także w lipcu 2016 r. nawalne deszcze, które wystąpiły w Gdańsku, spowodowały liczne straty, w tym również ofiary śmiertelne.

powrót
do góry