Aktualności

Wizyta studyjna delegacji z Estonii w NFOŚiGW

11-05-2017, 14:41

W dniach 11-12 maja br. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się spotkanie gości z estońskiego Centrum Inwestycji Środowiskowych z pracownikami Funduszu i z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju w ramach Programu Taiex Regio Peer to Peer.

Rozmowy i prezentacje ukierunkowane są na wymianę informacji i doświadczeń w zakresie wdrażania Funduszy Strukturalnych z naciskiem na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Omawiane będą również zagadnienia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, analizy finansowej oraz pomocy publicznej.

Delegacja z Estonii reprezentuje Centrum Inwestycji Środowiskowych (ang. The Foundation Environmental Investment Centre). EIC jest organizacją non-profit założoną w 2000 roku. Pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu funduszy unijnych w Estonii w zakresie ochrony środowiska i zajmuje się finansowaniem projektów w tej dziedzinie.

Podczas wizyty w Polsce goście z Estonii odwiedzą również warszawską stację uzdatniania wody „Filtry”.

powrót
do góry