Aktualności

Zmniejszenie zużycia energii kluczem do poprawy jakości powietrza – konferencja doradcza NFOŚiGW. Można się zgłaszać do 25 maja

16-05-2017, 14:19

Co zrobić, by rachunki za energię były znacznie niższe, a atmosfera wokół nas wolna od smogu? Odpowiedź na to pytanie będzie można uzyskać podczas konferencji pod hasłem  „Zmniejszenie zużycia energii kluczem do poprawy jakości powietrza – dostępna oferta finansowa i wsparcie doradcze”, którą 2 czerwca br.  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizuje w Kęszycy Leśnej w województwie lubuskim. Chętni do udziału w tym wydarzeniu mogą zgłaszać się do 25 maja. Warto się pośpieszyć, gdyż liczba miejsc jest ograniczona.  

Konferencja realizowana przez NFOŚiGW ma na celu przedstawienie możliwości skorzystania z dostępnej oferty finansowej w ramach Programu LIFE, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków własnych NFOŚiGW, lubuskiego WFOŚiGW w Zielonej Górze i Banku Ochrony Środowiska SA – w zakresie poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Ważnym celem tego spotkania jest zaprezentowanie Projektu Doradztwa Energetycznego pod nazwą „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, realizowanego w ramach poddziałania 1.3.3, działania 1.3 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach”, I osi priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” POIiŚ 2014-2020.

Zasadniczą intencją i spodziewanym efektem konferencji będzie nawiązanie bliższej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego (w szczególności z miastami) oraz przedsiębiorcami działającymi na terenie województwa lubuskiego. Chodzi o to, aby podmioty te – poprzez stosowne inwestycje i inne działania proekologiczne – mogły wydatnie zmniejszyć zużycie energii i przyczynić się przez to do poprawy jakości powietrza.

Podczas spotkania z ekspertami i doradcami w Kęszycy Leśnej omówione zostaną najistotniejsze zagadnienia merytoryczne, ważne z punktu widzenia ubiegania się o środki na zwiększenie efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Wydarzenie umożliwi również wzajemną wymianę doświadczeń, opinii i poglądów. W czasie konferencji przewidziane są indywidualne konsultacje z doradcami energetycznymi, które pomogą w zdiagnozowaniu zapotrzebowania na wsparcie doradcze i ewentualnym nawiązaniu współpracy w tym obszarze.

W trakcie konferencji, o godz. 11:30, zorganizowany zostanie briefing prasowy dla lokalnych i regionalnych mediów, podczas którego organizatorzy i zaproszeni goście będą odpowiadać na pytania dziennikarzy.

Wśród spodziewanych gości konferencji są między innymi: Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, prof. Jan Szyszko –  Minister Środowiska, Jerzy Materna – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Władysław Dajczak – Wojewoda Lubuski. Udział zapowiedzieli także  miejscowi parlamentarzyści i naukowcy.

Konferencja odbędzie się 2 czerwca 2017 r. (początek o godz. 10.00) w Diecezjalnym Ośrodku Szkoleniowo–Wypoczynkowym w Kęszycy Leśnej. Adres: Kęszyca Leśna 21, 66-300 Międzyrzecz.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, uprzejmie prosimy o zgłoszenie Państwa uczestnictwa w terminie do 25 maja 2017 r. drogą mailową pod adresem: , tel. 22 45 90 527 oraz .

Istnieje również możliwość przesłania zgłoszenia poprzez formularz dostępny online pod adresem:

Formularz zgłoszeniowy

powrót
do góry