Aktualności

Ponad 9 mln zł na zagospodarowanie zieleni miejskiej otrzyma Gmina Stalowa Wola

18-07-2017, 11:04

NFOŚiGW zawarł kolejną umowę o dofinansowanie projektu polegającego na poprawie jakości środowiska miejskiego. Ponad 9 mln zł dotacji otrzyma Gmina Stalowa Wola  na zagospodarowanie zieleni miejskiej.

Projekt pod nazwą „Rozwój terenów zielonych w Gminie Stalowa Wola” był przedmiotem umowy, podpisanej 18 lipca 2017 r. przez Romana Wójcika, Zastępcę Prezesa Zarządu NFOŚiGW i Lucjusza Nadbereżnego, Prezydenta Miasta Stalowa Wola w obecności Bogusława Gdula, Skarbnika Miasta Stalowa Wola.

Projekt obejmuje 3 obszary (Błonia nad Sanem, teren położony wzdłuż osiedla Skarpa oraz Zespół  parkowo - pałacowy w Stalowej Woli - Charzewice) na terenie Miasta Stalowa Wola o pow. 59,5 ha, na których zostanie zagospodarowana zieleń miejska oraz powstaną rozwiązania propagujące edukację ekologiczną.

W ramach projektu przewidziano nasadzenia drzew i krzewów, naturalizowane kompozycje roślinne, budowę ścieżek pieszych i pieszo-rowerowych wraz z wyznaczeniem przyrodniczej ścieżki edukacyjnej, program budowy stanowisk lęgowych ptaków, hotele dla owadów, budowę placów zabaw, boisk i tarasy wypoczynkowe.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata: 2017-2018.

Koszt całkowity inwestycji to 12 986 323,84 zł, w tym udział dofinansowania POIiŚ wynosi 9 660 026,31 zł. Projekt finansowany jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

powrót
do góry