Aktualności

Zapraszamy na jednodniowe szkolenie POIiŚ 1.1.1 – klastry energii

20-07-2017, 12:15

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Instytucja Wdrażająca/Instytucja Organizująca Konkurs

zaprasza na szkolenia dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Działanie 1.1.Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Poddziałanie 1.1.1.Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

(Konkurs nr POIS.01.01.01-IW.03-00-002/17)

Termin szkolenia do wyboru:

  • 10 sierpnia 2017 r. godz. 9:30-15:30; rejestracja od godz.09:00 (zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń)
  • 04 września 2017 r. godz. 9:30-15:30; rejestracja od godz.09:00

Miejsce: NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3A, Warszawa sala 102

Zakres szkolenia:

  • procedura i kryteria wyboru projektów,
  • procedury zawierania umów z wykonawcami,
  • wypełnianie wniosku o dofinansowanie.

Zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego

Terminy zgłoszeń:

  • na szkolenie w dniu 10 sierpnia do dnia 7 sierpnia do godz. 15.30 (zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń)
  • na szkolenie w dniu 04 września do dnia 30 sierpnia do godz. 15.30

 

Szkolenie jest bezpłatne, przewidywany poczęstunek dla uczestników.

UWAGA:

  • w przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż liczba wolnych miejsc, NFOŚiGW zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zgłoszonych osób lub zmiany terminu szkolenia

Pliki do pobrania

program szkolenia dr 1.1.1.pdf
program szkolenia dr 1.1.1.pdf - (336,03 KB) program szkolenia 10 sierpnia 2017
powrót
do góry