Aktualności

Pierwsze pieniądze dla prywatnych przedsiębiorców

28-07-2017, 09:08

NFOŚiGW zawarł dwie umowy w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działania 1.2  oś priorytetowa I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”  Są to pierwsze umowy dla prywatnych przedsiębiorców. Umowy na dofinansowanie podpisali: Artur Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW oraz Rafał Kierzkowski – Prokurent reprezentujący spółki: Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań V Sp. z o.o. w Poznaniu oraz STS Automotive Sp. z o. o. w Swarzędzu.

Celem pierwszego  projektu pn. „Modernizacja oświetlenia placu parkingowego STS Automotive Sp. z o. o.” jest zmniejszenie ilości zużywanej energii elektrycznej, niezbędnej do zapewnienia oświetlenia placu na terenie miejscowości Jasin, w gminie Swarzędz. W wyniku realizacji zadania nastąpi wymiana istniejącego oświetlenia placu (na który składają się miejsca postojowe dla ponad 15 000 samochodów, 50 samodzielnych stanowisk załadunkowych autotransporterów oraz teren przygotowawczy do wydawania 1000 samochodów) na oświetlenie wykonane w technologii LED. Wykorzystywane obecnie 243 oprawy sodowe oraz metalhalogenowe o łącznej mocy 71 567 W, zastąpione zostaną oprawami LED w tej samej liczbie, o łącznej mocy 29 520. Koszt całkowity projektu wynosi 428 136,00 zł, z czego  pożyczka NFOŚiGW  257 400,00 zł.

Drugi projekt pn. „Modernizacja oświetlenia hali magazynowej CLIP V w miejscowości Jasin” będzie realizowany prze firmę „Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań V Sp. z o.o.”  . Celem zadania jest zmniejszenie ilości zużywanej energii elektrycznej niezbędnej do zapewnienia oświetlenia hali magazynowej należącej do Beneficjenta. Planowane oszczędności energii elektrycznej to 466 MWh/rok. Projekt zlokalizowany będzie przy ul. Rabowickiej, na terenie miejscowości Jasin, w gminie Swarzędz. Przedsięwzięcie polega na wymianie istniejącego oświetlenia hali magazynowej o łącznej powierzchni 36000 m2 na oświetlenie wykonane w technologii LED. Wykorzystywane obecnie 1381 opraw świetlówkowych o łącznej mocy 160 196 W, zastąpione zostanie oprawami LED w liczbie 1007 sztuk, o łącznej mocy 72 479 W. Koszt całkowity projektu to  959 523,00 zł, z czego  pożyczka NFOŚiGW 580 575,00 zł.

Planowana ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji obu projektów wyniesie ok. 640 MWh/rocznie. Przy dobrej realizacji zadań otrzymają premię inwestycyjną po ok. 50.000 zł.

 

powrót
do góry