Aktualności

NFOŚiGW dofinansowuje zakup kolejnych lodołamaczy, tym razem dla Szczecina

24 lipca 2017 roku w  siedzibie szczecińskiego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, jego Dyrektor Andrzej Kreft oraz Zastępca Prezesa NFOŚiGW Roman Wójcik, podpisali umowę o dofinansowaniu projektu pn. ,,Kontynuacja programu budowy lodołamaczy dla RZGW Szczecin”.

Jest to trzecia i ostatnia umowa o dofinansowanie, podpisywana dla projektów typu 11 (Budowa specjalistycznych jednostek pływających do prowadzenia czynnej osłony przeciw zatorowej) działania 2.1 - Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w okresie programowania 2014-2020

Projekt obejmuje budowę dwóch lodołamaczy oraz nabycie czterech samochodów terenowych. Ponadto, ma być zakupiony dron, który umożliwi prowadzenie rozpoznania warunków lodowych na obszarach niedostępnych wzrokowo z lądu. Koszt całego przedsięwzięcia wyniesie 42 mln zł, dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności to 35,7 mln zł; wkład własny RZGW w Szczecinie to ponad 6 mln. Lodołamacze budowane dla RZGW Szczecin mają zastąpić stare jednostki wycofywane z eksploatacji (są to dwie jednostki które mają odpowiednio 47 i 48 lat). RZGW Szczecin od 2014 roku dysponuje już dwoma nowoczesnymi lodołamaczami (jeden czołowy i jeden liniowy); ich budowa została również sfinansowana przez NFOŚiGW. Aktualny projekt realizowany przez RZGW Szczecin został uwzględniony w Planie zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry wynikającym z Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 23.10.2017 roku.

powrót
do góry