Aktualności

Zabrze z unijną dotacją na kanalizację deszczową

09-08-2017, 12:48

Ponad 8,3 mln zł w ramach unijnego poddziałania 2.1.5  POIiŚ otrzyma Zabrze na dostosowanie kanalizacji deszczowej wraz z rowem Guido – zlokalizowanych na terenie dzielnicy Centrum Południe – do przejęcia i retencjonowania wód deszczowych ze zlewni Z19. Projekt „Adaptacja do zmian klimatu – gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta Zabrze” będzie kosztował niemal 10 mln zł.

Realizacja przedsięwzięcia ograniczy podtopienia budynków i ulic oraz doprowadzi do uporządkowania systemu kanalizacji deszczowej w obszarze projektu, a tym samym zwiększy zabezpieczenie zlewni przed podtopieniami i przyczyni się do wykorzystania wód deszczowych na cele miejskie. Projekt zwiększy też efektywność zarządzania systemem kanalizacji deszczowej w dzielnicy Centrum Południe. Stworzone zostanie stanowisko dydaktyczne (tablica tematyczna pod hasłem: „Deszcz, nasz sprzymierzeniec i przeciwnik”) skierowane do dzieci szkół podstawowych. Miasto Zabrze planuje wykorzystanie zbiornika retencyjnego jako pierwszy krok do zwiększenia atrakcyjności Parku Leśnego.

Projekt podzielono na trzy kontrakty na roboty: 1) przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic M. Archanioła, św. Józefa i W. Reymonta w Zabrzu, dzielnicy Centrum Południe; 2) przebudowa zarurowanego odcinka rowu Guido w rejonie osiedla Józefa w Zabrzu, dzielnicy Centrum Południe; 3) budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych w Parku Leśnym im. Powstańców Śląskich w Zabrzu, dzielnicy Centrum Południe.

Całkowita wartość projektu to 9 833 345,20 zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie 8 358 343,42 zł. W tej sprawie umowę dzisiaj podpisali: Roman Wójcik – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW oraz Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydent Miasta Zabrze przy kontrasygnacie Piotra Barczyka – Skarbnika Miasta. Realizację przedsięwzięcia przewidziano w terminie od lipca 2017 r. do grudnia 2019 r.

powrót
do góry